Saturday, 28 September 2013

.....scéal na trí Micheálí......


                                                    

Is clúiteach ar fad I an sráid a bhfuil 'Great Homer Street' uirthi anseo i Learpholl, Sasana. Nil ann an lá atá inniu ach foirgnimh gno, siopaí agus margadh amuigh faoin spéir.....Fadó fadó agus m'athair in h-oige bhi an stráid sin ina tearmann idir dha phobail. Ar an dtaobh thoir theas bhí pobal 'caitliceach', ar an taobh a raibh nios congarach leis na duganna suite sa gceantar a raibh 'Vauxhall' air. Ar an taobh eile den sráide agus an talamh ag éirí suas mullach iseal bhí pobal eile ina chonaí, pobal 'protastúnach'. Ar bharr an mullaigh tá teampall sonrach, teampall Naoimh Seoirse onarbh fhéidir leat féach sios ar na duganna, is ar an phobal 'caitliceach' thios plodaithe ann, cois abhainn Mersey.....I naoi deag a ceathair, bhí Michael Ravey/Reavey ina chónaí ar sráid gearr ag bun na mullaigh arbh Buckingham Street air. Bhí Micahel Ravey imo shin-seanathair - na céad den triú Micheáli sa scéal seo.Bhí Micheál postaithe; Margaret Flannagan ainm ar a bhean cheile. Biodh go rugadh an bheirt acu i Learpholl, rugadh na tuismitheoirí ag Margaret i contae Máigh Eó, agus na tuismitheoirí ag Michael in contae an Dún. I caitheamh a shaoil, tugtar leasainm ar Michael sna sráideanna maguaird is sna tabheirní fresin. Mar 'Irish Mike' a bhí air!

Ar an thaobh thiar theas de Great Homer Street bhi John Ravey ina chónaí; bhí John is Michael ina dearthaireaca - Felix ar a n-athair. Biodh go raibh sin mar a bhí sé, nior meas ard ar Michael ona dearthaireaca nó deirfiúracha. Bhí dá fath don dimheas acu: sa céad fath a bhí toisc gur a bhí Michael ar meisce ó am go ham agus tharraing sé triobloid air féin ó na gardaí. Agus, nios measa ar chor ar bith, posadh na thrí mac ag Michael sa teampall protastunach in aice leis a mbaile i mBuckingham Street!.....

....ach bhí tragóid i ndán do Miichael.....A mhac is sine - John a bhí air - ag obair sa duga, maraíodh sé, bascaithe nuair lasta copair tite anuas ó crann tógála.....tharla é seo 1912 agus m'athair féin ina pháiste dhá bhliain d'aois. Shocraigh an tiarna talún an teaghlach a chaitheamh amach ona teach beag mar niorbh fhéidir leis an baintreach óg jab a fháil agua an cíos a íoc, agus trí leanaí aici. Shocraigh Michael  agus é fostaithe ina h-oibrí láimhe an cíos a íoc. D'aistrigh sé leis a h-inion, Nóra, agus a mhac, Felix, agus seo iad isteach i dteach mo sheanmháthar, Annie.

I 1914, chuaigh James Ravey, an dara mac ag Michael, san arm Sasanach, san reisimint Éireannach a bhi lonnaithe i Learpholl ag an tráth sin. Agus chuaigh Felix sa cabhlach cogaidh, agus é ina stócálaí ann. Ach, 1916, maraíodh James i bhFlanders; agus maraíodh Felix nuair a pléascadh an cathlong HMS Invincible i rith catha Jutland....

                     

                                an móimint dheireanach an cathloinge Invincible...agus móimint bháis Felix..

......bás maol b'é bás an bheirt acu, James is Felix, i cogadh caipitlíoch - mar a nduirt James Connolly.......I ndiaidh na tragoidí sin, agus sa bhliain céanna, fuair Nóra bás agus sí 23 bliain d'aois......Mar sin, san athbhlian 1917, seo Michael Ravey, ina bhaintreach (fuair Margaret bás sna 1890í), agus a ceithre leanaí ina mhairbh.....agus na mna cheile ag James is Felix ina baintreacha freisin....
B'fhéidir agóideach a raibh sé, an Michael Ravey seo agus uaireanta méisce ó ma go ham. Ach tá súil agam go féidir liom barróg a bhreith air, ansin sa Gairdín i Tír na nÓg - barróg a taispeánfaidh mo mheas is mo ghrá do fiú nach bhuail mé é go dtí seo......

