Wednesday, 25 February 2015

An Carghas Réabhlóideach

Do scríobh mé blág as Béarla faoin Chargas fós. 'S féidir leat an nasc leis a fháil ar 'Facebook', ar mo leathanch baile ann........

Is i nGaeilge a mbíonn tionchar Crístaíochta impiririúlachais níos soiléir ná go mbíonn sé i mBéarla. Is Lent ina fhocal sasanach é a bhfuil (laethanta) fada (longer/lengthen) an chiall air; cé nach bhfuil carghas ach ina dhroch-Laidin ar quadragesima - sin é na daichead laethanta roimh Cáisc.

Mar sin féin bhí meon neamhspleách ag na manaigh in Éirinn roimh theachta Pádraig....

        Image result for Skellig Michael pics  Image result for Skellig Michael pics
                                                                      Sceilig Mhicíl

I rith na céadta tar éis aiséirithe Íosa as Nazareth thruaillíodh an diagacht Críostaíochta impiriúlachais le fealsúnacht nua-phlatónach ina bhfuil salach is lofa é ár gcorp daonna agus ár intinn leis. Do chum Agaistín coincheap peaca ár sinsir a ghreamaítear ar achan duine againn, de réir Agaistín bocht, le linn an gnímh giniúna féin! (Cuir milleán ar na thuismitheoirí).....Bhuel, ba fheilinach thar fóir é an fealsúnacht sin comh fhada leis an maorlathas impiriúil; bheadh sé orthu an cosmhuintir 'salach', 'peacúil' a coimeád faoi smacht - ina súdairí deontais poiblí iad, nach ea?.....

Ag an am céanna, dearbhaigh na diagairí impiriúila - is iad faoi tionchar fealsúnachta nua-phlatónach i gcónaí - go mbíonn Íosa as Nazareth ina Dhia féin. Do mhinigh an 'ghéarchúis' sin trí 'dhiagacht' faoin 'Tríonóide Naofa', is é féin ina rhún diamhair dothuigthe. Agus ba fheiliúnach é an 'diagacht' sin leis an Impire toisc go cuireann Íosa isteach i neamh, slán sabháilte as bealach, agus an Impire i gceannas ar talamh!......

Bhí na manaigh in Éirinn agus an cosmhuintir ann páirteacha an bheirt acu sa cultúr céanna is sa theanga céanna, áfach - ar a laghad roimh teachta Pádraig. Ach ina dhiaidh sin, an-throm a ba é tionchar na heaspaig impiriúila ar an pobal is ar na manaigh freisin. Mar sin féin, 's doigh liom go raibh an dlúthbhaint idir na manaigh is an pobal é a spreag na manaigh toraidh praiticiúila ón diagacht nua-phlatónach - ancorp salach is an cosmhuitir peacúil ó nádúr - a mhaolu. Chuir siad béim ar trócaire Dé agus cleachtadh faostine a tionscnamh.....

Ach ní leor é......Chaithimid an diagacht seafóideach sin a dhiultu ina hiomlán......

'Ba seafóideach é an smaoineamh a bhuail ar Agaistín faoi 'peaca na sinsir', is faoin gnéas ina uirlis salach dá tharchur! Tá orainn dearcadh fíor an soiscéil a athfháil. Cinnte tá gá againn aithrí a dhéanamh, sin é: ag dul (rachad reach) ar ais (aith) - cinnte, ach ar ais don chonradh Abrahamach bunusach......Caithimid achan údarás ach údarás Dé á dhiultú agus ár ndicheall á dheanamh (جهاد‎ ǧihād) chun na réablóide Abrahamach a chur chun cinn - sin é, an ceartas simplí is ollchuimsitheach agus an grá bog ceanúil - anghráhach.....

Tá orainn achan deacracht a fhulaingt ar son an soiscéil, ar son na réabhlóide Abrahamach, gan gearán. 'S ann a fhaighimid an tuiscint ceart ar:

Chuala sibh go ndúradh: 'Súil ar súil, fiacail ar fhiacail.' Ach is é a deirimse libh gan seasamh in aghaidh and drochdhuine: ina ionad sin, an te a thugann buille sa leacan dheas duit, iompaigh chuige an leiceann eile freisin....(Matha 5:38 a leanas).

Ní raibh Íosa as Nazareth ina shíocánaí; níl ina réabhlóid neamhfhoréigneach é an réabhlóid Abrahamach ach oiread. Ba sa comhthéacs fógartha an réabhloide dosna chiníocha a raibh an foláireamh iompaigh...an leiceann eile. Bhain Íosa úsáid as foréigin agus é ag 'ghlandadh an Teampaill'....Bhí sé dearg le fearg, is foréigneach dá bharr.....Ach do bhí an fearg sin in éadan diultaithe ag an cléir a bheith páirteach sa réabhlóid....chun áitithe ar dhaoine a bheith páirteach sa réabhlóid, mar a scríobh Pól,

 Bhí mé i mo gach ní do gach duine d'fhonn cuid áirithe acu a shábháil ar chuma éigin...(1Cor 9:22).

