Friday, 16 August 2013

Abraham, ina hathair achan chreidmhigh?

                                    

Sayidd Qutb a bhi ina hOllamh sna Éigipt. Dunmharaigh é an rialtas Gamal Abdul Nasser i 1966, fá dtaobh den nasc a bhí aige leis an mBráiteachas Moslamach. Chaith Sayyid Qutb treimhse fada i bpríosún i gCaireo. Scirobhneoir den scoth a bhi sé ar an litríocht go ginearálta, agus, nios déanaí ina shaol agus é i bpríosún, ar an Qur'an. Leigh mé tráchtaireacht a bhfuil aige ar an Qur'an, Faoi scáth an Qur'an an tedeal air.......

Bhí uafascha na coiníollacha sa bpríosún do; agus páipéar is dúch a thug a chairde isteach sa bpríosún do gan fhios do na séiléirí agus ghlac siad leis na cáipéisí scriofa amach - arís gan fhios do na séiléirí. I rith an ama i mbraighdeanas ní raibh ach an Qur'an agus a phaidreacha i sólás do. Ba leanbh Abraham, é, dáiríre...mar a bhfuil gach creidmheach agus gach Chriostaí, mar a bhionn Íosa o Nazareth, anois is choíche.....

Léigh mé gach aon den 18 imleabhair den cnuasach sin, sáite sa léitheoireacht, i rith mórán mionna. Ina dhiaidh, mothaigh mé go raibh tuiscint cumsitheach ar meon Sayyid Qu'tb: frith-foréigean agus an-láidir fá dtaobh de chearta daonna, más seanaimseartha a bhí na tuairimí a bhí aige. Mar fear a cultúir féin ba é Sayyid, Moslamach cinnte ach rugadh sé i gceantar bocht tuaithe; agus tá rian tuathánach ar a smaointe.

Mar shampla, bhí sé crógach fá dtaobh cearta an mban; ach agus é ar túras san Oileán Úr thug saoirse gnéasach na mban scannal do, mar a tugann se scannal ar mórán 'Abrahamacigh' eile fós - sin é créidmhigh raibinigh, Chriostaí, is Moslamaigh - agus, déanta na firinne, do mórán daoine eile trasna an domhain. Ceist achcrannach seo sa traidsiún Abrahamch é, saoirse gnéasach na mban.....

Ach ceist na éabhlóide é. Is an éabloid ina théarma réabhloideach a tugann miniú ar forbairt 'morálta' i rith na startha daonna. Mar shampla bhí polagamach é Abraham;  agus mar a léitear bhí tuairim ag Íosa, b'fheidir go raibh ceart é do fhear a bean cheile a dhealú uaidh má 'banadhaltrach ' í!.....ach an lá inniu, is ceist lárnach í go cearta mban ar chomhchéim absalóideach leis cearta fhir.

Cen fath a raibh polagamach é Abraham; cen fath a raibh an tuairim soiscéalach cearr gur 'ceart' é an fear a bhean cheile a dhealú uaidh gan an ceart céanna do bhean?..... Mar a duirt an boc uair amháin, is an éabloid, amadán!!!!

Nil ceart duinn é an Braithrearchas Moslamach a lochtú faoi cearta na mban agus sinne, ag an am céanna, an anghrá - a bhfuil an fuineamh na bheatha é - a chur faois chois..... Tá orainn ár bhforás éabhloideach féin a chothú - in ainm Dé!

Slán go fóill!

xxxx  

No comments:

Post a Comment