Bhi mé thar a bheith aineolach faoi muintire m'athara agus mé i m'óige. Déanta na firinne, niorbh a fhíos agam go raibh Michael Ravey imo shin-seanathair ar chor ar bith! Nior a bhí mé in eolas ar James, ar Felix, nó ar Nóra.... Nach raibh ach seanchas beag ag m'athair go raibh as contae an nDún iad an munitir ag Michael; ach bhí sin sin. Ach tar éis bháis m'athara, thosaigh mé taighde a dhéanamh faoi a mhuintir. Agus thainig mé ar Michael mar sin-seanathair.....agus ar a bhean chéile.....agus ar firicí eile fá dtaobh diobh....agus ar Felix san áireamh......

Bhí Felix a raibh ar an athair ag Michael.....go rugadh Felix - agus a bhean chéile, Mary Magee freisin - 'in Ireland' de réir an daonáireamh.......agus go raibh Michael eile ar athair Felix -  rugadh an dara Michael seo comh maith le Felix i mBaile an Eanaigh, sa bparoiste Cluain Damh, i ndeisceart contae an Dún. Bhí dhá piosa talaimh ar cíos ag an Michael Ravy/Reavey/Ravey seo agus a mbionn an cuma céanna orthu an lá atá inniu mar go raibh dhá céad bhliain ó shin: '16A' is '16B' a bhfuil orthu sa léarscáil anseo.....

                                
D'inis col seisir a bhfuil agam dom ar na mallaibh go mbionn cuid beag den bhalla na sean-tí ann fós - fiú nach raibh sé ach i mballa cró beithioch!....

Is doigh liom go rugadh an Michael seo i 1792 agus go bhfuair se bás 1890, ach má a raibh aon nasc idir Michael agus Michael Óg, ní raibh aon lorg air sa tseanchas. Nil ach aon tagairt amháin eile ar Michael ó mBaile an Eanaigh, go marcálaigh sé achainí thrócaire ar cheann William Smith O'Brien, Gaelgeoir den scoth, i 1848.......

                                                

Agus tá tagairt do bhean a raibh ina conaí in Hilltown (in aice leis an baile fearainn, Baile an Eanaigh) ina beatha fós i 1863 a raibh a tuismitheoirí in gaelgeoirí duchais...... Leis sna dhá dtréithe - féiniúlacht mar Gaeil is tréith polaitiúil poblachtánach agoideach,  dhá dtréithe i croíthe na dhá Micheálí eile - a fuair mé an croí Riabhach!.....

.......agus an baint leis an traidisiúin Abrahámach, bunchloch an éabhloide ar fud na cruinne i mo thuairim: sin é dúil i gceartas is tú ag tnúth leis 'dlúth-ghrá' ar achan duine - as éadan a cheile. Is grá é a preabann ó foinse grá suite go domhain i do chorp is sa corp seo atá agam. Is sruth teasaí a cuireann sceitimíní athais trinn ó bhun go barr....B'é 'erotic justice' a thug diagaire Críostaí air.....'ceartas anghrách' é......Is buncloch mo fhealsunachta féin go mbionn  do chorp bog goilliúnach(agus an corp atá agam), d'intinn géarchúiseach (agus an intinn agamsa), agus an dúil domhan a bhfuil agat do dluthchairdeas (agus an dúil a mbionn agam ), an triú acu le chéile, a mbionn ar chroí an dúlra is ar croí an Dia Abraham.

Is mise an triú ceann de na trí Micheálí, gar i ngaol le chéile nach mbionn scartha ona chéile ach le dhá céad bliain....Na blaganna seo is mo bhlaganna as Béarla fresin is iad an cloch beg a cuirm ar an carn cuimneachain, i gcuimhne mo dhá Micheálí eile.....Go mbeannaí Dia doibh.....is duitse freisin!

Slán go fóillín!


.......mar focal scoir, amhrán a canadh leis m'athar, amhrán a chuala sé, is docha, ó Michael a sheanathair, agus é cumhach gan ach a bhféiniúlacht mar sólás.....Sunday, 22 September 2013

Learphollach-Éireannach.....is an-bhródúil as!

Seo anseo blag stíl difriúil!......i dtosú a bhfuil fiseán ina bhfuilim ag miniú cad a spreag mo spéis sa cultúr gaelach i dtús báire.....Is, ina dhiaidh fiseán ina bhfuil mé ag ceol a casadh!