Níorbh ina thionscnamh nua é misean Póil chuig na 'ciníocha' ar chor ar bith. Ba cuid
lárnach é sa réabhlóid Abrahamach ón dtús, ach is tionscamh é a mbíonn ceannairí ar an 'phobail Dé' ag diultú i gcónaí. Ní gá duinn ach na 'fáidhithe' á léamh sa dTanakh nó na scríbhinní soiscéalacha á léamh, le brí na réabhlóide a thuiscint...Is ina réabhlóid uilíoch í an réabhlóid Abrahamach, ina réabhlóid i gcoinne جاهلية‎ ǧāhiliyyah/jāhilīyah in achan áit a bhfaightear é.......

Dá bhrí sin is ina comhartha é dlúthpháirtiocht leis an Réabhlóid seo í an aoine Chargais. Níl ina píonós í nó ina píonós a chuirimid orainn féin. Is comhartha dlúthpháirtiochta í leis an chosmhuintir a mbionn faoi cosa an maorlathais atá i gceannas ar جاهلية‎ ǧāhiliyyah/jāhilīyah - na bancéirí móra, mar shampla, agus a comhghuaillithe i measc na polaiteoirí. Is pearsanta é mo hábhar aoine; ach is fianaise poiblí é go gcoiméadaimid an tráth seo le chéile agus inár bpobal Abrahamch sinn.....Is é sinn an aoine is fearr:

An troscadh is áil liom, nach é seo é?
dar briathar an Tiarna Dia:
Geimhleacha na héagóra a scaoileadh,
an ceangal a bhaint den chuing;

an dream a smachtaíodh a scaoileadh saor amach,
an uile chuing a bhriseadh;
do chuid aráin a roinnt le lucht ocrais,
didean a thabhairt do bhochtáin gan teach gan treabh,

éadach a chur ar an té a fheiceann tú nocht
agus gan faillí a dhéanamh i do dhualgas i leith do mhuitire.
Ansin scallfaidh do sholas amach mar an maidneachan
agus is gearr go dtaga cneasú ar do chréachtaí... (Is 58:6-8)

Is ina fhianaise é ár troscadh le chéile, ina fianaise i gcoinne جاهلية‎ ǧāhiliyyah/jāhilīyah!

Ach, sin ráite, bímis ag damhsa, agus sinn dóchasach thar fóir:

....ardaigí bhur gceann, oir tá bhur bhfuascailt in achmaireacht!

Slán go fóillín!

; D xxxx...............................xxx................xx.............x.....xxx....x......................................X


Monday, 9 February 2015

An Ríocht.....

Níl dabht ar bith ach gurb sna Ré Dhorcha brúidiúila a mbíonn ISIL sáinnithe........

........mar go mbíonn na Saídí freisin......

........mar go mbíonn na polaiteoirí atá againn san Iarthar, d'aineoinn a sofaisticiúlacht.....

Ar an ábhar sin, cén fáth a soláthraimid - na córais riaracháin san  Iarthar - airm ollscriosta dosna Saídí is nach do hISIL. Bíonn míthuiscint ar an Corán ag an beirt acu mar a gcéanna agus iompar brúidúil mar a gcéanna ag an beirt acu dá bharr....Ach tá na toibreacha ola i seilbh ag na Saídí agus iad an-shaibhir dá bharr.......'s de réir realpolitik a bhfuil ó bhun go barr é an polaitaíocht seo, gan moráltacht ar bith......

                             

                                                      an básadóir Saídí, Ahmed Rezkallah

.....'s greannmhar nach hea, a GeorgeW?....

                                 

.......ní hea, ar chor ar bith.....

San fichiú aois bhí athrú suntasach i measc scolairí mór-le-rá san Eoraip fá dtaobh den miniú ar thug siad ar an Tanakh is ar na scríbhinní soiscéalacha. Níor léigh siad na téacsanna de réir bunbhrí na focail trí súile an cultúir a bhí ag na scríobhaí ach tríd éabhlóid morálta ar tharla ó shin - faoi cearta daonna mar shampla. Mar sin féin maireann go buan fós chiall na bunchloiche ag an paidrín: sin é 'an Ríocht Dé' i gcodarsanacht leis an paitriarcas a bhí i réim ansi agus a mbíonn i réim fós.......

Thosaigh scolairí Moslamacha an slí taighde seo a leanúint sna seachtóidí san fichiú aois. Ach mar a bhfanann 'bunúsachaí' Críostaí i measc mórán caitlichigh - faoi ghinmhilleadh nó faoi banshagairt , mar shampla - agus i measc mórán 'protastúnaigh' soiscéalda, 's mar a gcéanna i measc pobail Moslamacha........ fanann cultúr an Ré Dorcha leis ISIL is na Saídí, mar shampla.....is le GeorgeW freisin.....

