Tuesday, 23 December 2014

Nollaig iontach fai mhaise duitse!

Níor scríobh mé bláganna an coicis seo caite, faraor! Bhí mé an-ghnóthach agus mise ag maisiú an tí - ag péinteáil na ballaí is mar sin de - chun fáilte a chur roimh cupla aoi a bhfanóidh linn cupla lá i rith na féile.....

Ar aon nós, seo anseo sinn, tusa is mise, cupla lá roimh Nollaig. Dá bhrí sin, ba mhaith liom beannachtaí Nollag a sheoladh duitse......agus sin d'ainneoin gur dóichí é go raibh san Fhomhair ar rugadh Iosa as Nazareth!......

Do bhí clár Nollag de Cruinneog an Sathairn seo caite (Raidió na Gaeiltachta) ina raibh agallamh idir Cearbhall Ó Síocháin (é ina léiritheoir an cláir) is mise. Seo anseo podchraoladh den clár ina hiomlán.......

 http://www.rte.ie/rnag/cruinneog/podcasts/ ........

Oiche chiuin, oiche Mhic De,
Cach 'na suan dis araon.
Dis is dilse 'faire le speis
Naion beag, leanbh ceansa 'gus caomh.
Criost, 'na chodladh go samh.
Criost, 'na chodladh go samh.
Oiche chiuin, oiche Mhic De,
Aoiri ar dtus chuala 'n sceal.
Alleluia aingeal ag glaoch.
Cantain suairc i ngar is i gcein.
Criost an Slanaitheoir Fein.
Criost an Slanaitheoir Fein.
[Translation]
Silent night, night of God's son,
Everyone is asleep, the pair together.
The most faithful pair, watching with hope
A little baby, a mild and gentle child.
Christ, calmly asleep.
Christ, calmly asleep.
Silent night, night of God's son,
Shepherds were first to hear the tale.
The angels crying out Alleluia.
Lovely chanting near and far.
Christ, the saviour himself.
Christ, the saviour himself.

xxxxxxxxxxxx

Wednesday, 10 December 2014

Jim Ravey - breithlá faoi shonas duitse!

Is córas an-lochtach é an paitriarchas; ach níl sé a rá gurbh ciontacha faoi, iad ní d'athair ná m'athair féin ar chor ar bith! Cinnte do bhí lochta ag m'athair mar go mbíonn lochta agam mar a gcéanna, nach níos mó nó níos lú. Mar sin féin dlítear díom an oiread sin dó, mo bheatha féin is an fhéiniúlacht Learphollach-Éireannach atá agam.........

James Ravey is ainm dó....'is'? Bhuel, '' - toisc bíonn sé ina bheatha fós i bParthas na ngrást! Is 'Jim' an leasainm dó.....Do rugadh sé i Learpholl an séú lá den mí na Nollag, 1909. Ann (Kennedy) ar a mháthair is John Ravey ar a h-athair. Jack a bhí ar a dhearthair, is Annie ar a dheirfiúr. Bhí siad ina gcónaí i teach beag lochtánach. 40 Dane Street......i teach mar é seo,

                                                   

Bhí John Ravey ag obair ar na dugannaí....Ach básaíodh John i nDeireadh Fhomhair 1910 i dtimpiste ar an cé; níor cuimhne ar bith air ag Jim; ach cinnte gurb rian na tragóide é a rith go deo trid a shaoil. Bhí cuimhne air conas ní raibh cúiteamh ar bith ón comhlacht a raibh freagrach as sábháilteacht ar na duganna. Gan ioncam ar bith, bhí strus uafásach ar an baintreach Annie, mo seanmháthair. Diultaigh an tiarna talún tiontacht an tí, 40 Dane Street,  a n-aistriú dí.....

Ach bhí athair a céile ina chónaí i 15 Dane Street leis teaglach a mhic James. Mike Ravey a b'ainm air; oibrí neamhoilte a bhí sé; agus rinne sé aistriú as uimhir a 15 chun freagrachta don tiontacht uimhir a 40 a ghlacadh chun an díshealbhaithe a dhiúltú. Fear agóideach a bhí ann; is bhí 'Irish Mike' é an leasainm air sa ceantar! Ba Michael Ravey é an ainm ar a sheanathair féin a raibh aon de na sínitheoirí san achainí trocaire do William Smith Ó Brian san Oirdheisceart Uladh i 1848....Is an-bhrodúil atáimse agus an ainm ceanna orm féin!

Ar thaobh a hathara, bhí dhá uncail ag Jim agus aon aintín amháin: James, Felix is Norah a bhí orthu. Bhí Felix is Norah ina gcónaí i 40 Dane Street tar éis báis a dearthár, mo sheanathara John. Ach i 1916, do básaíodh James i Flanders - leascheanaire a bhí sé sa cathlán Learphollach-Éireannach, sa 'King's Regiment......Seo grianghraf scata den cathlán, Aibreán 1916, seacht mí roimh a bhás, 15 lá mí na Nollag 1916.... B'fhéidir go bhfuil James an fear leis na dhá straidhpeannna ar a mhuincille.......Bhí Felix ina stócálaí ar HMS Invincible a ndeachaigh go tóin sa bliain céanna ag an muirchath in aice le Jutland. Seo an nóiméad a phléascadh é......an nóiméad báis do Fhelix Ravey, Meitheamh 1916..............agus fuair Norah Ravey bás i mí na Nollag 1916; bhí sí 23 bliana d'aois.....

Ba buan é an tionchar doshamhlaithe tar éis na básanna sin ar an teaglach Ravey, m'athair ina measc, agus é ainmith as a hUncail. James....Níor raibh Jim ach sé mbliana d'aos - an séú lá mí na Nollag 1916 - sean go leor chun an bróin doshamhlaithe a bhraith.  Bhí rian uaigneach ann ar fud a shaoil......

