Monday, 26 May 2014

Baisteadh.........is an réabhlóid

Audio-vis. version!

Song referred to in the vid:
The text:

Dé Dohmhnach se caite bhí mé ag freastal ar ceiliúradh i ndiaidh baisteadh linbh in eaglais caitliceach sa ceantar anseo. Ba céiliúradh a raibh é ina raibh an fócas ar muintir ó dá thaobh na muintire ag an teaglach ina rugadh an leanbh.....deoch is bia den scoth, comhrá cairdiúil eadrainn, agus, thar achan ní eile eagraíodh cluiche dosna páistí beaga....Ba céiliúradh 'christening' a bhí air, ina dheasgnáth leis an céad chéim san aistear trid an saol de réir dealramh.....'rite of passage' mar a deirtear i mBéarla......

Mmmmmmm....

....Níl sé ina dheasgnáth é 'baisteadh Críostaí ar chor ar bíth; níl sé chun an céad chéim san aistear a chéiliúradh trid an saol seo. Agus níl sé ina shiombail go mbainaítear amach 'smál ón peaca ár sinsir' ach oiread...... 

B'Eoin Baiste é an baisteadh réabhlóideach a dtionscnamh. Mar a minionn an diagaire Richard Rohr, d'fhogair Eoin Baiste nar raibh gá ar bith a bheith ag freastal ar na sagairt sa Teampall i Iarúsaleim chun ár peacaí a maítear. Maitheann Dia sinn achan rud micheart ar coinnioll go gceanglaíomid sinn féin leis an réabhlóid Abrahamach.....'S mar a gcéanna é an baisteadh críostaí......

Faraor go rinne muid dearmad gur réabhlóideach é an treallús Abrahámach amach is amach. Mar shampla, nach in aithne cráifeach é an aithne faoin tSabóid ach ina h-aithne leis an cosmhuintir a shaoradh ón obair aon lá sa seachtain. Is Dia na cearta daonna é Dia, de réir Abraham.....'rinneadh an tsabóid ar son and duine, ní dhearnadh an duine ar son na sabóide', mar a duirt Íosa as Nazareth.....Thiontaigh an cléir impiriúil an teagasc réabhlóideach seo bunoscionn agus choisc siad an cosmhuintir ar rudaí sultmhara a dhéanamh Dé Domhnaigh. D'athraigh siad lá saoire ón lá fuascailte agus rinne siad lá diultach duirc de..... 

Mar a gcéanna, do thiontaigh siad baisteadh mar a dtuigtaí le Eoin Baiste - is le Íosa, a cholceathrar - ón comhartha réabhlóideach Abrahámach; agus rinne  'rite of passage' de nascaithe fite fuaite leis naíonáin. Ach de réir Íosa, bíonn an baisteadh fite fuaite leis agóid poiblí in aghaidh eigirt sóisialta a mbíonn priacal báis leis.....'an féideann sibh an cupa a ól atá á ól agamsa, agus sibh do bhur mbaisteadh leis an mbaisteadh lena bhfuilimse do mo bhaisteadh?'......

An bhfuil sé ceart do thuismitheorí an dualgas seo a chur ar a naíonán soineanta?......

An eolacha iad faoi?..... 

An eolach é an sagart cléiriúil faoi?......

Ar eolach tusa faoi........

An feadeann tú - nó mé - an cupán sin a h-ól?....

No comments:

Post a Comment