Wednesday, 9 October 2013

an éabhlóid réabhlóideach .....cuirimis an gnó chun cinn!

.........mas ceart agam fá dtaobh den eocairist simplí geofar lorg ann gur fhéidir leis achan duine a leanuint - neamhairdeallach go bhfuil sí/sé ina 'Críostaí' nó nach bhfuil.

Nil sé ina bheith cumhact impiriúil d'aon sort é an réabhlóid Abrahamach cibé i cuma Giúdach, Críostaí, nó Moslamach....Agus mas ceart agam fá dtaobh den 'soiscéal' agus faoin intinn Íosa ón Nazareth - agus é ina mhartain fós de réir an soiscéil - is miste duinn tearmann ar bíth a diultadh a chur ar ballraiocht  sa 'gluaiseacht' críostaí. Bionn an doras oscailte do achan duine.

Nil sé ina 'réligiún';  d'ainneoin go deirtear go minic go bhfuil 'réligiún' é, is gluaiseacht réabhlóideach é. Ni raibh Íosa ina bhunaitheoir Críostaíochta. Is fior é gur éiligh sé a bheith an Críost, sin é, go raibh sé ungaithe mar go raibh Dáibhi an Rí. Ach diúltaigh se, amach is amach, a bheith coisrichthe mar go coisriceadh na rithe Íosrael is Iúda fadó. Ba samhnasach do é amach is amach achan togra impiriúil paitriarcach - cibé é faoi raibi, sagart, seanóir, nó ayatollah.

Is turas é i dtreo sochaí go iomlán nua na clainne, an turas Abrahámach. Is turas éabhlóideach  é, i dtreo an daonlathas foirfe....mar a scríobh Karl Marx....Niorbh féidir é Íosa a coinniú istigh i críocha poaitiúila nó ag aon cultúr ar chor ar bíth. Agus, faraor, d'ainneoin nach fhag Íosa aon oidhreacht ach amháin an fogra an soiscéil is ceiliuradh an Eocairiste, mar sin féin bímid - na 'críostaí' - ag iarrachtaí a dhéanamh 'impireacht críostaí' a bhunú!......

....ina áit sin, nil againn ach an béile simplí a bhfuil 'briseadh an aráin' air.....

                             

....béile Abrahámach a bhfuil cuireadh a chur ar achan duine - ar choinníoll go bhfuil siad réidh a bheo a chur i contúirt chun ceratais is anghrá i bhfeidhm sa saol seo....Is í sin an réabhlóid Abrahámach, inneall cumasach an éabhloide daonna.....

I mo thuairim ni féidir linn an eocairist simplí a fháil áit ar bíth sa lá inniu. Bím ag freastal ar céiliúradh eocairisteach achan seachtain sa paroiste ina bhfuilim imo cónaí. Mar is de gnáth achan áit eile, céiliúradh anchumtha is ea é, céiliúradh slogtha faoi fothraca deasgnátha impiriúila Rómhánacha: iobairt/sacrificium.....sagart/sacerdos....

Tá gá práinneach go n-athrófar an céiliúradh seo.....dá bheadh sé aris mar go raibh sé ar tús......Mar sin féin, 's féidir linn - leat is liomsa - idir an dá linn, a bhieth páirteach san céiliúradh mar atá sé. Tá orainn ár focás a choinneáil ar na coda a bhainnean go direach le croí na Eocairist: sin iad sliochtaí léite on Bíobla, an arán is an fíon - is abairtí Íosa tharstu - is an comaioneach leis comhartha anghrá roimpi....

Chomh tabhactach mar a bhfuil sé go leanaimid a bheith ag freastal ar an céiliúradh mar atá sé, tá orainn ár ndícheall a dhéanamh chun é a sracaint ó lámha cléiriúila agus an eocairist a athbhunú ag an láimh ag an réabhlóid Abrahamach......Níl ag an cléir a bhfuil an síol seo, ach ag  Críost b'é tráth.....Tá sé anois ina bheo - is linne ag an céiliúradh eocairisteach, aiséirithe ona marbh. An síol curtha aige, tá an fómhar a bhfuil inniu agatsa is agamsa, is againne le cheile leis.....ag Críost an síol; againne an fómhar réabhlóideach a cur isteach!....

Cuirimis leis!......Slán go fóillín!

No comments:

Post a Comment