Fiú a mbeidh mo droch-Gaelige ro-gharbh don raidió, seo anseo notaí beaga do do chuidiú agus tú ag taighde a dhéanamh fuinn, na 'éireannaigh-learphollaigh'!.............

Micheál O Riabhaibh is ainm dom – Mike Ravey as Béarla. Rugadh mé i Learpholl i naoi deag daichéad a dó. I rith m’oige, bhí féiniúlacht agam imo bheith ‘Éireannach, d’áirithe ar dtaobh muintire mo mháthar. As Port Láirge is as Ceatharlach a bhí said.

 Thainig siad i Learpholl ag déireadh an naoi deag aois; bhi mairnéalaigh an formhór na fir acu. B’é mar caitlichigh a dtáispean said a féiniúlacht ‘eireannach’. Ni raibh Gaelige acu ar chor ar bíth.

Ar ttaobh m’athara bhí ‘nasc’ éigin leis Éire, leis contae an Dún. Ach bhí m’athair tógaithe ina phrotastúnach. Ni raibh sé ach tar éis a bhás go tagaim ar na firicí fá dtaobh fréamhaca muintire ‘Ravey’ is ‘Kennedy’ (sloinne ag muintir mo seanmháthair)....as Hilltown (an Dún) agus aiteanna eile san Uladh. Thainig siad i Learpholl sna ocht deag daichéadí. Ni raibh Gaelige acu, ag oiread, is é mo thuairim; ach roimh a bhás bhí spies ann ag m’athara. Agus bhí a spies a spreag mé chun tosú a déanamh chun Gaelige a foghlaim....

Bionn cuma céanna ar stair an formhór na ndaoine a bhfuil fréamhaca Éireannacha acu i Learpholl.....imircigh eacnamaíochta, an formhór acu – clainne an Gorta Mór. Tá staidéar cuimsithaech faoina ‘Liverpool-Irish’ i leabhair le John Belchem: Irish, Catholic and Scouse Liverpool University Press 2007. Tá staidéar suimiúil eile a bhfuil Passage To America: A History of Emigrants From Great Britain and Ireland to America in the Mid-Nineteenth Century, le Terry Coleman, (New Edition, Pimlico, 1992).

             Product Details                                       Passage to America by Terry Coleman                                             

Tugann John Belchem tearma ‘low-irish’ orainn, téarma a thug iriseoir éigin orainn sa naou aois deag! An-bhrodúil a mbím go bhfuilim ‘low-irish dá bharr freisin!

                                                 

Rinneadh sagart diom i naoi deag seasca a seacht; agus bhí mé aga obair don Ard-deoise Learpholl go dtí naoi seachtó a naoi.

                                               
                                                        

Éirigh mé as – tar éis cuig miosa ag staidéar leis an Mission de France i Paras. Bionn an Mission de France ina chumann na ‘prètres ouvriers’/sagairt oibrithe – ainm a bhfuil orthu. Sa cursa leis an Mission de France a bhí staidéar ar téacsanna Karl Marx, Sigmund Freud, agus an Bíobla. Bhí tógra ar achan duine again sna cursa idirnaisiúnta seo an nasc idir na téacsanna agus an pobail a raibh muid – achan duine – ag obair sa bhaile.

Bhí fócas imo thógra féin ar na fréamhacha éireannacha mo phobail. Ag an am sin, bhí frith-éireannach an Ardeaspag i Learpholl; agus tar éis mo sheal i Paras, ba mhaith leis gur a bhadh mé imo chónaí i gceantar an aicme oibrithe – na ‘low irish’! – mar sagart neamhspleach chun bacainn a chur ar tionchar na sagart éireannacha a raibh an paroiste sin leo! Ni raibh sé ag ciapadh go raibh mé imo sóisialaí agus go raibh féiniúlacht éireannach poblachtánach agam!...

Bhí me mi-shasta, fréisin, leis an slí bheatha cléiriúil i coitinne – scartha on saol an phobail – agus faoi riail aontumhachta éigeantachta don sagartoireacht.
Dá bhrí sin, faoi Béaltaine naoi deag sechtó a naoi, éirigh mé as seirbhis don Ard-deoise, ach ní as an sagartoireacht.....Agus tá sé fós mar a raibh sé ansin!

