Saturday, 22 August 2015

Rinnfheitheamh leis an Réabhlóid....

Bíonn an cultúr eorpach i gcoitinne faoin thionchar an-mhór meoin Laidineach fós; is faoin thionchar fealsúnachta na Gréige claisiceach ina shealsa fós é an meon Laidineach. Is draíocht den sort iad na tionchair seo sna haicmí béalóirí trasna an domhain. 'S cuma leo gur a mbíonn ag magadh futhu é an cosmhuitir toisc is leo féin é smacht impiriúil go forleathan ar maireachtáil na gnáthdhaoine.....

                                                  

    

  ....'s bogasacha, sotalacha iad - agus 's ina macasamhail iad achan duine a dhéanann aithris orthu! Mar sin féin, tá líne díreach cultúrtha iontu ón impire Iúl Caesar arbh mian leis an cultúr Ceilteach neamhspleách a scríosú fadó.....

                                          


               

                                            léarscáil mar ar léadh Iúl Caesar é

Ba comharba ag an maorlathas impiriúil Rómhánach é an maorlathas cléiriúil san 'Eaglais Caitliceach Rómhanach'.......Ach is ina bhall den chléir sin mise fós, fiú más imo bhall ceannairceach áfach!....Ba sa cléirscoil Upholland a rinne siad ball den maorlathas cléiriúil mé. Ach a thug siad deis dom leis an réabhlóid Abrahamach a thuiscint go soiléir.....i ndeireadh an scéil!....

D'oileadh sinn leathuair machnaimh tostach a chaitheamh sa séipéal ann i dtosach baire achan lá......

                         

                                             an séipéal, Upholland College, Lancashire

....ach níor raibh múineadh díreach faoi conas an 'macnamh' a fhorbairt. Ba ag achan mac léinn é eolas féin a fháil faoi!

Léimid leabhair 'spioradálta' le ceathrú uair tráthnona sa lá agus spreagadh muid abhar spioradálta a leámh níos leithne, go háirithe sna laethanta cúrsaí spiordálta a tharlaíodh achan mhí. Ach ní raibh oiliúint go leith faoi agus ba tionchar fealsúnachta frithabhaíochch nuaphlatónach sna leabhair - dímheas ar an chorp is ar an gnéas mar cathú peaca....Do chuir an léamh sin fadhbanna móra orm....

Seo anseo aon shampla amháin den meon cléiriúil. Ba iomann é a chanadh ag deireadh an lae. An-hálainn a mbíonn sé ach scriobhadh faoi tionchar meon nuaphlatónach a ba é.....


(liricí as Ghaeilge)

A Chruthaitheoir an uile ní,
impímid ort roimh dheireadh lae
go ndéanfá didean agus díon
orainn, a Dhia, le d'cheansacht chaomh.

Taibhse na hoíche dibir uainn,
cuir ruaig ar gach taibhreamh fáin;
smachtaigh an namhaid atá ar ár dtí
go raibh ár gcroí's ár gcorp gan smál.

Glac lenár bguí, a Athair chóir
trí Íosa Criost ár Sl;ánaitheoir,
a mhaireann leat trí shaol na saol
i gcomhréim leais an Spriorad Naomh. Amen

Ba ar an dualgas sinn féin a thabhairt chun foirfeachta anama é an fócas is ar an saol eile díchollaithe - gan gnéas (go raibh ár gcroí's ár gcorp gan smál. ) ná chun na réabhlóide Abrahamach a chur chun chinn sa saol seo...Mar sin féin d'fhuair mé scaitheamh beag, achan lá, le machnamh ar an soiscéal ar mo shon féin....Níl fhios agam fós, áfach, conas ar tháinig mé slán as!....

Níor fhill mé ar ais ar an cléirscoil ann ach cupla uair.....'S follamh é sna leathanta seo inniu, is ar anchaoi....

St Josephs Seminary Upholland - The Main Chapel

.......athraithe truamhéalacha a bhfuil ann, cinnte. Ach leanaim fós an cleachtadh urnaí  ar fhoghlaim mé ann...

Mar gheall ar Clainne an Gorta Mór ina gcónaí i Kirkby, áfach, d'athraítear ó bhun go barr mo shaol 'spioradálta' féin....D'athfhuair mé mo phobal féin ann agus mo shinsir in éineacht leo, is ár dteanga féin! Dá bhrí sin, bím ag labhairt leis na sinsir - as Ghaeilge - i rith achan lae. Spreagtar mé le cuidiú a fháil díbh le bheith imo pháirteach níos doimhne sa réabhlóid Abrahamach.

