Sunday, 9 November 2014

'Ciontach, faoi mar cúisítear tú.....

D'ainneoin mó Ghaeilge briste scríobhaim bláganna faoi diagacht as!.....

Cén fáth?.....

Bhuel ó am go ham, agus mé ag éisteacht leis an Aifreann craolaithe ar Raidió na Gaeltachta Dé Domhnaigh, ní cloisim óna sagairt ach an diagacht leadránach impiriúil gan baint ar bith leis an diagacht sna scríbhinní soiscéalacha nó leis an saol an lae inniu ach oiread. 'S doigh liom - agus mé imo shagart fós go mbíonn dualgas orm iarracht a dhéanamh leis an bearna seo a líonadh, agus sin a dhéanamh as Gaeilge......

Agus seo thú ag léamh mo smaoinimh fánacha!.....Tá súil agam gurb usáideacha a bhfuil siad agus tú ag dul leis an réabhlóid Abrahamach a chur chun chinn san áit ina bhfuil tú ido chónaí. Beir bua ann!....

.....Ar aon chuma, leanaimis ar aghaidh!....

Is seift lárnach é sa diagacht impiriúil ár n-aird a dhíriú orainn féin agus ar ár lochtanna pearsanta is amach ón leatrom a mbíonn i croílár an córais paitriarcach. Mar gheall ar bású Íosa as Nazareth, lochtaíonn siad, uaireannta na 'Giúdaigh', uaireanta sinne - inár 'bpeacaigh'. Ach b'an córas impiriúil é féin a raibh ciontach leis. Agus chun teannta a chur leis, fiaraíonn na diagairí impiriúila ciall na scríbhinní faoi.....

Bhain Íosa úsáid as dánta sa leabhar leis Easaias chun mínithe a chur ar an páirt a rinne sé sa réabhlóid Abrahamach; tugtar 'amhrain leis an Searbhónta Fulangach' orthu. 'S féidir leat dá fháil i: Eas.:42:1-4, 49:1-6, 50:4-9, agus 52:13-53:12. Tá imleabhar cuimsitheach - ach acadúil - faoi, as Béarla: The Suffering Servant - Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources, le Bern Janowski is Peter Stuhlmacher (Cambridge, Michigan: Erdmans, 2004).

                                                    

Níor scríobhadh na dánta mar teachtaireacht runda le Dia, faoi Íosa! Dá bhrí sin, ní ceart é dá léamh trí lionsa na diagachta impiriúil - diagacht diamhaslach de réir creidmigh Abrahamacha eile, Giudaigh, Críostaí Áirianacha, is Moslamaigh - gur Dia é Íosa de réir nádúir.....


Map showing Arain Kingdoms


Críostaí Áirianach?......

                                                


Ba faoi tionchar diagachta Áiris iad na ríochtaí Gotacha ó 330RC (Ré Críostaí) go 530RC; treimhse fada go leor nach ea? ....Do shealbhaigh na Gotaigh Róimh í féin i 496 RC.

Ach 's doigh nach raibh suim mór i diagacht leis Áris i measc na Gaeil nó i measc na Sasanaigh ach oiread. I ndeireadh an scéil, ba buntaiste polaitiúil fadtréimseach níos mó a fháil daoibh ón nasc diaga leis easpaig Róimhe ná leis na Gotaigh!.....Mar sin féin b'fhusa é an diagacht Áiriseach a thuiscint faoi Íosa as Nazareth ná an diagacht Nua-platónach impiriúil! Nílim Áireanach mise ar chor ar bith; ach an-thabhachtach imo thuairim é an béim a bhí acu ar Íosa ina dhuine mar a mbíonn tusa is mise.

Agus ina lua ar nasc idir é féin is an Searbhónta Fulangach, bhí Íosa ag miniú cén sort 'slánitheoir' a bhí sé. B'an 'céad-fhinné-trid-a-bhás-féin' é sa traidisiún Abrahamach a n-éireofaí ona mairbh! a nduirt sé. Dhearbhaigh sé go chuirfeadh sé i gníomh cad ar scríobh Easaias sna dánta aige. Agus do bhí sé cinnte go ghlacadh Dia leis an iobairt sin. Mar a scríobhtar sa leabhar soiscéalach le Máire as Magdala (Eoin 12:24):

Amen, Amen a deirim libh
an gráinne arbhair a thit sa talamh,
mura bhfaighean sé bás, fanann sé leis féin amháin.
Ach má fhigheann sé bás,
tugann sé mór uaidh....

amhn amhn legw umin 
ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn
 apoqanh autoV monoV menei 
ean de apoqanh 
polun karpon ferei

.......agus ón am sin amach, i rith trí chéad bliain, thug mórán Críostaí fianaise i gcoinne  جاهلية  ǧāhiliyhyah/jāhilīyya /aineolas/aineolas ar comhairle ó Dia. Fianaise chun báis a ba an fianaise acu. Do bhí siad ina bhfinnéithe....ina شُهَدَاء šuhadā....ina mairtírigh, macasamhail leis Íosa, leis an Searbhónta Fulangach sna dánta ag Easaias. Agus do bhí dóchas an-láidir acu freisin go n-éireodis óna mairbh - go bheidis i bParthas ar an toirt.....

Ní raibh siad ar mire. Ní raibh Íosa ar mire - d'ainneoin na barúla ag a chairde go raibh.....,  Ní mbíonn na شُهَدَاء šuhadā/finnéithe/mairtírigh Ioslamaigh an lae inniu ar mire ach oiread - mar scríobhtear sna meáin cumarsáide san Iarthar....Nach bhfuil an intinní acu 'nite' le 'bolscaireacht antoisceach', mar nach raibh Íosa faoi tionchar bolscaireachta agus é ag dul suas chuig Iarúsaléim chun  a fhianaise a thabhairt i gcoinne an 'aineolas'/ جاهلية /jāhilīyya os comhair ceannairí na cléire is an gobhanóra impiriúil.......

Bhí Íosa ansin - is a mbíonn sé fós - i ngrá leis a chairde, leis an Dia, leis na boichte......is leis an réabhlóid Abrahamach..... Is ba mhaith leis an tine a lasadh - is ar mhaith leis fós:

Chun tine a chaitheamh ar an talamh a tháinig mé, agus nach mór is áil liom go mbeadh sí ar lasadh cheana féin.....(Lucas 12:49)

pur hlqon balein eis thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh..... 

......tine  an réabhlóid is tine an grá.....an anghrá...

Do bhí réabhlóid prólatáireach i bPáras a raibh Jean Baptiste Clément páirteach ann. 

                                           Blianta in dhiaidh sin thionlaic sé an amhráin seo do bhanaltra básaithe le linn 'na Seachtaine Fuilteach' 1871 RC. Is mar a gcéanna an meon réabhlóideach é ag Íosa as Nazareth is ag achan réabhlóideach Abrahamach....mar go mbíonn agatsa....'s agamsa freisin!......
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête !
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur !


Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur !
Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles...
Cerises d'amour aux robes pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang...
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant !


Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d'amour,
Evitez les belles !
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour...


Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d'amour !
J'aimerai toujours le temps des cerises,
C'est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte !
Et dame Fortune, en m'étant offerte
Ne saurait jamais calmer ma douleur...

J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur !


Nuair a canfaimid sa tséasúr na silíní....

aistriúchán go Béarla ar líne.

Slán go fóillín

; D xxx...............................xx...................................................x................................................XXX

No comments:

Post a Comment