Posadh Jim le Síle Nic Craith i 1936. B'ina caitliceach a bhí sí; ach togadh Jim ina 'neamh-caitliceach'. San am sin i Learpholl bhí mar a gcéanna na téarmaí 'caitliceach' is 'éireannach'; ach ba léir dom nach measadh féiniúlacht ag Jim - go raibh a muintir féin ina Éireannaigh-Learphollacha - toisc nach raibh a mhuintir ina 'chaitlicigh'. Mar sin féin, t'fhios agam anois go raibh an-láidir é an ceangal idir Jim agus a sinsir.

                                              

Agus do bhí sé - mar go raibh a dheartháir Jack Ravey - ina shoisialaí go smior - rud éigin a chur cuma amhrasach do muintir Mac Craith. Níor maith leo go mór an fear óg seo agóideach, iompaitheach, ó cúlra 'neamh-chaitliceach....D'ainneoin gurb ina hoibrí é Michael McGrath  mo seanathair máthara (a thuismitheoirí as Port Lairge), bhí uaillmhianach a mhuintir, agus muintir Breatnach ('Walsh', as Ceatharlach) mar a gcéanna. Agus b'an-láidir é an tionchar orainn, na garchlanna, agu sinn inár n-óige, chun gairmeacha meánaicmeacha a fháil.

D'éirgh le Jim sa scrúdú iontrála don Liverpool Collegiate School i 1920.....

 

agus d'éirgh sé leis an scrúdú 'School Certificate' i 1925,an bliain ar fhágáil na scoile dó.Tá cóipeanna agam desna teastais a bhain Jim i rith a laethanta scoile......

Thosaigh sé a bheith ag obair i monarchan, sa saotharlann. Teicneolaí in ábhar rubair a bhí sé, le comhlacht Dunlops i Learpholl, áit inar bhuail se le Síle agus í ina cléireach san oifig pánna.

                           

Níor dhearmad Jim riamh go raibh sé ina hoibrí, go raibh a mháthair Annie ina bean glantacháin, agus go raibh i condae an Dún a bhí fréamacha a mhuintire athara. Fuair Michael Ravey bás i 1929. Ach is doigh lioma nach raibh meas ar bith ar Jim, nó tuiscint air ag muintir MacCraith - rud a chothaigh teannas ó am go ham idir Jim is Síle....Ach is beag an tabhacht é anois.....is i bParthas atá siad go léir, agus tuiscint iomlán acu ar a chéile, is meas cinnte, ar Jim Ravey!

Chun a bhreithlae a mharcáil, tugaim amhrán dó faoi aon dena laochanna ar meas mór ag Jim air, Charles Edward Stuart, Bonnie Prince Charlie!........Cupla lá tar éis a bhás ghlacamar pacaiste ina bhfuil bhí cnúasach ceirniní, Teach Yourself Irish  orthu. Is léir gur ordaigh sé iad go direach roimh a bhás. Ní gá aige le ceirniní faoin Gaeilige inniu - bíonn an líofacht as anois is go deo!!!

Breithlá faoi shonas duitse, a Jim - 's tú mo laoch!                                      
 ....is duitse, a léachtóir, a chara, slán go fóillín!


; D xxxx........................................................x...............................................xxxx................X

Saturday, 22 November 2014

scéalta cois teallaigh.....

Nollaig?......Aaaaaaargh!....beidh aíonna ag lóistín linn faoi Nollaig. Dá bhrí sin, tá orm seomra leabaidh a mhaisiúchán.....is mar sin ní scríobfaidh mé ach gearr-bhláganna as Gaeilge sna seachtainí seo chugainn.....

Ba doigh liom gur scríobhfainn trácht beag ar cupla scéal faoi Íosa as Nazareth....Nazareth ina baile Palaistineach, suite i cuige 'Galailí ag na págánaigh'..... Inniu faoin 'síol Dé'.....

's doigh liom gurbh mhaith le Íosa an samhlaoid faoin 'síol'....Pictúir tuaithe?....suaimhneach....simplí....

Mmmmmm.....b'fhéidir nach bhfuil.....

'Chuaigh an síoladóir amach ag cur a shíol. 

Agus sa síolchur dó, tyhit cuid de le hais an bhóthair agus gabhad de cosa ann, agus d'ith ealaith an air é.

Agus thit tuilleadh de ar an gcarraig, agus, ar theacht aníos dó, d'fheoigh, de bhrí nach úrmhaire aige.

Thit tuilleadh de i lár an deilgnigh, agus tháinig an deilgneach aníos in éineacht leis agus phluch é.

Agus thit tuilleadh de ar an talamh maith, agus ar theacht aníos dó, thug toradh uaidh faoi chéad.'

Á rá sin dó, ghlaoigh sé amach: 'An té a bhfuil cluasa aige air chun éisteachta, éisteadh sé'......

Cén fáth a cuirtear an ráiteas deireanach sin leis an pictúir-i-bhfocail?.....

Is dushlánach a bhfuil sé: ina dhushlán do lucht cléiriúil, coimeádach sa Teampall i Iarúsaléim. Caitheann Dia an síol réabhlóideach, an síol frithphaitriarcach go fada is go fairsing, taobh thall den 'Tír Tairngre, trasna an domhain mór, agus dá chur in achan pobal, in achan cultúr atá ann....i measc na 'págánaigh'........mar i nGailil-ag-na-Págánaigh......toisc gur rud bunusach atá ann, sa samhlaoid faoin síol Dé. 'S rud bunusach é chun baill den ghluaiseacht réabhlóideach a mhisniú.

De réir Abraham, de réir, Íosa, de réir Muhammad, 's cinnte é an bua ar جاهلية ǧāhiliyyah/jāhilīyah. Is cinnte é an fomhair......ach 's cinnte freisin go meallfar mórán amach ón coimheascar i gcoinne  جاهلية ǧāhiliyyah/jāhilīyah.......Mar sin féin, 'ag Críost an fomhair.....

