Saturday, 30 January 2016

Éist, a stór.......Is Alan Titley correct?........gCluin tú mo ghlór 'tá ag cur do thuairisc'
Ó mhaidin go nóin is as sin go deireadh lae?
Éist, a stór, tá ceol ar an ngaoth
Is casfar le chéile sinn roimh dhul faoi don ghrian.

Shiúlas i bhfad is do shamhail ní fhaca
Ba mhór é mo bhrón is ba mhinic mé faoi néal
Éist, a stór, tá ceol ar an ngaoth
Is casfar le chéile sinn roimh dhul faoi don ghrian.

D'aithneoinn do ghlór as seo go Tír-fo-Thoinn
Is sheasfainn sa tsneachta is tú ag gabháil fhoinn go binn
Éist, a stór, tá ceol ar an ngaoth
Is casfar le chéile sinn roimh dhul faoi don ghrian.

Is gairid don lá ach is faide don oíche
Nach amhlaidh don tseachtain mar a shíneann sí go bliain
Éist, a stór, tá ceol ar an ngaoth
Is casfar le chéile sinn roimh dhul faoi don ghrian.

gCluin tú mo ghlór 'tá ag cur do thuairisc'
Ó mhaidin go nóin is as sin go deireadh lae?
Éist, a stór, tá ceol ar an ngaoth
Is casfar le chéile sinn roimh dhul faoi don ghrianScríobh Seán Cottrell alt san Irish Times 29 Eanáir 2016. Ba :

Opinion: How to rescue the Irish language

The focus at primary level, from junior infants to 6th class, should be on conversational Irish

an teideal air. Tuairim conspóideach is ea ann.

Chuala mé agallamh leis Alan Titley (Cormac5 29 Ean.), é ina hollamh 'Modern Irish' san ollscoil 'University College Cork' agus ina scríbhneoir mór-le-rá as Ghaeilge is as Sacs-Béarla. 

                                     Alan Titley

Ba dóigh liom go raibh AT glan ina gcoinne tuairim Seáin Cottrell. Chuir AT béim ar an dóigh ar mhúineadh teangacha iasachtacha agus mise imo hóige ag foghlaim Laidin, nó Gréigis, nó Fraincis, mar shampla. Is ina hintleachtach proifisiúnta é AT, ina laoch mar gheall ar an teanga. Ach níl ina uirlis intleachtach  go príomhúil í an teanga. Ina ball den colainn té angrách í - ina uirlis grá.....

Is sacs-béarla í mo theanga dúchais. B'ó mo thuismitheoirí béarlóirí ar fhoghlaim mé í agus iad ag labhairt liom go grách i caint plobaireachta leanbaí. Agus mé imo dhuine fásta, is le dlúthchaidreamh a bhunú is a doimhniú a cleachtaim na teangacha...an sacs-béarla, an Fhraincis., is an Ghaeilge. 's mar sin a cleachtaíonn an Ghaeilge an formhór daltaí sna scoileanna samhraidh sa Gaeltacht de réir dealraimh; is tá ceart acu faoi, ina uirlis leis an caidream a chothú.....Bliain an taca seo Jimmy d'imigh uaim rún mo chléibh.
Ní thiocfaidh sé abhaile go dtabharfaidh sé cúrsa an tsaoil;.
Nuair a chífead é rithfead le fuinneamh ró-ard ina chomhair.
'S clúdód le mil é, sé Jimmy mó mhíle stór.

Bíonn m'athair is mo mháthair ag bearradh's ag bruíon liom féin.
Táim giobaithe piocaithe ciapaithe cráite dem shaol;.
Thugas taitneamh don duine úd dob fhinne 's dob áille snó.
Is chuaigh sé ar bhord loinge, sé Jimmy mó mhíle stór.

Raghadsa chun coille agus caithfead an chuid eile.
San áit ná beidh éinne, ag éisteacht le ceol na n-éan.
Ag bun an chrainn chaorthainn mar a bhfásann ann féar go leor.
Ag tabhairt taitnimh don duine úd, sé Jimmy mó mhíle stór.

Le 5000 blianta ba trí mheán na Ghaeilge a fuaimnaíonn na nGaeil an dlúthchaidreamh eatarthu. Is inár gcuimhne giniteach féin a fréamhaítear an treanga céanna. Chuir an bochtanas is an coiliniú sasanach bac i bhfeidhm ina gcoinne ionas nach fhéidir linn á thuiscint níos mó: an córas oideachais, fostaíocht, is náire faoin Ghaeilge dá bharr.....Ach 's féidir linn an cuimhne giniteach seo a ath-dhúiseahcht agus sinn ag éisteacht lei a bhfuil an céad céim eile.....

Mar a deir  Iosa as Nazareth: mura gcasa sibh arís chun a bheith ar nós leanaí, ní rachaidh sibh isteach i Ríocht na bhFlaitheas choíche....

Bímis ag éisteacht leis an Ghaeilge achan lá dá bhrí sin. Éistimis achan lá le Raidió na Gaeltaachta ar líne, nó le Raidió na Life, nó le Raidió Fáilte, nó le mar sin de. Is inár dteanga féin í. Agus ina dhiaidh sin, labhraimis í!

Slán go fóillín.....

; ) xxxx...........................xx.........x.....................................................................XXX

Maidhc
No comments:

Post a Comment