Sunday, 25 August 2013

an togra Abrahámicach is an tSír inniu.....

          

...in ainm De?.......

...nó in ainm toibhreacha na hola?.....

Inste sa Qur'an scéal faoi Abraham agus é é féin ag scaruint ona mhuintir.....do dhiultaigh sé iad de bhrí go raibh siad déithe bhréaga a hadhradh......Cen áit a raibh siad ina chonaí?.......san Iraq san am i lathair....San áit céanna, san am faoi lathair, a bhionn rialtai san Iarthar, na déithe bhréaga na hola ag adhradh.....

.....A chur isteach ann?...Nil ach aon cheist amháin a phlé leo, i ndeireadh an scéil, leis na dtaoisigh san Iarthar: cen chaoi arbh fhéidir leo a bheith ina sheilbh ar na toibhreacha ola .... mar a bhí sé san Iraq deich bhliain ó shin.....Is cuma leo na marbháin sinte ar na sraideanna an tSír.....

Is Abraham ina hathar ag na chreidmhigh go léir.....is fearr linn a bheith inár shui sa dorchadas gach aon oiche ná na paitriarchaí a ligeadh aon duine eile a mharú........is fearr linn? Sea, más inár gcreidmhigh sinne dáiríre....Nil ach aon cheist a phlé linn - cearta daonna na daoine bochta sa tSír.....Sa Qur'an nach ionradh a rinne an Fáidh ar Makka ach amháin chun cearta daonna na chosmhuintire a gcosaint. Is amhlaidh atá se i tSír inniu.....Más inár chreidmhigh sinne dáiríre, fágfaimid cuid eile den scéil faoin Dia Abraham.....'realpolitik' Abrahámach é!....

Chun an éabhloide a gcothú sa tslí is ceart, is orainn, na creidmhigh, an rud polaitiul a bhunú ar An Leabhar, siné ar an Tanakh (an biobla Giudach), ar an tSoiscéal, is ar an Qur'an. Is cuimhin liom agus mé imo mhacleainn sa cliarscoil fadó, go raibh imní orm trath faoi scrudú. Bhi mé ag teacht chugam féin as breoiteacht agus niorbh fhéidir liom a bheith ag freastal ar na léachtanna le cupla seachtain. 'Mas creidmheach tusa i ndáiríre', arsa an tOllamh, 'curfá munín i nDia a éanlaith !'an aeir a bheatheann. Ba dáiríre a bhí sé......Agus mise freisin faoi an politaiocht an lae inniu!

Ní maith liom an foréigean ar chor ar bíth; ach nilim imo shíocháiní ach oiread.....

...as Béarla....as Gaelige......aon teachtaireacht amháin!....
Nil éabloid mar is ceart gan réabloid mar is ceart....réabhloid Abrahámach
.....in ainm Dé, and Dé ag Abraham.....

....slán is beannacht!

Mike


            

No comments:

Post a Comment