Sa leabhar soiscéalach iontach scríofa leis an phobal arbh Máire as Magdala i ceannaire air, léitear comhrá idir Íosa agus bean as Samaria. Tá ionadh ar a chairde go bhfuil sé ag caint le bean agus í in aonar. Ach, de réir dealramh, ba meas ag Íosa as Nazareth ar mna i gcoitinne, is ar mna as Galailí go háirithe - ar Máire as Magdala, mar shampla, is ina bean cróga í as 'Galailí ag na Págánaigh'.....B'an deisceabal í freisin an deisceabal ab ionúin ag Íosa . Is a tuairimí ar Íosa a scríobhtar sa soiscéal de réir 'Eoin'(féach alt as Béarla: ramon_k_jusino.tripod.com/magdalene.html ).

Más fior an taighde ag Ramon K Justino - 's creidim gurb údarásach é - 's léir gurbh an-thabhachtach é an comhrá idir Íosa is bean Samárach ('Eoin' 4:1-42). Ina dhiaidh gur imigh sí abhaile, duirt Íosa dá chairde:

Nach ndeir sibhse 'Ceithre mhí eile agus beidh an fomhar ann'?
Seo mise a rá libh:
Tógaigí bhur súile agus féachaigí ar na goirt;
tá siad geal chun an fhómhair.
Tá a thuarastal á fháil ag na buanaí chean féin
agus tá toradh á bhailiú aige chun na beatha síoraí,
i dtreao go bhfuil lúcháir ar an síoladdóir
agus a mbuanaí in éineacht.
Óir is fíor an seanfhocal sa mhéid seo:
'Cuireann duine, baineannduine eile.'
Sheol mise sibhse uaim
chun fómhair a bhaint nár shaothraigh sibh féin.
Shaothraigh daoine eile é,
agus chuaigh sibhse isteach ina saothar.        

B'ionúin é an Gailil leis Íosa as Nazareth. B'ann ar thosaigh sé an réabhlóid Abrahamach i ndiaidh a h-aiséirí; is b'as ann freisin ar tháinig Máire an Magdaléanach......
                                                         
                                                        Radharc ar baile Magdal

Níl ach achar gearr é idir Nazareth is Magdala - 34Km/21 mílite...                  

Ach, inniu, is san áit ina bhfuil tú ido chónaí.....anois......'S aimsir an fhomhair é.....aimsir chun na réabhlóide Abrahamach a chur chun cinn.....agus í ina réabhloid frith-phaitriarcach ina mbíonn cearta mna sa croílár aici......

......'ag Críost an fomhar'?......'s é seo an síol Dé!

Slán go fóillín!


: D xx.......................xxxxxx..............................................x.............................x......................................XX

Sunday, 9 November 2014

'Ciontach, faoi mar cúisítear tú.....

D'ainneoin mó Ghaeilge briste scríobhaim bláganna faoi diagacht as!.....

Cén fáth?.....

Bhuel ó am go ham, agus mé ag éisteacht leis an Aifreann craolaithe ar Raidió na Gaeltachta Dé Domhnaigh, ní cloisim óna sagairt ach an diagacht leadránach impiriúil gan baint ar bith leis an diagacht sna scríbhinní soiscéalacha nó leis an saol an lae inniu ach oiread. 'S doigh liom - agus mé imo shagart fós go mbíonn dualgas orm iarracht a dhéanamh leis an bearna seo a líonadh, agus sin a dhéanamh as Gaeilge......

Agus seo thú ag léamh mo smaoinimh fánacha!.....Tá súil agam gurb usáideacha a bhfuil siad agus tú ag dul leis an réabhlóid Abrahamach a chur chun chinn san áit ina bhfuil tú ido chónaí. Beir bua ann!....

.....Ar aon chuma, leanaimis ar aghaidh!....

Is seift lárnach é sa diagacht impiriúil ár n-aird a dhíriú orainn féin agus ar ár lochtanna pearsanta is amach ón leatrom a mbíonn i croílár an córais paitriarcach. Mar gheall ar bású Íosa as Nazareth, lochtaíonn siad, uaireannta na 'Giúdaigh', uaireanta sinne - inár 'bpeacaigh'. Ach b'an córas impiriúil é féin a raibh ciontach leis. Agus chun teannta a chur leis, fiaraíonn na diagairí impiriúila ciall na scríbhinní faoi.....

Bhain Íosa úsáid as dánta sa leabhar leis Easaias chun mínithe a chur ar an páirt a rinne sé sa réabhlóid Abrahamach; tugtar 'amhrain leis an Searbhónta Fulangach' orthu. 'S féidir leat dá fháil i: Eas.:42:1-4, 49:1-6, 50:4-9, agus 52:13-53:12. Tá imleabhar cuimsitheach - ach acadúil - faoi, as Béarla: The Suffering Servant - Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources, le Bern Janowski is Peter Stuhlmacher (Cambridge, Michigan: Erdmans, 2004).

                                                    

Níor scríobhadh na dánta mar teachtaireacht runda le Dia, faoi Íosa! Dá bhrí sin, ní ceart é dá léamh trí lionsa na diagachta impiriúil - diagacht diamhaslach de réir creidmigh Abrahamacha eile, Giudaigh, Críostaí Áirianacha, is Moslamaigh - gur Dia é Íosa de réir nádúir.....


Map showing Arain Kingdoms


Críostaí Áirianach?......

                                                


Ba faoi tionchar diagachta Áiris iad na ríochtaí Gotacha ó 330RC (Ré Críostaí) go 530RC; treimhse fada go leor nach ea? ....Do shealbhaigh na Gotaigh Róimh í féin i 496 RC.

Ach 's doigh nach raibh suim mór i diagacht leis Áris i measc na Gaeil nó i measc na Sasanaigh ach oiread. I ndeireadh an scéil, ba buntaiste polaitiúil fadtréimseach níos mó a fháil daoibh ón nasc diaga leis easpaig Róimhe ná leis na Gotaigh!.....Mar sin féin b'fhusa é an diagacht Áiriseach a thuiscint faoi Íosa as Nazareth ná an diagacht Nua-platónach impiriúil! Nílim Áireanach mise ar chor ar bith; ach an-thabhachtach imo thuairim é an béim a bhí acu ar Íosa ina dhuine mar a mbíonn tusa is mise.

