Saturday, 31 August 2013

na fréamh nimheach

cad a bhfuil an fréamh nimheach ann?......
......an bhfuilimid gan cumas amach is amach in aghaidh an gniomh uafásach, náireach seo?.....

Bionn na fócas follasach i gconaí ar an daonlathas....uaireanta ar an daonchara......ach is nios tabhactaí ná é an polaitiocht ar ndéireadh an scéil i gcursaí sa Meán-Oirthear.......An mbeadh ag 'na Moslamaigh radachaigh' seilbh ar pairceanna na hóla....is sin an cheist bunúsach a cuireann imni ar an aicme polaitiúil....ná luach an bheatha daonna.....

Nach bhfuil dúcheist é, an neamhaird dunmharfach seo.....Ba 'miniú' air i scéal sa Bhiobla faoi na dearthaireacha Cain is Abel.....Bhi éad idir a gclainne mar gheall ar dhiultú lena dtuismitheoirí an udarais Dé a ghlacadh. Is miotas an scéal iomlán sin, miotas a chiallaionn fréamchaca an coimhlinte bunúsach idir bhfir. Nil sé fá dtaobh de 'daoine' mar daoine - i gcoitinne. Bionn an fréamh nimheach é an coimlint idir bhfir - lánstad!.....

Agus ba é an diultadh udaras bunusach Dé - go shimplí - a mbionn ina pheaca an sinsir ná rud éigin gnéasach! Ar fud An Leabhair (Tanakh, Soiscéal, Qur'án), ni mahith leis an Dia Abraham 'rithe' nó taoisigh a ghlacadh. Is soiléir  é seo, d'áirithe sna Leabhair Samuel/Rithe sa Bhíobla. Is coras ina bhionn achan duine ar chomhchéim leis achan duine eile - faoi a hudaras ghrámhar féin - a bhion taitneamhach le Dia....(mar go raibh sa Ghairdín na'clainne Gaelacha fadó fadó) ...is iomaíocht le cumhact a ghabháil ar earra an tsaoil - agus ar mná is páistí - a mbionn gráiniúil dó/dí....

San am faoi lathair tá an daonlathas in chéim sa treo mar is cheart; ach nil sé foirfe fós ar chor ar bíth. Fiú sa Leabhair, ni a bfhuil cothroime idir mna is bhfir, mar shampla. Lorg paitriarchach  feictear ar fud ann....Éabhloid nios mó, millteanach forleathan agus millteanach an-dhomhan a theastaionn uainn.....Tá orainn ár seacht ndicheall a dhéanamh - fiú go dtí ár mbás, mar Íosa ó Nazareth - an éabhloide seo a gcaomhnú - agus sin a dhéanamh sna mion-eachtra achan lá.....

.....is e sin an ghairm Abrahámach......
Slán go fóill!

xxxx


Tuesday, 27 August 2013

An grá.....an anghrá.....is an éabhlóid Abrahámach

....deirtear go minic go mbionn náire an-mhór againn na Gaeil leis an gnéas.....An fhior é?...Nil a fhios agamsa ar chor ar bíth. Mar sin féin is cinnte go raibh diúltach an tionchair cléirigh ó achan eaglais Chríostaí fá dtaobh de cúrsaí gnéis.....

B'fhéidir......ach nil é ina dhearcadh Gaelach é an dearcadh diúltach gnéasach cléiriúil! Fiú sa mbéaloideas fiannach, sin é sa dtraidisiún paitriarchach, nach raibh náire den sort ann......Dar liom is ina shampla is fearr faoi athas nádúrtha  gnéasach, an amhránaiocht Bhreatnais ó Cerys Matthews. Macasamhail leis an Gaelige, (tá an Breatnais ina chol ceathrar leis an Gaelige) mar eisamlair duinn é an amhranaiocht ceilteach mealltach seo....


Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne
Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.
Llawn yw'r môr o swnd a chegryn
Llawn yw'r wy o wyn a melyn
Llawn yw'r coed o ddail a blode
Llawn o gariad merch wyf inne.

Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bûm yn siarad gair â'm cariad
O amgylch hon fe dyf y lili
Ac ambell gangen o rosmari.
Beside the sea red roses growing
Beside the sea white lilies showing
Beside the sea their beauty telling
My true love sleeps within her dwelling
Full the sea of sand and billows
Full the egg of whites and yellows
Full the woods of leaf and flower
Full my heart of love for ever.
Beside the sea the stones lie scattered
Where tender words in love were uttered
While all around there grew the lily
and sweet branches of rosemary.
Scríobh Roland Barthes (fealsamh clúiteach Francach - nach maireann) alt faoi teideal : Le Grain de la voix (Le Grain de la voix », in Musique en jeu, no 9, Seuil, 1972). San alt a mhinigh RB go bhionn bunusach do gach guth daonna í 'snáithe' mealltach den sort, snáithe gnéasach leis an fírinne a dhéanamh....Is soiléir é in achan blás na Gaelige - ina shéimhú, sna consáin scornaí - go bhfuil scáil breacaithe san aoibh atá ortsa ann i gconaí!..Imrionn an Gaelige draíocht ormsa; imrionn tú an draíocht céanna!....

......Mar a gcéanna - d'ainneoin an tionchair cléiriúil - sa dtraidisiún Abrahamach is féidir linn an guth céanna mealltach a fháil san Eocaraist Chriostaí agus sinn na focail ag chluinstin:

glacaigí agus ithigí....óir is é seo mo chorp....
.ina chorp té is ina chroí bhog mealltach....

Agus ina dhiaidh: déanaigí é seo i gcuimhne ormsa ....sin é thú 's mise, a chéile!.....

's féidir leat an théis seo a léamh - agus é sainmhinithe - imo leabhairín beag - amazon.co.uk 2007

                                          
....agus mar focal scoir, bain sult as an amhrán seo.....arist!
Slán go fóill......

xxxx

Sunday, 25 August 2013

an togra Abrahámicach is an tSír inniu.....

          

...in ainm De?.......

...nó in ainm toibhreacha na hola?.....

Inste sa Qur'an scéal faoi Abraham agus é é féin ag scaruint ona mhuintir.....do dhiultaigh sé iad de bhrí go raibh siad déithe bhréaga a hadhradh......Cen áit a raibh siad ina chonaí?.......san Iraq san am i lathair....San áit céanna, san am faoi lathair, a bhionn rialtai san Iarthar, na déithe bhréaga na hola ag adhradh.....

.....A chur isteach ann?...Nil ach aon cheist amháin a phlé leo, i ndeireadh an scéil, leis na dtaoisigh san Iarthar: cen chaoi arbh fhéidir leo a bheith ina sheilbh ar na toibhreacha ola .... mar a bhí sé san Iraq deich bhliain ó shin.....Is cuma leo na marbháin sinte ar na sraideanna an tSír.....

Is Abraham ina hathar ag na chreidmhigh go léir.....is fearr linn a bheith inár shui sa dorchadas gach aon oiche ná na paitriarchaí a ligeadh aon duine eile a mharú........is fearr linn? Sea, más inár gcreidmhigh sinne dáiríre....Nil ach aon cheist a phlé linn - cearta daonna na daoine bochta sa tSír.....Sa Qur'an nach ionradh a rinne an Fáidh ar Makka ach amháin chun cearta daonna na chosmhuintire a gcosaint. Is amhlaidh atá se i tSír inniu.....Más inár chreidmhigh sinne dáiríre, fágfaimid cuid eile den scéil faoin Dia Abraham.....'realpolitik' Abrahámach é!....

