Thursday, 29 May 2014

luachanna teaghlaigh...                                               Farzana Parveen

 Do bhásaítí Farzana Parveen inné....b'a dúnmharfóirí in baill den teaghlach féin iad......

                                          

Do bhásaítí sí de réir dealramh toisc gurbh mian léi an fear seo a phosadh agus gurbh torrach a raibh sí leis a leanbh......

Do bhásaítí sí in ainm luachanna an teaghlaigh.....Agus 's doigh go bhásaítí sí os comhair an Ard cúirte is faoi radharc an péas....D'imir bás uirthi le clocha.....Níor mhór ach aon uair lena marú.....

                                 

.....ach tugtar luachanna an teaghligh os ár gcomhair achan lá.....leis na polaiteoirí atá againn....leis an maorlathas cléiriúil san eaglais....leis an Pápa......Agus cuirtear freagracht ann - chun na luachanna sin a gcothú - ar mná, is an milleán orthu freisin.....

....ach, mar a nduirt Íosa as Nazaret:

......an duine agaibh atá gan pheaca, biodh sé ar an gcéad duine ag caitheamh clocha léi.....

Arna chlos sin duinn d'imímid linn - sinne inár bhfir is mise i bhur measc - inár nduine is inár nduine, ag tosú leis na seanóirí againn....

an teaghlach sin, cad a bhfuil sé ach an 'teach' - τέγος - an dion is na daoine ag soipriú le cheile faoi....áit a mbímid slán sabháilte ann....an teallach, an tine inár lár agus sinn teo-shocair inár dluthcaidreamh le cheile.....Níl ann ach luach amháin - an anghrá a mbíonn eadrainn.....

                           I

Is freagracht dosna páistí é ina bhfreagracht is tabhachtach sa saol seo, cinnte. Ach sa saol eile, níl linbh ann ar chor ar bíth, ná posadh ach oiread.....Níl ann ach dlúthchaidreamh gan riail ar bíth ach an anghrá amhain.....

......go raibh Farzana Parveen ar a suaimhneas i bParthas.....


Subhana Allah - Lyrics:-

Subhana Allah (x4)

Chorus:

Subhanaka rabbee subhanak
Subhanaka ma a'dhama shaanak
Nad'uka wanarju ghufraanak
Nad'uka wanarju ghufraanaka Rabbee
(Glory be to You my Lord, glory be to You
Glory be to You, How great is Your state of glory!
We supplicate to You and hope for Your forgiveness
We supplicate to You and hope for Your forgiveness my Lord)

As I travel through the earth I can't help but notice
This symphony I hear all around
From the smallest grain of sand to the faraway planets
To a flower putting roots in the ground
Every bird in the sky every rock and every raindrop
Says as it falls from the clouds
Every ant, every plant, every breeze and all the seas
They all sing

Chorus

Jalla Allah, fi kulli kawni Allah almahu noora Allah
Wa dhikru Rabbee fi daqqaati qalbi yahtifu bismi Allah
Khalqu Allah, sun'u Allah maa abhaah
Wal akwaan tusabbihu bismi Allah
Jalla Allah fi 'ulaah, ya Rabbaah, ya Rahman, Allah
(Allah is exalted, and all the universe of Allah, I see Allah's light
And the remembrance of my Lord, within my heart beats shouts out the name of Allah
How beautiful is Allah's creation, and all the worlds repeat the name of Allah
Exalted is Allah in His Majesty, O my Lord, O most Merciful, O Allah!)

Subhana Allah (x4)

Chorus


Slán go fóilliín......

Dhia dhuit!

xxxxxxxxx

Monday, 26 May 2014

Baisteadh.........is an réabhlóid

Audio-vis. version!

Song referred to in the vid:
The text:

Dé Dohmhnach se caite bhí mé ag freastal ar ceiliúradh i ndiaidh baisteadh linbh in eaglais caitliceach sa ceantar anseo. Ba céiliúradh a raibh é ina raibh an fócas ar muintir ó dá thaobh na muintire ag an teaglach ina rugadh an leanbh.....deoch is bia den scoth, comhrá cairdiúil eadrainn, agus, thar achan ní eile eagraíodh cluiche dosna páistí beaga....Ba céiliúradh 'christening' a bhí air, ina dheasgnáth leis an céad chéim san aistear trid an saol de réir dealramh.....'rite of passage' mar a deirtear i mBéarla......

Mmmmmmm....

....Níl sé ina dheasgnáth é 'baisteadh Críostaí ar chor ar bíth; níl sé chun an céad chéim san aistear a chéiliúradh trid an saol seo. Agus níl sé ina shiombail go mbainaítear amach 'smál ón peaca ár sinsir' ach oiread...... 