D’ath-traenaladh mé mar oibrí sóisialta; agus ó naoi deag seachtó a naoi go dtí mile a seacht bhí mé ag obair sna cúirteanna coiriúla is cúirteanna teaghlaigh anseo i Learpholl...
Is on culra seo a thainig mo tograí éagsúla chun féiniúlachta ‘éireannach-gaelacha’ a spreagadh sa phobal anseo, sa pobal ‘low-irish’! 

Inár stair anseo – stair Clainne an Gorta Mór – bhí an bochtanas a chuir a lorg ar ár saol. Bhi nasc láidir i meon ár pobal i gconaí leis diúltadh agóideach don éigeart soisialta agus pearsanta comh maith. Is an tionchar na mna ‘learphollach-éireannach’ a mbionn an tionchar is láidre orm ó m’oige féin.....

Sna blaganna, táimse ag taighde diagachta/polaitiúil a iniúchadh, agus d’áirithe ar an nasc idir an radharc Abrahámach, an ceartas, is an gnéas.

Sin sin.....agus mar focail scoir ...casadh ceol!

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/iJB32LvGe3A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Slán go fóillín!

Wednesday, 18 September 2013

paidreacha duchais is na cearta daonna?

......b'é i Learpholl a rugadh mé nios mó ná 70 bliain o shin; b'as anseo freisin a bhí muintir Riabhach m'athara, ón imirce Félix Ravy/Reavey ó mBaile an Eanaigh (fearainn i paroiste a bhfuil Cluain Damh air i gco. an Dún) sna 1840dí. Bhi fréamhaca Éireannacha eile ag mo mhuintir - as Port Lairge (MacCráith), as Ceatharlach (Breathanach) is as Maigh Eo (Ó Flannagáin) agus as Uladh (Ó Cinnéide). Bhi chun an fhostaíocht a fháil a dtáinig an formhor acu go dtí Learpholl......

Éireannaigh iad, is soiléir é, agus is doiche go raibh an Gaelige labhartha ag an muintir Riabhach i ndeisceart an Dúin roimh an Gorta Mór. Ach cibé an scéal é is cinnte nach raibh An Gaelige ag Michael Ravey (mo shinseanathair) i Learpholl sna 1850í....Mar a bhfuil sé minithe sa leabhar Irish, Catholic and Scouse: The History of the Liverpool-Irish, 1800-1940 (Belchem, John: Liverpool University Press, 2007), on aicme Éireannach is isle a bhfuil mo mhuintir féin - gan tír, gan teanga, gan rud ar bíth eile seachas a féiniúlacht....Agus mise, bím an-bhrodúil astú.....

 

B'é pribhiléid agamsa go noibhrigh mé imo shéiplíneach i meánscoil ag ghirseacha 'Learpholl-Éireannacha', le ndeich bliain sna 70í. B'ina measc a athbhfuair mé sprid beoga, mealltach mo phobail féin a spreag Dominic Behan a chum an amhrán clúiteach seo:
...agus b'é anghrá doibhse a spreag mé 'gaelicinkirkby' a bhunú.......agus b'é an anghrá céanna seo a spreag mé mo théis a scriobh a ghlac Ollscoil uaim i 2005 a bhí The Roman Catholic Eucharist - Its Erotic Heart uirthi.....Ach nil sé cumha i ndiaidh an t-am sin a bhfuil thart a bhionn orm. Ni hea! Is dosna na blianta le teacht a mbionn diograis orm le mo mhuintir a spreagadh; agus sin chun go bhféidir leo bród sa bhféiniúlacht iomlán a fháil amach - agus sin trid ár dteanga féin.....

Nilimidne clainne na nGaeltachtaí in Éirinn san am i láthair ach oiread....Is bealch nua atá romhainn.....

Tá cóip den leabhar Ár bPaidreacha Dúchais agam.....
                                
                                   Ár bPaidreacha Dúchais - Diarmuid Ó Laoghaire, S. J. A Chnuasaigh
  (ach tá gorm é an cludach ar an cóip sean caite a bhfuil agam!)

Is leabhar é a mbionn meas an-mhór air i measc na Gaeil..... Cen fáth?....Toisc go bhfuil macalla glórtha daoine muinteartha nach maireann?...B'fhéidir....ach nior paidreacha den sort a chuala mé im'oige ar chor ar bith.....Bhuel, b'fhéidir go bhfuil meas air mar shampla dár bpaidreacha féin?.....Mmmm....nil sin mo bharúil; nil san bpaidreacha duchais seo a mbionn an eiseamláir domsa agus mé imo ghuí....