Agus ina lua ar nasc idir é féin is an Searbhónta Fulangach, bhí Íosa ag miniú cén sort 'slánitheoir' a bhí sé. B'an 'céad-fhinné-trid-a-bhás-féin' é sa traidisiún Abrahamach a n-éireofaí ona mairbh! a nduirt sé. Dhearbhaigh sé go chuirfeadh sé i gníomh cad ar scríobh Easaias sna dánta aige. Agus do bhí sé cinnte go ghlacadh Dia leis an iobairt sin. Mar a scríobhtar sa leabhar soiscéalach le Máire as Magdala (Eoin 12:24):

Amen, Amen a deirim libh
an gráinne arbhair a thit sa talamh,
mura bhfaighean sé bás, fanann sé leis féin amháin.
Ach má fhigheann sé bás,
tugann sé mór uaidh....

amhn amhn legw umin 
ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn
 apoqanh autoV monoV menei 
ean de apoqanh 
polun karpon ferei

.......agus ón am sin amach, i rith trí chéad bliain, thug mórán Críostaí fianaise i gcoinne  جاهلية  ǧāhiliyhyah/jāhilīyya /aineolas/aineolas ar comhairle ó Dia. Fianaise chun báis a ba an fianaise acu. Do bhí siad ina bhfinnéithe....ina شُهَدَاء šuhadā....ina mairtírigh, macasamhail leis Íosa, leis an Searbhónta Fulangach sna dánta ag Easaias. Agus do bhí dóchas an-láidir acu freisin go n-éireodis óna mairbh - go bheidis i bParthas ar an toirt.....

Ní raibh siad ar mire. Ní raibh Íosa ar mire - d'ainneoin na barúla ag a chairde go raibh.....,  Ní mbíonn na شُهَدَاء šuhadā/finnéithe/mairtírigh Ioslamaigh an lae inniu ar mire ach oiread - mar scríobhtear sna meáin cumarsáide san Iarthar....Nach bhfuil an intinní acu 'nite' le 'bolscaireacht antoisceach', mar nach raibh Íosa faoi tionchar bolscaireachta agus é ag dul suas chuig Iarúsaléim chun  a fhianaise a thabhairt i gcoinne an 'aineolas'/ جاهلية /jāhilīyya os comhair ceannairí na cléire is an gobhanóra impiriúil.......

Bhí Íosa ansin - is a mbíonn sé fós - i ngrá leis a chairde, leis an Dia, leis na boichte......is leis an réabhlóid Abrahamach..... Is ba mhaith leis an tine a lasadh - is ar mhaith leis fós:

Chun tine a chaitheamh ar an talamh a tháinig mé, agus nach mór is áil liom go mbeadh sí ar lasadh cheana féin.....(Lucas 12:49)

pur hlqon balein eis thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh..... 

......tine  an réabhlóid is tine an grá.....an anghrá...

Do bhí réabhlóid prólatáireach i bPáras a raibh Jean Baptiste Clément páirteach ann. 

                                           Blianta in dhiaidh sin thionlaic sé an amhráin seo do bhanaltra básaithe le linn 'na Seachtaine Fuilteach' 1871 RC. Is mar a gcéanna an meon réabhlóideach é ag Íosa as Nazareth is ag achan réabhlóideach Abrahamach....mar go mbíonn agatsa....'s agamsa freisin!......
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête !
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur !


Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur !
Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles...
Cerises d'amour aux robes pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang...
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant !


Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d'amour,
Evitez les belles !
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour...


Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d'amour !
J'aimerai toujours le temps des cerises,
C'est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte !
Et dame Fortune, en m'étant offerte
Ne saurait jamais calmer ma douleur...

J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur !


Nuair a canfaimid sa tséasúr na silíní....

aistriúchán go Béarla ar líne.

Slán go fóillín

; D xxx...............................xx...................................................x................................................XXX

Friday, 31 October 2014

'Coróin Mhuire' - na Cuig Sóláis.....is an cogadh i gcoinne Ioslaim

Bíonn cogadh idir an Iarthar is Ioslam le 1500 bliana. Cén fath?.......

Tá dhá fhreagra don cheist:

sa céad áit, b'ina dhúshlán polaitiúil eachnamaíoch é an leathadh éasca ag an Stát Ioslamach trasna leithinse Arabach san seachtú aois na ré Críostaí.....(mmmmm....is an am faoi láthair mar a gcéanna, b'fhéidir?...).....

.....ach, sa dara áit, b'ina dhúshlán idé-eolaíoch é don 'Críostaíocht' impiriúil ina raibh - is a mbíonn fós - 'nadúr diaga' Iosa as Nazareth ar chroí na Chré. - an Cré Níséin atá uirthi go dtí an lá inniu.....De réir sin, bíonn Iosa ina chónaí i neamh 'ag ríalú an cruinne'; ach bíonn an impire i gceannas ar an talamh!....'S cuma má séanann sé 'urnaí an Tiarna': go dtaga do ríocht; go ndéantar do thoil ar an talamh mar a bhfuil sé ar neamh......

'S mar a dearbhaíonn an Corán:

                    لَا إِلٰهَ إِلَّا الله 
              ní Dia ann ach Dia!

Bhí scanraithe thar fóir a bhí an maorlathas inpiriúil faoin dearbhú seo - mura bhfuil aon 'dia'/réim ach 'ríocht Dé', níl éadaigh ar an impire!....Níorbh ina cheist faoi diagacht é ag an am seo - nó riamh ó shin - ach ina cheist faoi lánchumhacht an luchta ceannais ar an cosmhuintir.....

Ach chun masla níos mó a chur ar an scéal, dearbhaigh na Críostaí imperiíúila teideal  'máthair Dé', Θεοτόκος - sin é, an duine ar rug Dé - a chur ar Miriam, an máthair ag Íosa. Rinne siad míúsáid as an 'diagacht'. Mar shampla, i ríth aon léigir amháin ar Constantinople faoin arm Otamánach, chuir na Críostaí iomha Muire ar taispeaint ar ballaí na catharach is bhéic siad go raibh siad faoi coimirce an Θεοτόκος, friotal diamaslach dosna Moslamaigh.......

