Saturday, 24 October 2015

Gnéas réabhlóideach....

Deich blianta ó shin bronnadadh céim taighde orm. Máistir Fealsúnacht ar dtugadh air. Faoi cúrsaí gnéis a ba é an an tráchtas: An Eocairist Caitliceach Rómhánach - a croí angrách an teideal air. D'íoslódáil mé an grianghraf seo mar fianaise a thabhairt duitse ar eagla ar eagla nach creidfá gur ina dhiagaire mé!.......
   
                                            


An córas maitriarcach
De réir dealraimh is dócha é go raibh cianta fada ann roimh an ré a bhfuil fianaise scríofa faoi. Ré 'reamhstairiúil' a tugtar air. Sa naou aois deag tuairim coiteanta i measc antraipeolaithe a ba é gurbh níos 'cumhactacha' mna ná fir. Sochaí maitriarcach a ba í, ina córas geilleagrach is soisialta an-shimplí. Baileofaí bia - toraidh desna crainn, cnónna, duilleoga, plandáí - leis achan duine sa phobail, gan baint leis inscne nó aois. Chnuasofaí an bia agus a chomhroinn thabharfaí d'achan duine de réir a ghá féin...

'Eagraíofaí' an chóras giniúna mar a gcéanna. Ba cúpláil gnéasach an-shimplí é ach chun an gasra a neartú trí ndlúthchaidreamh pearsanta. Dá bheifí bean torrach dá bharr - b'ar an gasra ina hiomlán a raibh an freagracht aistí agus as an leanbh. Níl ina 'sheilbh' fir iad ach freagracht astu é air mar go mbíonn ar an 'pobal'.

Níl aon shampla eile eagraíochta den sort seo i measc na príomháithe ach amháin i measc na Bonobo - ápaí iad a bhaigtear sa Poblacht Daonlathach na gCongo.

                                                    Bonobo 0155.jpg

                               

Is mór an trageoid é nach lean muid an slí éabhlóideach seo!....

An réabhlóid paitriarcach
Fadó fadó sa ré réamhstairiúil, 's doichí é gur athraigh an scéal nuair bhí ar ár sinsir fearainn úra a fháil. Bhailóidis le scataí beaga eile taobh ar thaobh; ach bheadh imreas eatarthu, b'fhéidir faoi cearta seilbhíochta ar na fhearainn úra. Dá bhrí sin, caithfeadh siad fhreagrachtaí as cúram leanaí, cúram bailthithe bia is cosaint dúiche a roinnt óna chéile. Bhí na fir i gcoitinne níos mó is níos láidre ná na mna; agus thitfeadh freagracht cosainte an dúiche ar na bhfir. Seo thosú eagsúlachta dualgais de réir insce; agus d'fhás an córas  paitriarchach as.

Suim níos mó in atharacht eile a ba é i saol na bhfir. Caithfeadh siad a bheith cinnte gurbh ina leanaí féin iad na leannaí ar leith ar ghin siad. Ríthabhactach leo a ba é iad a haithint ionas gurbh fhéidir leo muinín a bhheith sna mic féin chun an fhearainn na clainne a chosaint. Bíonn loirg an riachtanais seo sa teanga an lae inniu fós: bráthair go dearthair ( 'bráthair-go-dearfa) is siúr go deirfiúr. Agus as seo, amach ina húirlis ginniúna a ba é - chun uimhireach na clanna a mhéadú an aidhm air. Roimhe ba an dóigh is tabhactach an dlúthchaidreamh a bhunú is a neartú é.....

An reabhlóid paitriarcach a ba é sin. Abhartach, brúidúil, cumhactach a ba é agus dlúthcheangal geilleagarthach leis....Botún ollmhór, léanmhar, cinniúnach a ba é an réabhlóid sin.....Teastaíonn uainn réabhlóid eile agus í ina réabhlóid  cuimsitheach, fréamhaí, ó bhun go barr. Caithfimid iompú ar ais i dtreo an Ghairdín.....


An réabhlóid Abrahamach
Conas arbh fhéidir linn sin a dhéanamh? ....An Réabhlóid Abrahamach! Bíonn na scríbhinní sa Tanakh, sa cnúasach soiscéalach, is sa Córan, ina sceitsí faoin éabhlóid iarrachtaí an réabhlóid seo a chur chun cinn. Leanaimis ar aghaidh leis! Is an réabhlóid gnéasach atá i croílár ann. Ní ábhar é níos mó faoi 'cearta mban' nó faoi cearta 'comhionannais'. Is bunusach níos doimhne é ná sin. Teastaíonn uainn athrú meoin faoi meas a chéile ar ár gcolainn. Fiú sa saol seo tá orainn dóigheanna a fhorbairt dlúthchaidraimh a chur i bhfeidhm sa gnáthshaol. Tá gá againn an nádúr a mbíonn gnéasach go bunusach, á haithint agus á cheiliúradh le meas agus gan náire orainn faoi.

Teastaíonn athrú cultúir uainn - sin é: athrú sna caíonna ina mairimid achan lá. Tá orainn achan nóiméad a maireachtáil go chomhfhiosach faoi tabhachtas na collaíochta i croílár ár saol, agus buiochas le Dia a mhaoíomh as an bronntanas seo!

Ba mhaith liom an blág seo a chríochnú leis amhrán réabhlóideach as Ghaeilge faoin tuar ceatha dlúthchaidrimh. Ach níl eolas agam faoi!.......Mhúnlaítear ár meon Gaelach le dhá mile blianta faoi cois impiriúil - i dtosach faoina chumhacht saolach agus ina dhiaidh faoina chumhacht cléiriúil san 'eaglais'. Sclábhaithe a ba muid......agus is inár sclábhaithe sinne fós inniu faoin cumhachta cultúir saolta Sacs-Béarla......

Mar sin féin rhognaigh mé amhrán as Bearla le chríochnú a chur ar an blág inniu. D'fhoilsíodh é le linn an Samhraidh Grá!Slán go fóillín!

; ) x...............xx..................xxxx........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Maidhc

No comments:

Post a Comment