Chun an éabhloide a gcothú sa tslí is ceart, is orainn, na creidmhigh, an rud polaitiul a bhunú ar An Leabhar, siné ar an Tanakh (an biobla Giudach), ar an tSoiscéal, is ar an Qur'an. Is cuimhin liom agus mé imo mhacleainn sa cliarscoil fadó, go raibh imní orm trath faoi scrudú. Bhi mé ag teacht chugam féin as breoiteacht agus niorbh fhéidir liom a bheith ag freastal ar na léachtanna le cupla seachtain. 'Mas creidmheach tusa i ndáiríre', arsa an tOllamh, 'curfá munín i nDia a éanlaith !'an aeir a bheatheann. Ba dáiríre a bhí sé......Agus mise freisin faoi an politaiocht an lae inniu!

Ní maith liom an foréigean ar chor ar bíth; ach nilim imo shíocháiní ach oiread.....

...as Béarla....as Gaelige......aon teachtaireacht amháin!....
Nil éabloid mar is ceart gan réabloid mar is ceart....réabhloid Abrahámach
.....in ainm Dé, and Dé ag Abraham.....

....slán is beannacht!

Mike


            

Friday, 16 August 2013

Abraham, ina hathair achan chreidmhigh?

                                    

Sayidd Qutb a bhi ina hOllamh sna Éigipt. Dunmharaigh é an rialtas Gamal Abdul Nasser i 1966, fá dtaobh den nasc a bhí aige leis an mBráiteachas Moslamach. Chaith Sayyid Qutb treimhse fada i bpríosún i gCaireo. Scirobhneoir den scoth a bhi sé ar an litríocht go ginearálta, agus, nios déanaí ina shaol agus é i bpríosún, ar an Qur'an. Leigh mé tráchtaireacht a bhfuil aige ar an Qur'an, Faoi scáth an Qur'an an tedeal air.......

Bhí uafascha na coiníollacha sa bpríosún do; agus páipéar is dúch a thug a chairde isteach sa bpríosún do gan fhios do na séiléirí agus ghlac siad leis na cáipéisí scriofa amach - arís gan fhios do na séiléirí. I rith an ama i mbraighdeanas ní raibh ach an Qur'an agus a phaidreacha i sólás do. Ba leanbh Abraham, é, dáiríre...mar a bhfuil gach creidmheach agus gach Chriostaí, mar a bhionn Íosa o Nazareth, anois is choíche.....

Léigh mé gach aon den 18 imleabhair den cnuasach sin, sáite sa léitheoireacht, i rith mórán mionna. Ina dhiaidh, mothaigh mé go raibh tuiscint cumsitheach ar meon Sayyid Qu'tb: frith-foréigean agus an-láidir fá dtaobh de chearta daonna, más seanaimseartha a bhí na tuairimí a bhí aige. Mar fear a cultúir féin ba é Sayyid, Moslamach cinnte ach rugadh sé i gceantar bocht tuaithe; agus tá rian tuathánach ar a smaointe.

Mar shampla, bhí sé crógach fá dtaobh cearta an mban; ach agus é ar túras san Oileán Úr thug saoirse gnéasach na mban scannal do, mar a tugann se scannal ar mórán 'Abrahamacigh' eile fós - sin é créidmhigh raibinigh, Chriostaí, is Moslamaigh - agus, déanta na firinne, do mórán daoine eile trasna an domhain. Ceist achcrannach seo sa traidsiún Abrahamch é, saoirse gnéasach na mban.....

Ach ceist na éabhlóide é. Is an éabloid ina théarma réabhloideach a tugann miniú ar forbairt 'morálta' i rith na startha daonna. Mar shampla bhí polagamach é Abraham;  agus mar a léitear bhí tuairim ag Íosa, b'fheidir go raibh ceart é do fhear a bean cheile a dhealú uaidh má 'banadhaltrach ' í!.....ach an lá inniu, is ceist lárnach í go cearta mban ar chomhchéim absalóideach leis cearta fhir.