Agus i 1492 (Ré Críostaí: RC) bhunaigh an Pápa feile An Paidrín Naofa a ceiliúrítear fós ar 7 lá Deiridh Fomhair, cothrom catha Lepanto.....

                                   
  
San Eorpa Thiar roimh 1492 - an bliain ar thosnaigh coilíniú Meirica is ar na pobail Indiach-Mheiriceánaigh - níor nduradh ach an céad páirt den urnaí Ave Maria, sin é 

Se do bheatha a Mhuire atá lán de ghrásta. Is beannaithe thú idir mna; is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa......

Ach tar éis an catha Lepanto cuireadh an dara páirt air: 

Naomh Mhuire, Máthair Dé (Θεοτόκος)...srl....'   

Is doigh liom gurbh i páirt suntasach den bolscáireacht impiriúil frithmhoslamach é an dearbhú go mbíonn Muire, máthair Íosa as Nazareth, ina 'máthair Dé'!.....

Gan cor a chur ar an scéal, ní thuigim an 'diagacht' faoi Θεοτόκος ar chor ar bith. An dtuigean tú é?....

Os a choinne sin, is an-shoiléir é an dearbhú soiscéalach gur ina 'mac Dé' é Íosa, ach sa chiall ar an friotal sa Tanakh. Is mar a gcéanna an teideal seo leis and teideal 'Mac Dháibhí', nó leis an teideal 'an Críost' ('ungtha ina rí'). Sin é an fáth a ndeirim 'máthair Críost' in áit 'máthair Dé' agus mé ag rá an paidrín......

San leabhar soiscéalach de réir Lúcais, tá trí amhráin, aon cheann acu canta le Zachairias, ceann eile le Simeon, ach an céad ceann acu le Muire. Is amhrain réabhlóideacha iad: na cinn le Muire is le Zachairias faoi Abraham. 

Canann Muire go: 

thaipeáin (Dia) neart a láimhe: 
scaip an dream a bhí uaibhreach i smaointe a gcroí.
Leag sé prionsaí óna gcathoireacha, agus d'ardaigh sé daoine isle;
Líon sé lucht an ocrais le nithe maithe,
agus chuir sé na saibhre uaidh folamh.....

....ach níl sé réabhlóideach ar chor ar bith an iomha a cuirimid ar Mhuire san Iarthar. 'S iomha 'maighdeanúil' é  - ina bean óg í gan cleachtadh gnéasach, géilliúil (d'fhir), is 'gan smál'......

.....'S cuimhin liom tuairisc faoi sagart paroiste anseo i Kirkby ar dhearbhaigh - chun mna a spreagadh a bheith gan collaíocht roimh posadh - narbh mhaith le fir 'earraí salacha a cheannach'. Náireach cinnte is náid ráite faoi fir 'gan smál'!..... 

Sa scéal faoi 'Teachtaireacht an Aingil' ní bhfuil an focal 'maighdean' ach i tagairt don Tanakh, don leabhar ag Iseáia ann. Níl an tagairt ach ina léiriú go mbeidh fuascailt cinnte don phobal Iarúsaléim mar a gcéanna go bhfuil sé cinnte go mbeidh toradh sona ar toircheas ag ógbhean sláintiúil. Is a óige sláintiúil é a bhfuil an fócas ag an samhlaoid, nach go bhfuil an ógbhean gan cleachtadh gnéasach!.....

Seo mar a raibh sí, Máire, máthair Íosa......'S bean cróga, agóideach, réabhlóideach í, ina bean Abrahamach!.......NÁ mar i sin:


                                                    

...iomha de bean álainn, gan cleachtadh gnéasach í, agus dá bhrí sin 's docha gur féidir leis an paitriarc á éigniú gan dua.....

......Ach is léir é sna scríbhinní soiscéalacha gur ina bean cróga í agus í ina seasamh, le grúpa mna eile, i dtaobh a mic i rith an ama a bhí sé tairneáilte don cuaille básaithe. Thug sí an dúshlán céanna do lucht ceannais - sa Stát impiriúil is sa Teampall - mar ar thug Íosa féin.....

                                     

....agus, mar a gcéanna ag Íosa, ní bhfuil coróin impiriúil ar Muire ach oiread. 'S maslach dí 'coróin Mhuire' a chur ar an paidrín. Is ceiliúradh tosaithe na coda Críostaí sa réabhlóide Abrahamch iad na 'Cuig Shólás. Níl siad faoin 'breithe Dé' mar a dearbhaíonn an diagacht impiriúil.....

Sa leabhar soiscéalch le Maitiú, tá cuntas faoi marú 'na Leanaí Neamhchiontacha' leis an rí Hearód. Do scríobhadh an scéal chun ionannais Íosa leis an cosmhuintir a thaispeáint. Ní bethafhaisnéisí iad na ceathair leabhair 'soiscéalach', ach miniú faoin fhógra go tháinig an lá leis an réabhloid Abrahamch a iompar don saol pagánach, don saol ina bhfuil جاهلية ǧāhiliyyah fós i réim. Bíonn Muire, máthair Íosa, dlúthpháirteach san réabhlóid Abrahamach. Sin an fáth a buailim léi san rósarnach achan lá!.......

Slán go fóillín!


; D xxx.............xxxxxx........................xxxxxx........X........................................................x
Sunday, 19 October 2014

An Cloch Mór ar an paidrín

Go traidisiúnta, is mí-an-paidrín í mí Deiridh Fomhair sna pobail caitliceacha.....De bhrí sin, tá cuimhin liom ar mo mháthair, Síle.....

Faraor nach choinnigh mé na litreacha a chuir sí chugam agus mé imo mhac léinn sa cliarscoil......Ní chuimin liom ach cupla rud a scríobh sí iontu...... Mar shampla bhí sé scanraithe uaireannta toisc scriobh mé dí fá dtaobh de marcaíocht ar rothar a rinne mé sna lánaí beaga faoin tuath sa ceantar i dtimpeall an cliarscoile. Fiú an lá inniu agus mé ag marcaíocht ar rothar táim ag macnamh fós faoin imní a bhí uirthi caoga bliain ó shin!