Chuala mé an ghairm soiscéalach don chéad uair i measc fothracha impiriúla sa cléirscoil - is anbhuíoch a mbím as. Ach mar a nduirt Martin Luther King, 's féidir liom reanna na Tíre Tairngire a fhéiceáil is an bealach réabhlóideach ina dtreo...... Leanaimis le chéile ar aghaidh air!  

Béarfaimid an bua.....'S CINNTE É!!!!!
Foilsithe 7 Lúnasa 2015
Seo amhrán úr a scríobh Eilín Ní Bhaoill as Rann na Feirste dá mac Daire Ó Baoill. Seo an chéad uair a rinne Daire taifeadta agus leagan do James Connolly átá ann. Tá dúil mhór ag Daire san amhrán James Connolly agus le Comóradh na Cásca i 2016, sin an fáth a chum sí an t-amhrán seo.
'An Saighdiúir Bocht Cróga' ainm an amhráin.
________________________________________­________

Seo na liricí:

Bhí scaifte mór cruinnithe ag geaftaí Chill Mhaighneann
Gach ceann acu nochtaigh, go cráibhtheach ag guí
Mar istigh ina chillín bhí saighdiúir bocht cróga
Ag íobairt a bheatha, cé gur brónach a chroí.

Chuaigh sé chun báis chun aisling na saoirse
A chaomhnú is a chothú, ag deireadh an lae
Nuair a tugadh an t-ordú, rinne urchair roiseadh
A dfhág saighdiúir bocht cróga, ina luí ins an chré.

Tógadh an brat dubh thar gheaftaí Chill Mhaighneann
Ag leiriú don t-saol mhór gur leosan an bhuaigh
Ach is iomaí deor léanmhar a sileadh an lá sin
A dfhág saighdiúir bocht cróga ina luí ins an uaigh.

Ag ionsaí na cathrach bhí an namhaid go fíochmhar
Bhí aisling na saoirse le plúchadh is le claoí
Ach go glórmhar a scairt sé ag iarraidh gan géilleadh
Ó threithe ár sinsear, do fhórsaí an Rí.

Is iomaí lá a d-imigh ó Reabhlóid na Cáisce
Is an leathrom a dfhualing ár d- teanga is ár d-tír
Agus Óglaigh na h Eireann, gualainn ar ghualainn
Ag íobairt a mbeatha le muid a thabhairt saor.

Is uafásach naireach do réim a Rí Sheoirse
Ach ar phobal na h Eireann, ní bhfuair tú an bhuaigh
Níl blátha le fáil ann ach tá an Seamróg ag fás ann
Do shaighdiúir bocht cróga, ina luí ins an uaigh.

..Slán go fóillín!

; ) xxxx......................x...............xx................xxxx..................................................XX...x

Sunday, 2 August 2015

An Gaeilge: uirlis réabhlóideach nó caitheamh aimsire leis an meán-aicme?.....


'S an-fheargach mise, feargach thar fóir....

Bhruchtaigh an fhearg seo amach asam agus an bothar tugtha dom an 7 Iúil 1965....Le trí bliana roimhe bhí post agam imo bhall de fhoireann ar riaraigh an saol laethúil ag na macléinn is óige sa cléirscoil caitliceach; Upholland College dtugadh air.

                                        Image result for upholland college pics

Le cupla bliain roimhe chuaigh mé chun bheith míshásta leis an córas arbh orainn ina baill den fhoireann a bheith freagrach air. Ba tar éis sochraide mo mháthar, Síle, 7 Iúil 1965, áfach, gur duradh liom nach mbeadh call ar bith agam mar bhall den foireann níos mó.....'S dóigh liom inniu gur mo mheon agóideach é an fáth na mí-shástachta liomsa - níor aontaim leis an 'polasaithe' ag an sagart-stiúrthóir ann....

Uain cinniúnach dom a ba é; nach oiriúnach don mhaorlathas cléiriúil an meon a raibh ionam agus ba ón meon neamh-mhothálach mhaorlathach é uair tar éis sochraide mo mháthara a roghnú chun bat is bothar a thabhairt dom! Mar sin féin, lean mé ar aghaidh leis mo léinn agus rinneadh sagart díom 20 mí Bealtaine '67......