Cen fath a raibh polagamach é Abraham; cen fath a raibh an tuairim soiscéalach cearr gur 'ceart' é an fear a bhean cheile a dhealú uaidh gan an ceart céanna do bhean?..... Mar a duirt an boc uair amháin, is an éabloid, amadán!!!!

Nil ceart duinn é an Braithrearchas Moslamach a lochtú faoi cearta na mban agus sinne, ag an am céanna, an anghrá - a bhfuil an fuineamh na bheatha é - a chur faois chois..... Tá orainn ár bhforás éabhloideach féin a chothú - in ainm Dé!

Slán go fóill!

xxxx  

Monday, 12 August 2013

....an raibh tú ag an gcarraig?......

Is sagart mise; agus bím ag freastal ag an Aifreann gach aon tráthnóna Dé Sathairn sa teach phobail sa ceantar anseo i Kirkby....ba é mo taithí le bilianta anuas, mar a raibh taithí mo muintire trasna nglúin........agus iad ag na gcarraigeacha Aifrinn.....

Níl sé ceart go leor é Liam Ó Maonla sa réamhrá don amhrán seo......mar sin féin an-hálainn an ceol a casann sé leis....
Do na daoine bochta 'caitliceacha' (mar mo mhuintir san Oirdeisceart Uladh), bhí an Áifreann ina shiombail, nasc stairiúl leis na sinsir.....mmmmm.....dáiríre?....

'Stairiúl'? .....bhuel......tá is níl......de bharr go raibh ár sinsir ina cónaí san oileann le mile (ar a laghad) bliain roimh mbreith Íosa o Nazareth, le mile bliain roimh gcéiliúradh an céad hEocaraist.....

Agus an Áifreann ag an gcarraig, an bhfuil sé mar a gcéanna leis an céad gcéiliúradh sin?....Arís, tá is níl!....

Níl: de bharr go raibh an céiliúradh ag an gcarraig de réir gnáis cumtha leis an 'eaglais' i Róimh, priomh-cathair na hImpireachta an Iarthair, nil sé macasamhail leis an suipéar déireannach ar chor ar bíth....

Ach tá, freisin: mar sin féin bhi Íosa féin ann, sa céad 'eocaraist' - sa cholainn féin - agus bionn sé i lathair (arís sa cholainn féin!) inár gcruinnithe 'eocaraisticeacha' inniú, fiú anseo i Kirkby, i measc fuilligh na 'low Irish'!......

....tionchar an Impiriachta, inniu fós?......Lig dom é a mhiniú leat.....

Is lorg na maorlathais impiriúil a cloistear i gcanúint an cléir: mar shampla, is 'iobairt' i an tÁifreann.....agus 'bionn dualgas orainn 'iobairt a dhéanamh' do Dhia......Is iad na nEaspaig ina daoine is tabhactach san 'Eaglais'.....Sa bhliain 313 CE, iompaigh impire an Róimh, - Constantinus a bhí air (é ina 'Chriostaí' ar an bomaite déireanach roimh a bhás!)........agus bunú is córas rialtais impiriachta leis...

                                                  

On am sin anuas - 313 CE - bionn ina Roinn eagrú Stait, an Eaglais....Sin é an fáth go mbionn 'iobairt' a úsáid an Áifreann ('offering' as Béarla) a mhiniú don phobal. An tabhachtach a bhí 'sacrificium' poiblí sa córas sóisialta an Impireachta; 'Easpag' nó ἐπίσκοπος, epískopos, "overseer", "guardian" tugtha ar taoisigh Criostaí  - bhí ἐπίσκοπος gradam sa maorlathas impiriachta; agus  tugadh 'Eaglais' - a bhfuil ar iomlán an phobail sa Bíobla - ar an maorlathas seo amháin.....