                                               

Níl ach cupla grianghraf agam uirthi.....Seo an teaglach iomlán, glacaithe i 1950, b'fhéidir.....

Fuair sí bás i 1965 agus í ach 55 bliana d'aois. Síle Nic Cráith a bhí uirthi roimh a posadh do Jim Ravey d'aineoinn go togadh sé suas ina 'phrotastúnach'. Ba cinneadh ceannairceach é i teaglaigh Caitliceacha, Éireannach-Learphollach sna tríochaídí!....'S doigh liom gur bhfios aici go raibh mé imo rheibiliúnach den tsort freisin! Bainfeadh sí taitneamh as mo h-oirniú (1967) cinnte; ach bheadh díomá mór uirthi agus mé ag éirí as seirbhís don Ard-deiose (1979). Mar sin féin, ansin i bParthas, tá tuiscint iomlán aici faoi anois....Ar aon nós táim ag caint lei faoi go minic!....agus t'fhios aici go mbíonn grá agam dí is go cumha orm ina diaidh fós......

'S cuimhin liom achan lá dhá comhairle a thug sí dom go minic sna litreacha a scríobh sí chugam: an chéad ceann acu - as Béarla - 'Work well, pray well, play well!'. Agus - an dara comhairle - an paidrín a rá.....Agus, caoga mbliana tar éis a báis, is an paidrín é an chéad urnaí a deirim achan lá, go luath agus mé imo dhuiseacht......Ach is athraithe é amach is amach an doigh ina deirim é san am faoi láthair. Deirim an paidrín anois agus mé imo rheibiliúnach Abrahamch! Ba maith liom an doigh seo a páirteadh leatsa - agus lei - sa blág seo anocht.....

'paidrín' - focal ait é nach ea?....Is 'pater noster' (ár n-athair) é an fréamh aige, ina thagairt do athrá ar an urnaí soiscéalach i ríth aithris an paidrín.

go naomha d'ainm - 'ainm' sin é na aitreabúidí ag Dia Abrahámach sa Torah, go háirithe agus é ina fhuascailteoir ón smacht brúidiúil paitriarcach...

go dtaga do ríocht...go ndéantar do thoil ar an talamh mar a ndéantar ar neamh: 'toil Dé' - ceartas is anghrá a bhunú trasna an domhain...

Níl ina dheabhóid do Mháire é an paidrín ach do Dhia féin.

Níl sé ina dhoigh urnaí Críostaí faoi leith é ach oiread. Ba den bunus Áiseach ón tríú aois roimh an ré críostá é an doigh seo leis urnaí a rá. Ach leis an urnaí 'jihadeach' ag Íosa as  Nazareth a bhaintear an leagan Críostaí....Mar sin féin, bhain an Críostaíocht impiriúil usaid as an paidrín chun béim a chur umhlaíochta a bhfostú don mhíthuiscint ar friotal 'mac dé' sa 'teideal' ar dtugtar ar Íosa as Nazareth sna scríbhinní soicéalacha.

Bhí scoilt an-mhór trasna impireachta sa ceathrú aois idir diagairí ar dearbhaigh go mbíonn Íosa ina Dhia de réir nádúir agus diagairí a dearbhú níor 'mac Dé' ach ina theideal air. Thaobhaigh an Impire Constantín leis an chéad cheann acu. Aithrisimid an Chré Constantíneach/Nícé i ríth an Eocairiste  achan Domhnach fós!....Ach, dhá chéad bliana níos déanai tugadh an Corán don fháidh Mahamad ina bhfuil dearbhú dianseasmhach Abrahámach nach mbíonn ach aon Dia amháin agus é/í gan páirtí comhionann leis/lei féin. 

Is shirk (as Araibisشرك‎ širk) é ina an pheaca ildiachais  sin é, Dia a dhéanamh de duine ar bith nó de rud ar bith ach an aon Dia amháin,  Allah (Araibisالله).....go cruinn, 'páirtithe a chur ar comhchéim le Dia' a bhfuil an suailce 'tawhid'  contrartha do....توحيد‎ tawḥīd: aontacht......

.....ach, faraor, bhí bua ag an diagacht impiriúil i measc na Críostaí agus rinne na diagairí impiriúila mí-usaid as an Chré ag Constantín chun gáire catha i gcoinne na Muslamaigh a dhéanamh. Chur siad teideal Θεοτόκος ar Máire - rugadh Dia dí - a mbionn rud diamhaslach leis achan creidmheach Abrahámach eile. 

Mar shampla, bhí cath cabhlaigh cinniúnach idir an Naomh-Impireacht Rómhánach agus an Impireacht Otamánach i 1571 (Ré Críostaí) ag Lepanto.....
                                         

                                                       
Dearbhaigh na Críostaí go raibh bua acu de bharr idirghuí le 'Máire ag an Paidrín'......

                                                      

Tá ceiliúradh feile  faoi san 'Eaglais' Caitliceach, achan bliain ar 7 Deireadh Fomhair, cothrom lae an catha ag Lepanto: Lá Feile an Paidrín Naofa a dtugtar air. Agus is dá bhrí sin go bhfuil tedeal 'mí an paidrín' air. Taispeánaítear Máire mar Banimpire san iomha seo. 'S an-fhada é ó: an isle a bhanóglaigh mar cuireann sí sios uirthi féin sa soiscéil! 

Athneartaíonn go runda is go domhain an paidrin impiriúil, mothúcháin naimhdis i gcoinne achan duine a shéanann an teideal  Θεοτόκος ar Máire - na Muslamaigh ina measc. Ach níl ach ina leithscéal é  - an diagacht impiriúil - chun cogadh a bhfearadh  (san cogadh i gcoinne sceimhlithe, an buamail ar an Stát Ioslamach (Daʿesh/داعش/IS....  الدولة الإسلامية ad-Dawlah al-Islāmīyah) leis an realpolitik ag an Iarthar a chur chun cinn.....