                                    Image result for upholland college pics
                                                             an ceathrar ón chlé, líne deiridh

 Mí Lúnasa '67, cheapadh mé imo shagart chúnta i Kirkby, Learpholl, áit ina mbím imo chónaí fós, imo shagart fós, cinnte, ach lasmuigh den maorlathas cléiriúil.....Bhí cleachtadh againn (sa foireann sagairt) ag an tráth sin, cuairteanna de réir eagrais a thabhairt ar achan teaghlach sa paróiste achan cupla mí. Mar shampla agus mise ag obair sa meánscoil cailíní, thabharfinn cuairteanna do teaglach ag achan cailín sa ceathrú rang (15/16 bliain d'aois) idir meán Fhómhar is an Cáisc - 400 teaglaigh ina iomlán. I rith na cuirteanna, thug mé cuireadh dosna thuismitheorí chun freastail ar cruinnithe leis an fhoireann oidis creidimh ag an scoil.

An-thábhachtach a ba é an tionchar orm den dlúthchaidreamh ar fhás den teagmhálacha pearsanta sin..... Fáth mo shocrú leis éirí as an maorlathas cléiriuil a ba é; agus doimhnigh is daingnigh sé ionam an meon sóisialaíoch agóideach a bhí - is a mbíonn fós - ag Clainne an Gorta Mór anseo i Learpholl. Ba ag an tráth seo gur thosnaigh mé fréamhacha Gaelacha ag muintir m'athar a fháil, i dteannta leis an  'éireannachas' ag muintir mo mháthar....

Dá bhrí sin, bíonn díomá an-mhór, ar na mallaibh, agus mé ag amharc ar clár teilifíse TG4 faoi créideamh mna in Éirinn; Meon na mBan a dtugtar ar an sraith uile. Fáth an díomá?.....gurbh ina mna 'galánta' iad ó The Beautiful People, ina daoine snásta, oilte, gealghaireacha, bogásacha fiú.....is an líofa as an Ghaeilge. 'S doigh liom narbh ina cosúlacht sin a raibh Máire Nic Aoidh (1821-1888, í ina bean-chéile Féilimí Ó Riabhaigh) as Ráthchorr a ba í - féach ar an blág roimh an ceann seo. Agus ní raibh tagairt ar bith do chreideamh simplí sa saol eile a raibh ag Clainne an Gorta Mór.

Agus - an rud is measa - ní raibh siad dearga le fearg faoin leatrom a mbíonn ar droma daoine an cosmhuintire - ní in Éirinn ná sa domhan mór. Gan dtuiscint ar bith a ba iad de réir dealramh faoin theachtaireacht réabhlóideach, sóisialach a bíonn ina croílár an soiscéil ag Íosa as Nazareth. Gan tuiscint ar bith a ba iad nach ina mhothú taitneamhach é an creideamh Abrahamach ná ina chonclúid in argóint fealsúnach. Is ina rogha bunúsach é: rogha a thógáil ar son na 'bochta', ar son an cosmhuintir. Ponc!

Is feiminí mise: sin é go bhfuil aithne agam gur bunusacha marthanacha iad fós torthaí na réabhlóide paitriarcach réamhstairiúil. Déanaim mo dhícheall a troid leis imo shaol pearsanta agus sa sochaí imo thimpeall. Mar sin féin is ina haon chuid amháin den coimheascar leis an sclábhaíocht paitriarcach níos leithne é. 'S lochtach ó fréamh é gan aire a thabhairt ar torthaí ó leatrom an córais paitriarcach ar an cosmhuintir i gcoitinne. Is réabhlóid cuimsitheach a mbíonn de díth orainn....

Dá bhrí sin, tíolacaim an ceol seo dosna mna ar thug dom na rudaí is luachmhaire imo shaol: an beatha féin is an ghrá te is bog ó Síle Ni Cráith agus an dlúthchaidreamh leis na mna den cosmhuitir Learphollach-Éireannach. 'S tochtmhar a mbím i gcónaí fá dtaobh daoibh.............is buíoch atáimse don mhisneach ar thug siad go léir dom chun mo pháirte bídeach a dhéanamh sa réabhlóid Abrahamach.....

Slán go fóillín!

; )) xxx.......xxxx.......xxxxx..............................................................XX...............................x