Saturday, 22 August 2015

Rinnfheitheamh leis an Réabhlóid....

Bíonn an cultúr eorpach i gcoitinne faoin thionchar an-mhór meoin Laidineach fós; is faoin thionchar fealsúnachta na Gréige claisiceach ina shealsa fós é an meon Laidineach. Is draíocht den sort iad na tionchair seo sna haicmí béalóirí trasna an domhain. 'S cuma leo gur a mbíonn ag magadh futhu é an cosmhuitir toisc is leo féin é smacht impiriúil go forleathan ar maireachtáil na gnáthdhaoine.....

                                                  

    

  ....'s bogasacha, sotalacha iad - agus 's ina macasamhail iad achan duine a dhéanann aithris orthu! Mar sin féin, tá líne díreach cultúrtha iontu ón impire Iúl Caesar arbh mian leis an cultúr Ceilteach neamhspleách a scríosú fadó.....

                                          


               

                                            léarscáil mar ar léadh Iúl Caesar é

Ba comharba ag an maorlathas impiriúil Rómhánach é an maorlathas cléiriúil san 'Eaglais Caitliceach Rómhanach'.......Ach is ina bhall den chléir sin mise fós, fiú más imo bhall ceannairceach áfach!....Ba sa cléirscoil Upholland a rinne siad ball den maorlathas cléiriúil mé. Ach a thug siad deis dom leis an réabhlóid Abrahamach a thuiscint go soiléir.....i ndeireadh an scéil!....

D'oileadh sinn leathuair machnaimh tostach a chaitheamh sa séipéal ann i dtosach baire achan lá......

                         

                                             an séipéal, Upholland College, Lancashire

....ach níor raibh múineadh díreach faoi conas an 'macnamh' a fhorbairt. Ba ag achan mac léinn é eolas féin a fháil faoi!

Léimid leabhair 'spioradálta' le ceathrú uair tráthnona sa lá agus spreagadh muid abhar spioradálta a leámh níos leithne, go háirithe sna laethanta cúrsaí spiordálta a tharlaíodh achan mhí. Ach ní raibh oiliúint go leith faoi agus ba tionchar fealsúnachta frithabhaíochch nuaphlatónach sna leabhair - dímheas ar an chorp is ar an gnéas mar cathú peaca....Do chuir an léamh sin fadhbanna móra orm....

Seo anseo aon shampla amháin den meon cléiriúil. Ba iomann é a chanadh ag deireadh an lae. An-hálainn a mbíonn sé ach scriobhadh faoi tionchar meon nuaphlatónach a ba é.....


(liricí as Ghaeilge)

A Chruthaitheoir an uile ní,
impímid ort roimh dheireadh lae
go ndéanfá didean agus díon
orainn, a Dhia, le d'cheansacht chaomh.

Taibhse na hoíche dibir uainn,
cuir ruaig ar gach taibhreamh fáin;
smachtaigh an namhaid atá ar ár dtí
go raibh ár gcroí's ár gcorp gan smál.

Glac lenár bguí, a Athair chóir
trí Íosa Criost ár Sl;ánaitheoir,
a mhaireann leat trí shaol na saol
i gcomhréim leais an Spriorad Naomh. Amen

Ba ar an dualgas sinn féin a thabhairt chun foirfeachta anama é an fócas is ar an saol eile díchollaithe - gan gnéas (go raibh ár gcroí's ár gcorp gan smál. ) ná chun na réabhlóide Abrahamach a chur chun chinn sa saol seo...Mar sin féin d'fhuair mé scaitheamh beag, achan lá, le machnamh ar an soiscéal ar mo shon féin....Níl fhios agam fós, áfach, conas ar tháinig mé slán as!....

Níor fhill mé ar ais ar an cléirscoil ann ach cupla uair.....'S follamh é sna leathanta seo inniu, is ar anchaoi....

St Josephs Seminary Upholland - The Main Chapel

.......athraithe truamhéalacha a bhfuil ann, cinnte. Ach leanaim fós an cleachtadh urnaí  ar fhoghlaim mé ann...

Mar gheall ar Clainne an Gorta Mór ina gcónaí i Kirkby, áfach, d'athraítear ó bhun go barr mo shaol 'spioradálta' féin....D'athfhuair mé mo phobal féin ann agus mo shinsir in éineacht leo, is ár dteanga féin! Dá bhrí sin, bím ag labhairt leis na sinsir - as Ghaeilge - i rith achan lae. Spreagtar mé le cuidiú a fháil díbh le bheith imo pháirteach níos doimhne sa réabhlóid Abrahamach.

Chuala mé an ghairm soiscéalach don chéad uair i measc fothracha impiriúla sa cléirscoil - is anbhuíoch a mbím as. Ach mar a nduirt Martin Luther King, 's féidir liom reanna na Tíre Tairngire a fhéiceáil is an bealach réabhlóideach ina dtreo...... Leanaimis le chéile ar aghaidh air!  

Béarfaimid an bua.....'S CINNTE É!!!!!
Foilsithe 7 Lúnasa 2015
Seo amhrán úr a scríobh Eilín Ní Bhaoill as Rann na Feirste dá mac Daire Ó Baoill. Seo an chéad uair a rinne Daire taifeadta agus leagan do James Connolly átá ann. Tá dúil mhór ag Daire san amhrán James Connolly agus le Comóradh na Cásca i 2016, sin an fáth a chum sí an t-amhrán seo.
'An Saighdiúir Bocht Cróga' ainm an amhráin.
________________________________________­________

Seo na liricí:

Bhí scaifte mór cruinnithe ag geaftaí Chill Mhaighneann
Gach ceann acu nochtaigh, go cráibhtheach ag guí
Mar istigh ina chillín bhí saighdiúir bocht cróga
Ag íobairt a bheatha, cé gur brónach a chroí.

Chuaigh sé chun báis chun aisling na saoirse
A chaomhnú is a chothú, ag deireadh an lae
Nuair a tugadh an t-ordú, rinne urchair roiseadh
A dfhág saighdiúir bocht cróga, ina luí ins an chré.

Tógadh an brat dubh thar gheaftaí Chill Mhaighneann
Ag leiriú don t-saol mhór gur leosan an bhuaigh
Ach is iomaí deor léanmhar a sileadh an lá sin
A dfhág saighdiúir bocht cróga ina luí ins an uaigh.

Ag ionsaí na cathrach bhí an namhaid go fíochmhar
Bhí aisling na saoirse le plúchadh is le claoí
Ach go glórmhar a scairt sé ag iarraidh gan géilleadh
Ó threithe ár sinsear, do fhórsaí an Rí.

Is iomaí lá a d-imigh ó Reabhlóid na Cáisce
Is an leathrom a dfhualing ár d- teanga is ár d-tír
Agus Óglaigh na h Eireann, gualainn ar ghualainn
Ag íobairt a mbeatha le muid a thabhairt saor.

Is uafásach naireach do réim a Rí Sheoirse
Ach ar phobal na h Eireann, ní bhfuair tú an bhuaigh
Níl blátha le fáil ann ach tá an Seamróg ag fás ann
Do shaighdiúir bocht cróga, ina luí ins an uaigh.

..Slán go fóillín!

; ) xxxx......................x...............xx................xxxx..................................................XX...x

No comments:

Post a Comment