Dá bhrí sin, agus mé ag rá an paidrín inniu , cuirim béim ann ar aontacht Dé ann agus - ar an cloch is mó ar an paidrín -  cuirim béim ar aithne ag Íosa as Nazareth, agus é éirithe óna mairbh, leis ár ndicheall a dhéanamh le 'ríochta Dé' a chur chun cinn  go ndéantar (sé)an talamh mar atá sé ar Neamh.....sin é, chun béime a chur ar جهاد‎ ǧihād..... 

Agus chun luachanna soicéalach a chosaint, cuirim an friotal máthair Críost in ionad máthair Dé ar achan cloch beag.....Tá orainn, Críostaí, an paidrín fíor - Abrahamach, réabhlóideach - a rá achan lá. Teastaíonn iomhanna nua a chur ar achan deichniúr de réir céille a mbíonn orthu sna scríbhinnI soiscéalacha is gan an meachán breise ón diagacht impiriúil, frith-Mhoslamach.....

'S ina Dhia anghrách é an Dia Abraham...... Bíonn sé/sí i ngrá leat, i ngrá liom, i ngrá leis ár pobal Gaelach, is i ngrá leis achan pobal trasna an domhain....Agus roghnaigh sí/sé achan creidmheach Abrahámach (Giúdach, Críostaí, Moslamach) chun ceartais is grá  a dhéanamh mar bunsráith faoinár comhluadar le chéile. Roghnaigh sí/sé sinn chun jahiliyya a scríosadh agus a ríocht a chur ina h-ionad.....agus ár ndicheall a dhéanamh dá chun cinn....'ár ndicheall a dhéanamh'?......sin é: جهاد ǧihād  a dhéanamh......
"Athair Ar Neamh"

Athair ar neamh, Dia linn
Athair ar neamh, Dia liom
M'anam, mo chroi, mo ghloir
Moladh duit a Dhia

Fada an la, go samh
Fada an oiche, gan gruaim
Aoibhneas, athas, gra
Moladh duit a Dhia

Moraim thu, o la go la
Moraim thu, o oiche go hoiche

Athair ar neamh, Dia linn
Athair ar neamh, Dia liom
An ghealach, an ghriain, an ghaoth
Moladh duit a Dhia

[Translation]

Father in Heaven, God bless us
Father in Heaven, God bless me
My soul, my heart, my glory
Praise be to you, oh God

Long is the peaceful day
Long is the night without gloom
Wonder, joy, love
Praise be to you, oh God

I praise you from day to day
I praise you night after night

Father in Heaven, God bless us
Father in Heaven, God bless me
The moon, the sun, the wind
Praise be to you, oh God

An réabhlóid Abrahámach abú!

Slán go fóillín....

; D x..............................xx................................xxx.........................................xxxx.....................XX..x

Sunday, 5 October 2014

'S ina neach anghrách é/í an Dia Abraham - a 'sexy thing'!

I 2007 foilsíodh - as Béarla - Emily & the Mystagogue le Michael Ravey a bhfuil A Journey to an Erotic Eucharist (Turas go hEocairist Anghrách) an fotheideal air. Níor raibh sé ina leabhar mór-racháirte ar chor ar bith! Ach ar a laghad foilsíodh sé cinnte, agus tá sé a fháil fós ar 'amazon'....

                                                                                                                                           
Do scríobh mé é chun mo théise a ghlactaí leis Ollscoil Learpholl i 2005 a craobhscaoileadh níos leithne. Do thugtaí céim MPhil orm dá bharr....

Cén fáth a roghnaigh mé taighde a dhéanamh faoin nasc idir an anghráchas is an Eocairist?...Agus an bhfuil nasc eadarthu ann ar aon nós?...

Bhuel, ba dearg le fearg a raibh mé i rith mórán blianta leis an maorlathas cléiriúil i gcoitinne  a raibh i réim san Eaglais Caitliceach - an Eaglais a mbím sagart ann fós. Ba doigh liom gur thréig an maorlathas seo an cosmhuintir Éireannach-Learphollach, is dáirire sna ceantracha is boichte ar bruach an abhainn, an Mersey. 

Do bhí formhór na sagairt as ceantracha níos uaisle anseo is meon coimeádach acu faoin dlí canónach. 'S doigh liom go minic gur meas níos mó acu ar an dlí seo ná ar an ghrá nó ar cearta daonna an phobail. De réir an meoin coimeádach sin, is níos tabhachtach é ag freastal ar an 'Aifreann' ná ag an 'Eocairist' a chéiliúradh. Tá 'dualgas' ag baint leis freastal ar an 'Aifreann' - 'offering' as Béarla an fréamh ann - cosúil leis freastal ar na híobairtí págántaí. Ach is deis é an Eocairist chun dlúthchaidrimh a doimhniú, - dlúthchaidreamh eadrainn, dlúthchaidreamh leis na sinsir, dlúthchaidreamh leis achan creidmhach eile is - thar gach ní eile - dluthchaidreamh leis Iosa as Nazareth aiséirithe óna mairbh. 

Mar a mbíonn sé de gnáth faoina 'íobairtí'/Aifreann/'offering', áfach, tá orainn a bheith 'geanmnaí' ann. Biodh go raibh ciall ar 'geanmnaíocht deasgnáthach' i cultúr anTanakh 'gan baint corportha leis obair' d'achan saghas - giniúnt ainmhíoch is daonna ina measc! - ní raibh náire ar bith ann leis an gnéas. Ach is meon platónach é an meon cléiriúil, áfach, agus is ina abhar suarach é an gnéas-gan-baint-le-giniúnt dá réir sin. De bhrí sin - is go háirithe tar éis na h-imlitreach 'Humanae Vitae' ón bPápa - is doigh le mórán daoine gur cosc orthu leis a bheith páirteach san chéiliúradh Eocairisteach. Ba botún uafásach is mímhacánta a bhí foilsiú an imlitreach sin......

