Saturday, 7 September 2013

An tAifreann?......cen fáth a raibh tú ag an gcarraig?......

Is an-domhan, cinnte, tionchar an Béarla ar anam na nGaeil.....Ar na mallaibh, leigh mé leabhar a bhfuil Irish, Catholic and Scouse air....Ach nil 'caitliceach' comhbhrí leis 'Gaelach'  ar chor ar bíth - buíochas le Dia!....Mar sin féin, sa streachailt in aghaidh coiliniú sasanach a chuaigh an tAifreann chun bheith ina samhailcomhartha comhraic ina gcoinne le céadta bliain.. ach....tá orainn a bhreathnú nios géire ar an fréamh coilíneach an focail aifreann.....'coilineach'?....cinnte!...

Is an focal sin ina dhroch-béarla do offering.....

....ach tá offering ina haistriú ar sacrificium ó Laidineach. Tá lorg 'pagánach' air, b'fhéidir,... lorg na hiobairtí fuilteacha a raibh an-tabhachtach sa sochaí an impireachta Rómhánach, leatrom comh bruidiúil is comh dian leis an leatrom déanta ar clainne an Ghorta Mór. Agus, faraor, bhí morán easpaig comhpáirteach leis an leatrom, an bheirt acu.....Ach, a-nadurtha a bhí sé, iobairtí a ofrail ag achan ocaid suntasach sa bheatha na daoine - traidisiún coiteann trasna an domhan san am seo agus le milite bliain roimhe - agus i sochaíthe Abrahámacha freisin, mar is soiléir sa dTanakh, sna scríbhinní soiscéalaigh, is sa Qur'an.....

Le céadta bliain, bhí, aifreann/offering/íobairt/sacrificium comh normálta  i saol na gnáthdhaoine le 'Dia dhuit' mar bheannacht i nGaelige! Ar ndoigh, nil sé mar é sin ar chor ar bíth  sa tsochaí Iartharach an lae inniu. Ni mhairimidne ainmhithe sa bhaile mar comhartha meas do Mac Uí Rudaí agus sí nó sé ag cuairt a dhéanamh orainn! Rinne muid éabhlóid suntasach ann imo thuairim - meas nios láidre againn dosna hainimhithe.... Ach nior a bhí sé mar sin sa triú aois céad RC (Ré Críostaí)  agus an Impire Constatnine iompaithe ar a bheith Críostaí. Réiligiún stáit a rinne sé an Críostaíocht.....agus rinne an uasalaicme Críostaí ina dheasgnátha 'uasail' na deasgnátha sa céiliúireadh Eocairisteach....comhartha a measa uasail do Dhia....

....i codarsanacht, bionn an Eocairist in comhartha saoirse Abrahámach....comhartha ár ngrá dá chéile!.......
.....an Eocairist, nil sé offering/aifreann/íobairt/sacrificium do Dhia-Impire. Tá siad ag bolscaireacht in ainm an corais impiriúil, iad na diagairí a mhalartaigh ceiliuradh an Eocairiste ón cheiliúradh an ghrá gan limistear, on ghrá réabhlóideach Críostaí, agus rinne siad deasgnátha dea-bhéasa de.....'aifreann do hócáidí spéisialta'!....Is é an Eocairist ina bhéile réabhlóideach, conspóideach.... chun ár spreagadh, ár mbeathadh, ár neartú a Íosa ó Nazareth a leanadh agus a réabhlóid Abrahámach a cur chun cinn....

Bionn sa céiliúradh seo, trí tréithe bunusacha ann: dluth-ghrá le Íosa, dluth-ghrá idir linn le chéile, agus tréaniarracht neamhghéiliúil na cearta daonna a bhaint amach....Sin é an fáth a buailimid le chéile ag an gcarraig!....

Tá orainn, na Gaeil, a dhul i leith achan duine a mbionn grá saoirse Abrahámach aici nó aige....

......go mbrisimis an arán eocairisteach le chéile!.....Is ról lárnach ann san éabhlóid daonna......

.....buailimidne le chéile ag an gcarraig gan mhoill!Slán go fóill!

xxx

(d'iarr mé dosna lyricí ar leith atá ar an leagan seo an amhráin cluittigh seo)

No comments:

Post a Comment