Is leabhar eile é a cuireann an gnó seo domsa.....

                                  Urnaí na hEaglaise – Tráth Saor na Bliana
Is leabhar é a bhfuil bunaithe ar an Bíobla, ar na sailm....agus mé ag ghuí na sailm ceithre uaire sa lá.....agus mé báite ó m'oige sna scrioptúir Críostaí is sna scrioptúir sa dTanakh.....Is bhain mé an meon Abrahámach céanna as leitheoireacht sa Qur'an freisin......Psalms 117 & 150: -
O thugaibh moladh mòr do Dhia,
gach fìne t' ann fa leth;
Seadh molaibh Dia gun fonnmhor àrd,
gach uile shluagh air bith.
Oir 's mòr a choibhneas tròcaireach,
a dheònaich e dhuinn fèin;
Tha fìrinn Dè sìor-mhaireannach.
Molaibh Iehobhah treun.

Molaibhse Dia Na theampall naomh,
molaibhse Dia gu mòr:
An speuraibh àrd a chumhachd fòs
molaibh e mar is còir.
Airson a ghnìomhairean ro-threun,
molaibhse Dia 's gach àit';
A rèir a mhòrachd molaibh e,
's a ghlòir a ta ro-àrd.
Le guth na trompaid mar an ceudn'
molaibhse Dia gu binn:
Air clàrsaich seinnibh moladh dha,
is air an t-saltair ghrinn.

Molaibh Iehobhah treun. (x4)

Le tiompan thugaibh moladh dha,
san dannsadh mar an ceudn';
Le organ togaibh suas a chliù
's le inneal-ciùil nan teud.
Air ciombalaibh ta labhair binn
molaibhse Dia gun tàmh:
Molaibhse Dia air ciombalaibh,
nì tairm is fuaim ro àrd
Gach uile dhùil sam bith ta beò,
gam bheil an deò nan crè,
Àrd-mholadh iadsan Dia gu mòr
Molaibh Iehobhah treun.
Molaibh Iehobhah treun.

Arranged by Eilidh MacKenzie:
From the CD Lasair Dhè (Flame of God)
(Macmeanmna, 2001) by Cliar & Guests.
48 kbps samples can be heard on www dot codamusic dot co dot uk. Buy the album!
  • Category

  • Licence

    Standard YouTube Licence
Ach cad a bhfuil ciall do 'meon Abrahámch'?.....

.......meon praiticiúil a bhfuil sé.....réadúil.....a an fód a shasamh le teannanachta í, i gcoinne éagóra den achan sort. Meon ceanúil grámhar é - a réab mar foinse amach óna duibheagán ár gcolainn gnéasach - 'anghárach', cinnte!

Is é meon abharáthach é, ár gcoibhneas 'abharáthach' leis Dia....is leis ár sinsir a mbionn 'in a lamha' mar a deirtear...coibhneas pearsanta, sa láithreach....anseo....agus tú ag léamh an blag seo!........ach, i gcodarsnacht, tá sé amháin mar siamsa, agus ach bhfuil gá orm scéalta faoi na Fianna, nó faoi na daoine maithe sa dtraidisiún.....

......mura mbionn siad - na daoine seo an saoil eile - ar marthain fós sa saol seo!......

An cultúr Gaelach?.....Mmmm.....nil ach cultúr amháin againne na Gaeil!......Bionn nasc eadrainn, cinnte - an stair, an ceol traidisiúnta, agus, thar gach ní eile, an Gaelige binn. Agus sin sin....ponc.....lánstad.... deireadh an scéil!

Ni 'cultúr' ach iomlán na doigheanna, na nosanna, mar a mbimis, sna pobail éagsúila ag maireachtáil lá i ndiaidh lae.....doigheanna a bhfuil difriúla i suímh éagsúila trasna an domhan, agus ó ghlúin eagsúil go glúin éagsuil eile......

Nil ann ach aon cultúr Gaelach amháin ar chor ar bíth!.....

Mar sin féin, bionn meon Gaelach ar leith, munlaithe go deas onár dteanga agus onár gcuimnithe a bhfuilimid uile páirteach iontu.

