Saturday, 31 August 2013

na fréamh nimheach

cad a bhfuil an fréamh nimheach ann?......
......an bhfuilimid gan cumas amach is amach in aghaidh an gniomh uafásach, náireach seo?.....

Bionn na fócas follasach i gconaí ar an daonlathas....uaireanta ar an daonchara......ach is nios tabhactaí ná é an polaitiocht ar ndéireadh an scéil i gcursaí sa Meán-Oirthear.......An mbeadh ag 'na Moslamaigh radachaigh' seilbh ar pairceanna na hóla....is sin an cheist bunúsach a cuireann imni ar an aicme polaitiúil....ná luach an bheatha daonna.....

Nach bhfuil dúcheist é, an neamhaird dunmharfach seo.....Ba 'miniú' air i scéal sa Bhiobla faoi na dearthaireacha Cain is Abel.....Bhi éad idir a gclainne mar gheall ar dhiultú lena dtuismitheoirí an udarais Dé a ghlacadh. Is miotas an scéal iomlán sin, miotas a chiallaionn fréamchaca an coimhlinte bunúsach idir bhfir. Nil sé fá dtaobh de 'daoine' mar daoine - i gcoitinne. Bionn an fréamh nimheach é an coimlint idir bhfir - lánstad!.....

Agus ba é an diultadh udaras bunusach Dé - go shimplí - a mbionn ina pheaca an sinsir ná rud éigin gnéasach! Ar fud An Leabhair (Tanakh, Soiscéal, Qur'án), ni mahith leis an Dia Abraham 'rithe' nó taoisigh a ghlacadh. Is soiléir  é seo, d'áirithe sna Leabhair Samuel/Rithe sa Bhíobla. Is coras ina bhionn achan duine ar chomhchéim leis achan duine eile - faoi a hudaras ghrámhar féin - a bhion taitneamhach le Dia....(mar go raibh sa Ghairdín na'clainne Gaelacha fadó fadó) ...is iomaíocht le cumhact a ghabháil ar earra an tsaoil - agus ar mná is páistí - a mbionn gráiniúil dó/dí....

San am faoi lathair tá an daonlathas in chéim sa treo mar is cheart; ach nil sé foirfe fós ar chor ar bíth. Fiú sa Leabhair, ni a bfhuil cothroime idir mna is bhfir, mar shampla. Lorg paitriarchach  feictear ar fud ann....Éabhloid nios mó, millteanach forleathan agus millteanach an-dhomhan a theastaionn uainn.....Tá orainn ár seacht ndicheall a dhéanamh - fiú go dtí ár mbás, mar Íosa ó Nazareth - an éabhloide seo a gcaomhnú - agus sin a dhéanamh sna mion-eachtra achan lá.....

.....is e sin an ghairm Abrahámach......
Slán go fóill!

xxxx


No comments:

Post a Comment