Saturday, 22 November 2014

scéalta cois teallaigh.....

Nollaig?......Aaaaaaargh!....beidh aíonna ag lóistín linn faoi Nollaig. Dá bhrí sin, tá orm seomra leabaidh a mhaisiúchán.....is mar sin ní scríobfaidh mé ach gearr-bhláganna as Gaeilge sna seachtainí seo chugainn.....

Ba doigh liom gur scríobhfainn trácht beag ar cupla scéal faoi Íosa as Nazareth....Nazareth ina baile Palaistineach, suite i cuige 'Galailí ag na págánaigh'..... Inniu faoin 'síol Dé'.....

's doigh liom gurbh mhaith le Íosa an samhlaoid faoin 'síol'....Pictúir tuaithe?....suaimhneach....simplí....

Mmmmmm.....b'fhéidir nach bhfuil.....

'Chuaigh an síoladóir amach ag cur a shíol. 

Agus sa síolchur dó, tyhit cuid de le hais an bhóthair agus gabhad de cosa ann, agus d'ith ealaith an air é.

Agus thit tuilleadh de ar an gcarraig, agus, ar theacht aníos dó, d'fheoigh, de bhrí nach úrmhaire aige.

Thit tuilleadh de i lár an deilgnigh, agus tháinig an deilgneach aníos in éineacht leis agus phluch é.

Agus thit tuilleadh de ar an talamh maith, agus ar theacht aníos dó, thug toradh uaidh faoi chéad.'

Á rá sin dó, ghlaoigh sé amach: 'An té a bhfuil cluasa aige air chun éisteachta, éisteadh sé'......

Cén fáth a cuirtear an ráiteas deireanach sin leis an pictúir-i-bhfocail?.....

Is dushlánach a bhfuil sé: ina dhushlán do lucht cléiriúil, coimeádach sa Teampall i Iarúsaléim. Caitheann Dia an síol réabhlóideach, an síol frithphaitriarcach go fada is go fairsing, taobh thall den 'Tír Tairngre, trasna an domhain mór, agus dá chur in achan pobal, in achan cultúr atá ann....i measc na 'págánaigh'........mar i nGailil-ag-na-Págánaigh......toisc gur rud bunusach atá ann, sa samhlaoid faoin síol Dé. 'S rud bunusach é chun baill den ghluaiseacht réabhlóideach a mhisniú.

De réir Abraham, de réir, Íosa, de réir Muhammad, 's cinnte é an bua ar جاهلية ǧāhiliyyah/jāhilīyah. Is cinnte é an fomhair......ach 's cinnte freisin go meallfar mórán amach ón coimheascar i gcoinne  جاهلية ǧāhiliyyah/jāhilīyah.......Mar sin féin, 'ag Críost an fomhair.....

Sa leabhar soiscéalach iontach scríofa leis an phobal arbh Máire as Magdala i ceannaire air, léitear comhrá idir Íosa agus bean as Samaria. Tá ionadh ar a chairde go bhfuil sé ag caint le bean agus í in aonar. Ach, de réir dealramh, ba meas ag Íosa as Nazareth ar mna i gcoitinne, is ar mna as Galailí go háirithe - ar Máire as Magdala, mar shampla, is ina bean cróga í as 'Galailí ag na Págánaigh'.....B'an deisceabal í freisin an deisceabal ab ionúin ag Íosa . Is a tuairimí ar Íosa a scríobhtar sa soiscéal de réir 'Eoin'(féach alt as Béarla: ramon_k_jusino.tripod.com/magdalene.html ).

Más fior an taighde ag Ramon K Justino - 's creidim gurb údarásach é - 's léir gurbh an-thabhachtach é an comhrá idir Íosa is bean Samárach ('Eoin' 4:1-42). Ina dhiaidh gur imigh sí abhaile, duirt Íosa dá chairde:

Nach ndeir sibhse 'Ceithre mhí eile agus beidh an fomhar ann'?
Seo mise a rá libh:
Tógaigí bhur súile agus féachaigí ar na goirt;
tá siad geal chun an fhómhair.
Tá a thuarastal á fháil ag na buanaí chean féin
agus tá toradh á bhailiú aige chun na beatha síoraí,
i dtreao go bhfuil lúcháir ar an síoladdóir
agus a mbuanaí in éineacht.
Óir is fíor an seanfhocal sa mhéid seo:
'Cuireann duine, baineannduine eile.'
Sheol mise sibhse uaim
chun fómhair a bhaint nár shaothraigh sibh féin.
Shaothraigh daoine eile é,
agus chuaigh sibhse isteach ina saothar.        

B'ionúin é an Gailil leis Íosa as Nazareth. B'ann ar thosaigh sé an réabhlóid Abrahamach i ndiaidh a h-aiséirí; is b'as ann freisin ar tháinig Máire an Magdaléanach......
                                                         
                                                        Radharc ar baile Magdal

Níl ach achar gearr é idir Nazareth is Magdala - 34Km/21 mílite...                  

Ach, inniu, is san áit ina bhfuil tú ido chónaí.....anois......'S aimsir an fhomhair é.....aimsir chun na réabhlóide Abrahamach a chur chun cinn.....agus í ina réabhloid frith-phaitriarcach ina mbíonn cearta mna sa croílár aici......

......'ag Críost an fomhar'?......'s é seo an síol Dé!

Slán go fóillín!


: D xx.......................xxxxxx..............................................x.............................x......................................XX

No comments:

Post a Comment