Bionn eisamláir duinn sa traidisiún Abrahámach - sna scrioptúir - mar a bhí na dalta sa Ghairdín, mar a bhfuil siad an am faoi lathair agus sinn in 'anghrá' le cheile, agus a mbeidh siad i Parthas duinn...agus duinn mar Gaeil! Sin é cad dté mar gur bhfearr liom 'urnaí na eaglaise' ('eaglais' mar tionól fairsing na créidmigh go léir) ná 'ár paidreacha duchais'. Bionn croí an créidmigh tuatach Abrahámach sna 'Urnaí' ach nil sa 'paidreacha' ach an traidisiún cungach na eaglaise impiriúil, aistrithe go Gaelige leis an cléir Rómhánach.... Más fearr leat an traidisiún cungach, déan mar a thograios tú féin..... Ach a mbionn traidisiún nios leithne a roghnú; agus bionn an rogha sin deanta le morán Gaeil.....liomsa ina measc!

Tagann cáithníni ghrá ar mo chraiceann agus mé ag éisteacht ar an amhránaíocht seo.....Abrahámach is Gaelach, cinte......Bain sult as, a chara mo cléibh!
Slán go fóillín!

; D xxx

Saturday, 7 September 2013

An tAifreann?......cen fáth a raibh tú ag an gcarraig?......

Is an-domhan, cinnte, tionchar an Béarla ar anam na nGaeil.....Ar na mallaibh, leigh mé leabhar a bhfuil Irish, Catholic and Scouse air....Ach nil 'caitliceach' comhbhrí leis 'Gaelach'  ar chor ar bíth - buíochas le Dia!....Mar sin féin, sa streachailt in aghaidh coiliniú sasanach a chuaigh an tAifreann chun bheith ina samhailcomhartha comhraic ina gcoinne le céadta bliain.. ach....tá orainn a bhreathnú nios géire ar an fréamh coilíneach an focail aifreann.....'coilineach'?....cinnte!...

Is an focal sin ina dhroch-béarla do offering.....

....ach tá offering ina haistriú ar sacrificium ó Laidineach. Tá lorg 'pagánach' air, b'fhéidir,... lorg na hiobairtí fuilteacha a raibh an-tabhachtach sa sochaí an impireachta Rómhánach, leatrom comh bruidiúil is comh dian leis an leatrom déanta ar clainne an Ghorta Mór. Agus, faraor, bhí morán easpaig comhpáirteach leis an leatrom, an bheirt acu.....Ach, a-nadurtha a bhí sé, iobairtí a ofrail ag achan ocaid suntasach sa bheatha na daoine - traidisiún coiteann trasna an domhan san am seo agus le milite bliain roimhe - agus i sochaíthe Abrahámacha freisin, mar is soiléir sa dTanakh, sna scríbhinní soiscéalaigh, is sa Qur'an.....

Le céadta bliain, bhí, aifreann/offering/íobairt/sacrificium comh normálta  i saol na gnáthdhaoine le 'Dia dhuit' mar bheannacht i nGaelige! Ar ndoigh, nil sé mar é sin ar chor ar bíth  sa tsochaí Iartharach an lae inniu. Ni mhairimidne ainmhithe sa bhaile mar comhartha meas do Mac Uí Rudaí agus sí nó sé ag cuairt a dhéanamh orainn! Rinne muid éabhlóid suntasach ann imo thuairim - meas nios láidre againn dosna hainimhithe.... Ach nior a bhí sé mar sin sa triú aois céad RC (Ré Críostaí)  agus an Impire Constatnine iompaithe ar a bheith Críostaí. Réiligiún stáit a rinne sé an Críostaíocht.....agus rinne an uasalaicme Críostaí ina dheasgnátha 'uasail' na deasgnátha sa céiliúireadh Eocairisteach....comhartha a measa uasail do Dhia....

....i codarsanacht, bionn an Eocairist in comhartha saoirse Abrahámach....comhartha ár ngrá dá chéile!.......
.....an Eocairist, nil sé offering/aifreann/íobairt/sacrificium do Dhia-Impire. Tá siad ag bolscaireacht in ainm an corais impiriúil, iad na diagairí a mhalartaigh ceiliuradh an Eocairiste ón cheiliúradh an ghrá gan limistear, on ghrá réabhlóideach Críostaí, agus rinne siad deasgnátha dea-bhéasa de.....'aifreann do hócáidí spéisialta'!....Is é an Eocairist ina bhéile réabhlóideach, conspóideach.... chun ár spreagadh, ár mbeathadh, ár neartú a Íosa ó Nazareth a leanadh agus a réabhlóid Abrahámach a cur chun cinn....