Agus a mbíonn iarmhairtí polaitiúila éagsúila óna minithe éagsúila ar na scríbhinní Abrahamacha. Tugann an léamh litríúil tacaíocht do phaitriarchas éigneach leanúnach; ach tugann léamh 'éabhlóideach' dúshlán dó in ainm 'riochta Dé'....'s dúshlán do Chríostaíocht imperiúil é..dúshlán do Criostaíocht 'soiscéalda'...dúshlán do 'realpolitik' san Iarthar is sa Stát Iosrael...dúshlán do ISIS...dúshlán dosna Saídí is don theaghlach Hashem san Iordáin......

Mar gheall ar na scríbhinní soiscéalacha, is íomhá is tabhachtach é íomhá an fómhair. Mar a scríobhtar sa soiscéal 'de réir Eoin' (ach ba le Máire Mhaigdiléana a scríobhadh é go fior (ramon_k_jusino.tripod.com/magdalene.html ):

Nach ndeir sibhse 'Ceithre mhí eile agus beidh an fomhar ann'?
Seo mise á rá libh:
Tógaigí bhur súile agus féachaigí ar na goirt;
tá siad geal chun an fhómhair.

'S mar a gcéanna fá dtaobh den íomhá iascaireachta:

Tagaigí i mo dhiaidh, agus déanfaidh mé dibh iascairí ar dhaoine...

Ní chun iompaithigh 'críostaí' a dhéanamh a raibh beartas ag Iosa as Nazareth. Níor raibh sé ag maorlathas cléiriúil fireann a bhunadh nó gairm crábhaidh do 'misinéirí' a chur i bhfeidhm! Tá orainn na íomhánna seo a thuiscint mar is ceart, íomhánna ina cuireadh leis an cosmhuintir i gcoitinne a bheith páirteach sa réabhlóid Abrahamach lasmuigh den teorainn 'Palaistineach' is lasmuigh den pobal Giúdach - cé acu i bPalaistín nó sa Diaspora, 's cuma.....

 'Go dtaga do ríocht. Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh' - ceartas cuimsitheach is grá comhcheanglaithe go dlúth le chéile - is é sin an urnaí réabhlóideach. Is tá macalla aige sa chéad 'sura' (caibidil) sa Corán:

Bi-smi llāhi r-rahmāni r-rahīm arab.: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Al-hamdu li-llāhi rabbi l-'ālamīn arab.: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين
Ar-rahmāni r-rahīm arab.: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Māliki yaumi d-dīn arab.: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
Iyyāka na'budu wa-iyyāka nasta'īn arab.: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
Ihdinā s-sirāta l-mustaqīm arab.: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
Sirāta l-ladhīna an'amta 'alayhim ghayri l-maghdūbi 'alayhim wa-lā d-dāllīn arab.: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْوَلَاالضَّالِّينَ


In ainm Dé, an neach is chaoin, is trócaireach.
Moladh le Dia a dhiurnaíonn is coiméadann na saolta go léir.
An neach is chaoin, is trócaireach.
An Rí ar Lá na Bhreithiúnais.
Is thú a adhraimid. Is uaitse cunamh a cuardaimid.
Taispeain an slí ceart duinn,
an slí atá ag na daoine a do ghrásta a chur tú orthu,
ag na daoine nach bhfuil an fearg an cuid acu,
ag na daoine nach bhfuil siad ar seachrán.....Is polaitiúil é an Ríocht Dé i réabhlóideach amach is amach. Cuireann sé an realpolitik ar dhroim seoil. Treascraíonn sé impiriúlacht paitriarcach de achan sort: sa teaghlach, in ábhar cultúir, sa rialtas, i tsochaí i gcoitinne, sa gheilleagar, sa maorlathas saolta is sa maorlathas crábhaidh cléiriúil go háirithe. Baineann an bláth fiú desna beartais ag Syriza san am faoi láthair!......Níl ina h-ábhar bladhmainn é ach dáiríre.....

Sin sin, a chara!.....

Is ina fhocal scoir......Ní leithscéal a dhéanaim an amhrán as Eabhrais a ioslódáil duit! Tá na liricí a fháil ar You Tube - as Eabhrais is as Béarla.....Is sampla é lúcháire Abrahamach i nDia. As an Émin a bhí Ofra Haza. Deirtear go básaíodh sí leis an Rúnseirbhís Iosraelach mar gheall ar an baint aici leis polaiteoir sa rialtas ann.....in ainm realpolitik gan amhras?
Slán go fóillín!

; D xx.............................................................xxxxx..............................XXX.......x

Syriza Abú!