Da bhrí sin a mbionn dílis den 'maorlathas' cumhacta impiriachta é gach 'eaglais Chriostaí' - 'caitliceach' nó 'protastúnach'; bionn meon teoranta maorlathais ar gach aon 'eaglais' an lá inniu. Agus is é sin contrártha don spiorad Íosa on Nazareth a raibh - is a mbionn i gcónaí 'sans frontières', gan teorann ar bíth ach an ghrá agus gcearta na ndaoine.....

Sin an firinne cealithe faoin 'stáir' na ndaoine 'mór le rá' sna eaglaisi, chun greim a choinneáil ar a chumhact féin.....Nil sé mar sin sa 'soiscéil'........Éstimis! Chun an brí fior an Eocaraist a nochtadh - a croí anghrách a thaispeandh - scriobh mé mo leabhairlin; agus thosaigh mé blaganna  a scriobh - as Béarla i dtús báire, ach anois as Gaelige...

Do bhi an cruinniú ag an gcarraig ina shiombail  gur diúltimis - in ainm achan duine - a ghlacadh leis leatrom ar bith.....Céiliúraimis é ag an gcarraig aris!.....

Athscriobh na staire é - ach athscriobh mar is ceart!....

Slán go fóill!

bionn brón orm igcónaí fá dtaobh mo Ghaelige briste......

Saturday, 10 August 2013

....clainne na Ghorta Mhór

réamhrá, fós


....nior mhaith liom sna blaganna seo aire a tharraingt ormsa féin ach ar a phobal, ar an nasc a bhfuil eadrainn agus sinn iná gclainne na Ghorta Mhór....Mar sin féin tá orm mé féin a mhiniú duit fíorbheagán!.....

Is deacair é a chréidiunt an t-am faoi lathair, ach bhi sé ráite fá dtaobh de Learpholl céad bhlain ó shin go raibh sé ina priomh-cathair na nÉireannaigh 'thar lear'. Ach ba fíor é.....mar shampla a bhi TP Ó Connor ina fheisire i Westminster don phobal ina conaí sa cheantar 'Vauxhall' o 1885-1929.

                                                        

Bhi se ina haon fheisire amháin don 'Irish Nationalist Party' i mBreatain. Bhi na Fínini an-gniomhacha i Learpholl is sa dtaobh thiar thuaidh anseo sna 1880í. Tá léargas iomlán faoi an stair seo i leabhair (as Béarla) Irish, Catholic and Scouse le John Belchem (2007):

                                                   
Staraí proifisiunta an-mhaith é JB, agus ollamh in aon na hOllscoileanna i Learpholl, The University of Liverpool.

Ach cá as doibh na Éireannaigh seo agus en fáth?......Bhuel, lagmholtach, cinnte, ach JB agus é 'low Irish' a cuireann sé orainn! Mar sin féin, tá ceart aige - bhi inár ndaoine dishealbhaithe is bochta, inár gclainne na Ghorta Mhór, an formhor againn. Ni raibh ar ndóthain airgid le íoc don turas trasna Aigéain chuig An tOileán Úr. D'fhan muid in aice leis na duganna, i 'Vauxhall', sna sluma........

               

' Caitliceach'?....Mmmm......tá is níl!......Bhi an an-laidir an tionchar cléireach caitliceach orthu, cinnte. Ach ni hioonan 'creidmheach' is 'cléireach' ar chor ar bith! Ar a laghad, afach, bhi iarracht leanunach smacht na sagairt ar an phobal; agus d'éirigh leis, d'áirithe fá dtaobh den meánaicme uaillmhianach. Agus lean an tionchar seo ar an méanaicme i Learpholl go dtí na '50 an aoise seo caite.....Nil an oiread sin éritheach, iad an cléir, a smacht leanúnach a choinneáil ar na 'low Irish' sa deireadh an scéil!.....

Agus me ar ais on bPáras i Maí 1979, agus mé éirithe as seirbhis don Dheoise, bhi orm a bheith ar lorg ar jab eigin....

