Wednesday, 21 October 2015

an buaiteoir?..... sea é cinnte!


Is ina huirlis réabhlóideach é an paidrín. Úsáid a bhaineadh as ón dtús, áfach, le féin smacht a coiméad ar an cosmhuintir tríd. Níl an paidrín ach ina phíosa teicneolaíochta simplí lenár bhfócas a choinneáil ar slí éigin. Mar sin féin, 'coróin mhuire' ar dtugadh air chun diagachta impmiriúil a dingeadh go dlúth i cuimhne na gnáthdhaoine in iarthar na hÉorpa.

Mar sin féin agus d'ainneoin tionchar bogásach sotalach an formhóir na cléir in Éirinn is thar lear, seasamh láidir agóideach a ba é i gcónaí faoi cheartas ag Clainne an Gorta Mór. Ina laoch na Gaeil a ba é Arthur Dooley. 'S cinnte gur i bParthas a mbíonn sé; ach d'fhág sé taisce dealbha cré-umha ina dhiaidh.....

                                         

                                     

D'inis sé dom tráth agus é ag taispeántas dealbhaíochta a chur le chéile anseo i Kirkby go raibh gasúr beag ag méaraíocht na dealbha. Agus an gasúr ag dul fad leis iomha cré-umha Críost Aiséirithe, gháir sé dá hathair: 's an buaiteoir é seo! Bhain Arthursult mór as an focailín géarchúiseach sin; d'athnigh an buachaill beag le nadúr brí na deilbhe. Is ina bhuaiteoir fós é Íosa as Nazareth, cinnte, agus é aiséirithe óna marbh.

D'ainneoin gur chéas an ríaltóir impiriúil ar chrois é - le chúlchead an bunaithe cléiriúil - d'aiséirgh Íosa óna marbh. D'imigh sé sios in ifreann i rith a bheatha, i ndlúthphairteacht leis na boicht, chéasadh é, ach tháinig sé ar ais as agus na boicht in éineacht leis. Is cinnte bua na mbocht ón tráth sin ar aghaidh! Ní cruthúnas é sin gur in mhac-chomhshubstainteach-le-Dia é Íosa as Nazareth. 'S ina chruthú é gur néirigh leis an réabhlóid Abrahamch!....

Ba mhaith leis Constantin - agus leis achan polaiteoir beagnach ina dhiaidh - lánchumhacht a coimeád ina lámha féin. Caoithiúil a ba do é stair an Deascabhala - d'imigh An Críost amach as an saol seo de réir dealraimh. As an tráth sin amach, is ardcheanasach fós é an Impire (nó an Papa, nó an Uachtarán, nó Paitriarch, nó fir i gcoitinne) sa saol seo!....

Ach níl sé mar atá sna scríbinní soiscéalacha ar chor ar bith! D'fhógraigh Íosa an réabhlóid uilíoch ó nGalailí sa cruinniú deireanach idir Íosa agus na creidmigh i láthair a chéile - lá na Deascabhála. Is ina bhuaiteoir réabhlóideach é fós inniu! Chuireann fuineamh istigh ionam agus mé ag macnamh - in éineacht le Muire agus leatsa - ar an teachtaireacht deireanach seo ó Íosa sa saol seo.....Ar aghaidh leis an réabhlóid! Ní féidir stad a chur leis as an am seo amch.....

Ach cad é faoi Mhuire agus faoina deastógáil?......Ach nach bhfuil achan ball de Cumann na 'Naomh' i bParthas? Ní chiall ar bith difríocht a dhéanamh eatarthu. Is i dTír na nÓg iad go léir - go corportha - cinnte. Níl an lá deireanach ach ina sheift liteartha acapailipteach chun sinn a spreagadh gan an réabhlóid Abrahamach a thréigean, chun sinn a spreagadh slí na firinteachta a rhognú sa saol seo.

Táimse ag machnamh ar deastógáil Mhuire agus mar shampla deastógála ag achan duine againn. Ach tugaimis faoi deara gur bean í a 'deastógtar' sa scéal seo. Maireoidh éagsúlacht gnéasach i dTír na nÓg agus ina príomhchúis suilt eadrainn a mbeidh gnéas ann. Níl ina maighdean 'dallánach' í Muire! Níl ina coillteáin a mbeimid ann ach oiread. Comhlíonfar an réabhlóid gnéasach i bParthas is sin faoin dtuar ceatha gnéis......

                      

Tosaimid damhsa réabhlóideach an bheatha shíoraí go díreach, anois, sa saol anseo!
Slán go fóillín!

; ) xxx.................................xxxxx................................xxxxxxx................................X

Maidhc

No comments:

Post a Comment