Bionn sa céiliúradh seo, trí tréithe bunusacha ann: dluth-ghrá le Íosa, dluth-ghrá idir linn le chéile, agus tréaniarracht neamhghéiliúil na cearta daonna a bhaint amach....Sin é an fáth a buailimid le chéile ag an gcarraig!....

Tá orainn, na Gaeil, a dhul i leith achan duine a mbionn grá saoirse Abrahámach aici nó aige....

......go mbrisimis an arán eocairisteach le chéile!.....Is ról lárnach ann san éabhlóid daonna......

.....buailimidne le chéile ag an gcarraig gan mhoill!Slán go fóill!

xxx

(d'iarr mé dosna lyricí ar leith atá ar an leagan seo an amhráin cluittigh seo)

Monday, 2 September 2013

.....cléiriúlachas - bac ar bhealach an ghrá?.....

.....is an éablóid in réabhlóid bunusach....

Sa 19 aois deag bhi diagaire cluiteach sasanach i John Henry Newman air. Togadh se i dteaglach Anglacánach. Ina dhuine fasta bhi se ina thaoiseach ar an gluaiseacht angla-caitliceach a bhi 'The Oxford Movement' uirthi. D'iompaigh sé ina chaitliceach i 1845. B'éacht an-tabhachtaí é sin don eaglais caitliceach sa Bhreatain agus déanadh sé ina chairdinéal i 1879........

........d'ainneoin gur raibh dluthchara fear aige a raibh Ambrose St John air........

                                                    

                            John Henry Newman saw friendship as the foretaste of heaven.

......ba mhaith leis JHN go mbeadh sé adhlactha san uaigh céanna a adhlacadh a chara. Ach niorbh a bhí meas ag an Eaglais cléiriuil ar an iarratas; agus i 2008 shocraigh siad a chorp a dí-adhlacadh on uaigh chun é a ath-chur in áit eile; theip ar an scéim afach mar go raibh a chorp is an cónra tite a chéile an bheirt acu!....

Cibé an scéal faoina chairdeas leis Aubrey, scriobh JHN aiste faoi 'bhforleathanú an teagaisc Chriostaí' chun miniú conas is féidir leis na easpaig caitilicí 'dogmaí' mar faoi 'Giniúint Mhuire gan Smál', a dhearbhú gan tagairt ar bíth air sa Tiomna Nua. Níl ann ach bláfar den sort ó 'síol' sa tsoiscéil, an miniú a bhí ag JHN. Ba mhaith leis an bunaiocht cléiriuúil, an tuairim sin toisc go raibh siad i gcoinne teoiricí faoin éabhlóid, amach is amach!


                                                838215
Cen fáth a raibh siad, na easpaig, i gcoinne dteoiricí eabhloide?...Bhuel ba doigh leo go mbionn dúshlán faoi moráltacht seasta é, an éabhlóid...faoi abhar gnéis, mar shampla, nó faoin bhaint idir mna is bhfír, nó faoi baint idir na 'aicmí' soisialtaí.....Agus a bhí siad, na easpig, ina phaitriarchaí, ina choimeádaí iompair daonna - dar leosan!..Bhí nios lú contuirteach leis teoiric JNH a ghlacadh , agus é ina shagart dílis do Róimh!....

Ní mar sin a bhí an scéal fá dtaobh de Teilhard de Chardin, é ina shagart Iosánach........

                                    Pere Teilhard de Chardin and Lucien Cuenot examining fossils from the Far East, in the Institute of Human Palaeontology.

Cé go bhfuil as Béarla é, suaslódáilim fístéip ó You Tube. Is fa dtaobh de TdeC é......Ba ceannródaí an éabhlóide é.............is sinne - mé is thúsa - a dhéanaimid an éabhlóide.....

Sa gcéad blag eile, beidh mé páirteach leatsa imo thuairim faoina himpleachtaí an éabhlóide ar ár dtuiscint ar an Aifreann - ni amháin mar céiliúradh mar atá sé san am faoi lathair - car ni mar a bhí sé ag 'an suipéar déireannach', an céiliúradh atá againn ar chor ar bith! - ach sna blianta amach anseo.....sampla an éabhlóide ann?....Mmmmm....b'fheidir!......?.......

.......idir an dá linn, bain sult as an amhránaiocht seo!....Tá cuimhin liom agus mé ag amhránaiocht mar é seo agus mé imo ghasúr fadó fadó......fadó!...Slán go fóill!!................