Chun scéil fada a cur níos gairid, maonithe leis dheontas on Rialtas, bhí mé ag freastal ar cúrsai ag an Ollscoíl leis oilliunt mar oibrí sóisialta a fhail. Agus bhi mé obair don Rialtas  - sa seirbhis promhaidh, ar dtús, agus, níos déanaí, sna gcuirteanna an teaglaigh - go dti 2007.....Bhi me ag obair i measc na 'low Irish' le triocha bhliain gan aire a ghlacadh orm féin imo shagart!......

Shocraigh me, agus mé scortha as an jab, le trí tograi a thógáil: mo 'leabharlann' beag Gaelige a léamh, ceol a sheim gach aon lá ar an horgáin béal, agus líníocht a dhéanamh gach aon lá freisin.....Ach chun nasc a dhéanamh idir na tógraí seo agus an diagacht, lean mé cúrsa léinn eile, an am seo taighde iar-ceime. Bhi teideal ar an taighde; The Roman Catholic Eucharist - Its Erotic Heart, foilsithe i leabhar - as Béarla - Emily and the Mystagogue.....ni raibh se in 'best seller' ar chor a bith!!!


                                               


So! D'inis mé an scéal duit leis a bhunus ag na blaganna seo a mhiniú duitse!......

Ba mhaith liom mo chuid beag a chur ar an carn Gaelach......chun an mheon Gaelach a fhuascailt (dá laghad é leis mó chuid beag!) agus a bláthadh chun dtionchar ár gcultuir a roinnt le gach aon duine thar gach aon teorainn.....Agus sin fá dtaobh den cheart is den ghrá croíúil (anghrách, mar a nduirt mé!).......

Slán go fóill!

Táim ag suaslódáil an amhran seo.....Bhi mé ag éisteacht leis ar Raidió Fáilte ar maidin.....Bain sult as!

Friday, 9 August 2013

amhrán eile o Mhaigread!

....ní thiocfadh liom gan an amhrán seo eile o Maighréad Ó Dhómhnaill a roinnt leat!

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/p3dA-7DlPT0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Tá Leac Shéamais sa cheann tráigh go huaigneach
Ó d'imigh tú uainne gan cháin
Níl anois insa tsruthán ach caoineadh
Ag éalú go ciúin síos an déan
Tá na sméara uilig feoite ar an chaorthann
Níl cuideachta féin fán lic bháin;
Ó tá tocht agus smúid ar do chairde,
'S tú sínte ar an mhalaidh faoi chlár.

A Hiúdaí na gcuirlin dubh dualach,
Nach trua dúinn anseo in do dheoidh
Nach dona mar cloíodh do chaoinchorp
I gcéin uainn i gcoire Loch Awe
Ó tháinig do scairt insan oíche
Bhí corrán an bháis i do chomhair.
Ó mo thrua nach dtáinig do tharrtháil
Ach do chairde ag sileadh na ndeor

Tá do bhean is do chlann do do chaoi-se
Agus beidh nó go dté siad faoi chré;
Do dhís bheag leanbh 'thug gean duit
Nach bhfeiceann siad thú lena ré.
Tá do mháthair faoi ghruaim is í cráite
Ach agraimid uile Mac Dé
Go bhfuil tusa go hard insna Flaithis
I bParthas na naomh faoi réim.


Leac Shéamais by the shoreline lies lonely
Since you we held dear are now gone
There's nothing in the stream now but weeping
As quietly it runs down the strand.
On the rowan the berries are withered
There's no company around the Leac Bhán
Your friends are both stricken and silent
For under boards you'll lie stretched from now on

O Hiudai with hair black and curling
Desolation came over us all
When we heard how your body was broken
Far away in the glen of Loch Awe
Your call it came in the night time
When the sickle of death cut you down
My heart's pity that help never reached you
and your friends were left here to mourn.

Your wife and your family lament you
As they will till they go to the grave
Your two small children who loved you
Who never will see you again.
Your mother's tormented with sorrow
But to God's Son all of us pray
That you are now above us in Heaven
In Paradise with the saints.