I 1999, agus mé ag súil leis éirgh as obair sóisialta, do chinntigh mé céim taighdeach i ndiagacht a thosnú chun údaráis a thabhairt do léirmheas a rinne mé faoin meon cléiriúil sin, amach as na '70idí. Ar dtús báire do bhí rogha agam idir trí bealaigh: léirmheas go direach ar an dlí canónach, nó léirmheas fealsúnach ar an diagacht trid fealsamh ag Baruch Spinoza. nó léirmheas ar céiliúradh Eocairisteach trid scríbhinní Sigmund Freud. Agus roghnaigh mé an triú ceann acu. Is, ansin, chaith mé cuig bliana ag an taighde a dhéanamh air..... 

            


Ó 1999 go dtí an lá inniu, d'fhorbair mé beagán na tuairimí a scriobh mé sa leabhar - d'áirithe a bhforbair mé an coincheap den réabhlóide Abrahámach arbh fhéidir linn an coincheap den éabhlóide daonna a thuiscint trid. Mar sin féin fanann an Anghráchas i croílár na théise, i croílár mo staidéir. Agus tá leabhar eile a raibh anthabhactach ann, leabhar le Anthony Giddens a bhfuil an teideal air: The Transformation of Intimacy (1992)/ An Chlaochlú Dlúthcaidribh

                                                    Front Cover

Agus b'in an leabhar sin ar bhfuair mé cupla sainminithiú don téarma as Béarla: eroticism a h-aistraím go Gaeilge: anghráchas. Seo anseo an aistriúchán a chuir mé ar sainmhinithe ag Anthony Giddens:

is oiliúint na mothúcháin é an anghráchas; ach is oiliúint é trid na céadfaí corportha agus sin i comhthéacs cumarsáide pearsanta. Is oilteacht é le sámhas a thabhairt is a ghlacadh é an anghráchas. 

is an collaíocht é an anghráchas; ach is an collaíocht é iomlánaithe isteach i réim leathan feidhmeanna mothúchánacha ina bhfuil cumarsaide an ceann is fiorthabhachtach acu.

Aontaim amach is amach leis an téis sa leabhar ag Anthony Giddens....

.....Agus aontaim amach is amach le Sigmund Freud go mbionn grá daonna den achan tsort 'anghrá' go bunusach. Níl aon chean d'anghrá éagsúil le cheann eile ach amháin mar gheall ar an tréine éagsúil a bhfuil i ceachtar díobh. Dá bhrí sin is as an aon fréamh fisiciúil a fhasann an ghrá d'achan tsort, ón fíochán 'brillíneach' a cuirimid air (clitoral tissue as Béarla). Tá an fíochán cóirithe go difriúil i fir is i bhean, cinnte: sa phéineas i fir, sna labia minora is san brillín féin i bhean. Mar sin féin is an fíochán mar a gcéanna sna beirt againn.

Bitear sainmhiniú cuimsitheach air a léamh sa leabhar: Eve's Secrets - A new Theory of Female sexulity (1987):

                                                                                                 

Agus tá taighde néareolaíocht faoi, leis an Ollamh Helen Ó Connell a mbíonn ina néaromháinlia sa Royal Melbourne Hospital. 

                                          

Tá cóip desna torthaí óna taighde a fháil ar www.firenode.net/sexualite/sources/oconnell-etal-clitoris.pdf      

Pléim mise féin sa leabhar Emily nach mbíonn difríocht san inscne ach é a bheith ina chomhartha faoin h-áit ar scála aistritheach gnéasach.......Dá bhrí sin níl aon difríocht mar gheall ar an dlúthchaidreamh idir grá hómaighnéasach is grá heitrighnéasach...Níor raibh tuiscint ar bith fá dtaobh den rudaí seo inár gcultúr féin ach go dtí an fichiú aois. Níl eolas faoi fós i measc an cosmhuintire san Iarthar nó i cultúir eile trasna an domhain. Is i mo thuairim é nach mbíonn eolas ar bith san maorlathas cléiriúil.....nó i measc na Gaeil?.....

Do scanraíodh Sigmund Freud, áfach, roimh a theacht go loighciúil ar an tuairim go mbíonn mothúchain anghráhacha ag achan leanbh fiú sa mbroinn. Bímid ina 'neacha gnéasacha' agus bíonn gá againn i gcónaí le dúthchaidreamh anghrácach óna chéile. Agus bainfimid taitneamh anghrácach as a céile i bParthas!..... 

Mar sin féin, táimidne ar rinn céime eile san oibriú éabhlóide fá dtaobh de dlúthchaidreamh d'ainneoin an diansheasmheacht greasáin paitriarcacha. Ach is fada é an bealach go bParthas. Dá bhrí sin is ríthabhactach é go léimid na scríbhinní Abrahámacha - an Tanakh, na scríbhinní soiscéalacha, is an Coráin - faoin solais na éabhlóide i cultúir daonna go dtí seo. Níl aon riail fá dtaobh den anghráchas ach meas dár chéile is d'áirithe do pháistí is do mhná!....

Maith go leor!  Ar ais do Baruch de Spinosa.....

                                                

Ina leabhar cáiliúil, Ethics - 's an leabhar fealsúnachta is fearr as an Iarthar é imo thuairim - dearbhaíonn sé go mbíonn dhá aitreabúidí ag Dia: Bíonn sé/sí 'ina neach ábhartha' agus 'ina neach smaointeach'. Do scríobh Baruch go mbíonn aitreabúidí eile ag Dia ach is aineolacha a bhfuilimid faoi......

.....ón taighde fealsúnach a rinne mé, áfach, conclúdaim go mbíonn Dia 'ina neach anghrách' freisin - 'a sexy thing' mar a deirtear as Béarla!....

Is leis anghráchas é go mbionn grá ag Dia Abraham duinn. Is leis anghráchas é a mbíonn orainn grá a thabhairt dár chéile. Ach de bhrí smachtú paitriarcach orainn sa saol seo, tá orainn a bheith curamach....Beidh deireadh leis pairiarchas i bParthas.....Tá tnúth agam le damhsa leatsa ann, ina neach anghrách tú freisin!.....Níl amhráin oiriúnach do as Gaelige, dá bhrí sin rincimid le chéile leis an amhráin seo.....tusa is mise is an Dia Abraham!......Rincimis!

Slán go fóillín...

; D xxx.....................xxxx...................................xxxxx...........................................................XX