Sunday, 30 March 2014

Alan Shatter......an seanchas céanna in achan áit!

.......sa nuacht in Éirinn i rith an seachtaine seo faoi Alan Shatter ba'n scéal is an-suimiúil é.....

                                                   
 ....is ina an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais é AS sa Dáil Éireann. 'S ón pháirtí Fine Gael é; agus bíonn an páirtí seo ina chomharba gluaiseachta na héite dheas  - páirteach b'fhéidir le meon polaitiúil ag grúpaí mar na léinte gorma sna '30idí in Éirinn a bhfuil Fine Gael ina chomharba acu, 's doigh liom é, d'ainneoin go raibh na tuismitheoirí ag AS ina Ghiúdaí...
                    
Diútaionn sé gurbh aon baint aige leis tapáil ar glaochanna gutháin in oifigí na Gard Síochána áfach....Mar sin féin 's mo thuairim é gur leir é go raibh an tapáil mídhleatach seo de réir córais san oileán na Éireann le mblianta afach; agus is deacair á chreidiunt nach raibh eolas air ag AS. 'S doigh liom  go mbíonn 'faire' den sort seo fite fuaite leis achan córas paitriarchach, an córas caipitlíoch san áireamh......is ár Eaglais Caitliceach san áireamh freisin!....

Is comortas, fuath, is caimiléiracht iad ina trádmaharc ar an córas seo - agus i mo hEaglais RC, fós....agus sa cultúr Gaelach freisin. Tá comortas - sin é, 'tá mórtas orm go mbím níos fearr ná thú' - ar ocáid ar bith i saol an phobail.....i cúrsaí ceoil nó i cúrsaí damhsa, faoin teanga fiú!....i cúrsaí geilleagracha. polaitiúla, sa siamsaíocht, ar TG4, ar raidió na Gaeltachta..... i cúrsaí spoirt......co-mortas.....co-mortas.....co-mortas.....an gradam seo, and gradam sin......mé thuas/tú thios....

Agus deirtear, i gcónaí an bréag seo duinn go bhfuil sé in ann d'achan duine againn a bheith in bhuaiteoir....Bréag?....Cinnte!....Níl ach aon buaiteoir amháin; bíonn an chuid eile againn inár gcailliúnaithe! Ach bunaitear an córas sóisalta ina hiomlaine ar an bréag seo....

Cén fáth a mbíonn sé mar atá se, mar a raibh sé ón réanna roimh staire scríofa?....'S mo thuairim é go mbionn an córas-mar-córas an rud is tabhachtach de réir na paitriarcaí, glán níos tabhachtach é ná cearta daonna na cosmhuintire.....glán níos tabhachtach ná thúsa, ná mise cinnte!....'Mar a bhí sé ar dtús, 's mar atá sé anois....', mar a deirtear ag críoch ag achan deicniúr sa phaidrín, nach ea?......

Ba i paitriarchas é an miniú ar an cur in aghaidh easpagóideach 'cuir isteach' an Stait i gnóthaí na hEaglais faoin mí-usaid gnéasach cléiriúil....Mar, de réir an meoin easpagach a bhíonn an córas níos tabhactach ná cearta daonna,  níos tabhachtach ná an tsoiscéil. Is cogaíoch é an maorlathas cléiriúil san eaglais,  ina comortas leis córas an stáit é  i dteannta achan córas paitriarcach eile. Mar a deirtear i mBéarla, is cothrom is macanta é achan rud i cúrsaí an grá is cogaidh.....

'S peacach é go bunusach an córas seo, ón lá réamhstairiúil sin, ón lá na réabhlóide paitriarcach. Ach níl aon cuntas faoi, ach amháin i leideanna sa seanchas ag achan pobal trasna an domhain, sa 'bíobla' ina measc. Bionn macallí na lae seo, caomhnaithe fós i ndeasgnátha ag pobal a raibh taighde déanta orthu leis antraipeolaithe mar Bronislaw Malinowski ..

                                          

... sa Lebor Gabála Érenn......is mar san amhrán a canadh leis an banna 'Horslips'  ar 'The Book of Invasions'....
.......a mbíonn cuimhne an-domhan ann, cuimhne réadúil - níl sé rómánsúil ar chor ar bíth - cuimhne ar an réamhstair comhoibritheach simplí. Nílimid ag cuardach an 'temps perdu', mar a scríobh Marcel Proust. Níl ar chor ar bíth; ach leanaimis 'an ród atá romhainn', mar a deir Pádraig Mac Piarais. Agus  leanann an bealach, an 'ród' seo ar loirg a léamhaimid i Lebor Gabála Érenn, águs i scríbhinní le Séamas Ó Conghaile. sin é bealach an comhoibrithe......

 ........an maidin seo álainn an earraigh i Learpholl, táimse ag cuimhneamh ar mo shin-seanmháthair Máiread Ní Flannagáin.....Níor bhuail mé í fós; ach buailfimid le chéile i bParthas!......Idir an dá linn, comhoibrimis le chéile - mise 'gus túsa - leis an saol seo a dtiontú amach as comortas nimhiúil déistineach paitriarchach......Aréir is mé ag téarnamh um neoin
ar an taobh thall den teora ina mbím
do thaobhnaigh an spéirbhean i m' chomhair
d'fhag taomanach breoite lag sinn.
do ghéilleas dá méin is dá cló
dá bréithre 's dá beol tana binn.
Do léimeas fá dhéin dul 'na comhair
is ar Éirinn ní neosfainn cé hí.

Dá ngéillfeadh an spéirbhean do m' ghlór
agus ráite mo bheoil a bheith fíor
go deimhin duit, go ndéanfainn do ghnó,
do léirchur i gcóir is i gcríoch.
Do léifinn go léir stair do m' stór
is bna mhéin liom í a phógadh ó m' chroí
do bhéarfainn an chraobh di gan ghó,
is ar Éirinn ní neosfainn cé hí.

Tá spéirbhruinneall mhaorga dheas óg
Ar an taobh eile den teora ina mbím,
Tá féile agus daonnacht ina snó
Is deise agus meon ins an mhnaoi
Tá folt aici ar lasadh mar ór
Go cócanach ómarach buí,
Tá lasadh ina leacain mar rós
S ar Éirinn ní neosfainn cé hí.

Slán go fóillín!

; D xxx...........................xxxxxx.............................................................................XXX


No comments:

Post a Comment