....agus bhionn do mhuintir atá marbh agus an muuintir agam féin leosan ibParthas - go corportha insa colainn te is fáilteach!

Slán go fóill!

is linne An Gaelige!

 Bím blag a scríobh as Béarla le cupla bliain anúas. Gheobhaidh thú é ar http://thoughtsfromkirkby.blogspot.com

Cen fáth a bhfuilim an blag seo a scriobh? Bhuel fa dtaobh de chur romhat léargas ar abhar fealsunachta is diagachta 'Abrahamichta'........Ro-thromaí, b'fhéidir?..... Lig dom é a mhiniú duit.....

Micheál Ó Riabhaigh is ainm dom.....Bhuel Ó Riabhaigh is sloinnte munitire m'athara é; afach bhí ár nasc leis an munitir againn in Éirinn amach is amach cáillte roimh a rugadh m'athair i 1910. Mar sin féin , bhi bródúil é i gcónaí i féiniúlacht mar 'Celt', mar a dúirt se go minic. Agus bhí seanchas leis fá dtaobh dé gurbh in aice leis an Iúil Cinn Trá a rugadh a sin-sean athair.....Agus b'shin é......ní rud ar bíth eile...

Ar chór ar bíth,  1967 agus seo mé imó dhuine fasta......agus sagart cúnta me i bparóiste anseo i Kirkby, i measc daoine mar go raibh mé tógtha suas leis, roimh go raibh me sa Cliarscoil (13 bliana!). Agus tugadh dom go bhí dílis do sheanchas m'athara gur ina  mhuintir imirce Éireannach muintir go raibh an formhóir na ndaoine on aicme oibre as Learpholl - mise ina measc!...

                                        

Sa Cliarscoil bhi béim níos mó ar bhfreagracht gach aon duine dona 'hanam' féin ná go raibh ar a fhreagracht don phobail mar phobail. Biodh sin mar go raibh, bhi gach aon rud éagsúil i Kirkby, fiú sa pharóiste caitliceach Naoimh Josef (comharsanach leis an paróiste a raibh mé sagart cúnta ann) agus an sagart-paróiste beoga that barr, Jimmy Collins!.....

                                   .....

........ agus é i ngrá an-domháin leis pobal na gnathdaoine anseo. Bhi Jimmy (i slí na firinne anois) i measc na sagairt an meas don phobal is an ghrá ceanna a spreagadh ionam féin.....Ag obair leis Jimmy agus mé imo shéiplineach do hard-scoíl Naomh Gregory (1969-1979) rinne me dian-staidéar ar an bhfealsunacht sóisialta - is sóisialaí freisi - agus i stair mó phobail féin.

Bhi 2000 cailliní daltaí ag freastal ar an ardscoíl Naoimh Gregory - nó 'St. Gregs' mar a dtugtar air sa cheantar. Bhi orm an Eocaraist a cheiliúradh leis an daltaí is leis a munitir sa scoíl agus san pharóiste....ach faoi tionchar mo dhian-staidéar agus na forógraí Chomhairle na Vatacáin II.....Ach ba dhóichi liom nach go mbeidh athruithe san eagrú na hEaglais chun ceartaí daonlachtachta a chur ibhfeidhm mar ba cheart.....Ceart?.....don phobal i gcoitinne is do na mná go háirithe agus chun an soiscéil a chraoladh - faoi na cearta daonna is faoin ghrá....

....agus seo me, i 1978, ag staidéar leis 'La Mission de France' i bParas....teacsanna Marx is Freud agus an Bíobla.....Liberation Theology - diagacht na saoirse......

  

......shocraigh mé ar eirgh as sheirbhis don Dheoise ach gan as an sagartoireacht.....

... ar leanúint!.......

Slán go fóill!

........do na mná de Kirkby:(tá brón orm fá dtaobh de mo chuid Gaelige briste)...