B'Eoin Baiste é an baisteadh réabhlóideach a dtionscnamh. Mar a minionn an diagaire Richard Rohr, d'fhogair Eoin Baiste nar raibh gá ar bith a bheith ag freastal ar na sagairt sa Teampall i Iarúsaleim chun ár peacaí a maítear. Maitheann Dia sinn achan rud micheart ar coinnioll go gceanglaíomid sinn féin leis an réabhlóid Abrahamach.....'S mar a gcéanna é an baisteadh críostaí......

Faraor go rinne muid dearmad gur réabhlóideach é an treallús Abrahámach amach is amach. Mar shampla, nach in aithne cráifeach é an aithne faoin tSabóid ach ina h-aithne leis an cosmhuintir a shaoradh ón obair aon lá sa seachtain. Is Dia na cearta daonna é Dia, de réir Abraham.....'rinneadh an tsabóid ar son and duine, ní dhearnadh an duine ar son na sabóide', mar a duirt Íosa as Nazareth.....Thiontaigh an cléir impiriúil an teagasc réabhlóideach seo bunoscionn agus choisc siad an cosmhuintir ar rudaí sultmhara a dhéanamh Dé Domhnaigh. D'athraigh siad lá saoire ón lá fuascailte agus rinne siad lá diultach duirc de..... 

Mar a gcéanna, do thiontaigh siad baisteadh mar a dtuigtaí le Eoin Baiste - is le Íosa, a cholceathrar - ón comhartha réabhlóideach Abrahámach; agus rinne  'rite of passage' de nascaithe fite fuaite leis naíonáin. Ach de réir Íosa, bíonn an baisteadh fite fuaite leis agóid poiblí in aghaidh eigirt sóisialta a mbíonn priacal báis leis.....'an féideann sibh an cupa a ól atá á ól agamsa, agus sibh do bhur mbaisteadh leis an mbaisteadh lena bhfuilimse do mo bhaisteadh?'......

An bhfuil sé ceart do thuismitheorí an dualgas seo a chur ar a naíonán soineanta?......

An eolacha iad faoi?..... 

An eolach é an sagart cléiriúil faoi?......

Ar eolach tusa faoi........

An feadeann tú - nó mé - an cupán sin a h-ól?....

Saturday, 3 May 2014

'S saoránach Eorpach mise!

Is i Learpholl  a bhfuil fréamhacha mo mhuintire. Is clainne an Gorta Mór sinne - muintir Riabhach, muintir Aoidh, muintir Fhlanagáin, is muintir Cinéide; ach bhain siad faoi anseo roimh 1900, an muintir Breatnach is muntir Cráith níos moille. Níl baint ar bíth againn leis an phoblacht, an 'Daor Stát'. 'S saoránach Briotanach mise! Agus is imo shaoránach Briotanach a caithfidh mé mo vóta sa toghcáin Eorpach seo chugainn......

Mmmmm.....mar sin féin.....

Is ait é an focal 'vóta' i nGaeilge. Úsáidítear an focal céanna i mBéarla - 'vote' - agus le 'vow' an nasc ann, le 'móid' i nGaeilge. B'ina ghealltanas os comhair Dé é vóta anallod; ba faoi ábhar suntasach a bhí sé, faoi ábhar a mbionn leas phobail i  gcoitinne i ngeall air. Níl sé ina rogha simplí fá dtaobh de rud éigin príobháideach, suarach é an vóta.....

Caithfidh mé mo vóta imo shaoránach Briotanach.....imo 'sho-fhear', imo fhear-faoi-shó, ar mo shuaimhneas chun rogha a dhéanamh mar gheall ar cúrsaí soisialta i mBreatain.....

......is mo rogha?.....

: go scaoiltear 'Breatain' mar comhlacht corpraithe, go ngiotfaí é go hiomlán........

 sin é:

- go raibh Alban ina thír neamhspleach,

- go raibh an Bhreatain Bheag ina thír neamhspleach,

- go n-athbhunófaí an Chéad Dáil,

is le rogha a chur os comhair an phobail i Kernow, san Oileán Mhannain agus sna oileáin Anglo-Normandes faoina baint polaitiúil leis na oileánrach Briotanach.....an ainm 'Breatain' a ath-shealbhú agus an chiall ceilteach air......

.....aisling dodhéanta?......
Bíonn eagla ag na Sasanaigh os comhair an aisling Gaelach fós mar is léir sa gabháil ar Gerry Adams....Tá eagla orthu agus iad ag amharc ar taoide a cumhacta impiriúil ag trá.....

I clisiíúnach é Breatain Mór Corpraithe.......

......Vótáilimis leis Eoraip Sóisialaí ina áit!

......agus thú ag éisteacht leis an ceol seo, cuimhnigí ar Jim Connell.......Slán go fóillín.......

; D xxx........xxxxxx...................................................XXX