Saturday, 14 June 2014

an posadh is an paitriarc, cois abhann na Ainí

an físeán:

Is uafásach an scéal é......

                                            

faoi cnamha 796 leanbh i Tuaim Dá Ghualann - 'tuaim': tulach reilige....cois abhann na Ainí i gcontae na Mí.....


                                    

......chun iad a chaoineadh seo anseo olagón as Gaeilge na Alban......
Cluinnidh mi thar uchd na mara
Ard os cionn na gaoith ri gaillinn
Torman beag an cois a'chladaich
Mionaghallan na maighdinn Bharraich

Seachad Ciosmul a'chaisteil
Eithrichean a' ruith le astar
Fàth mo bhròin tha aon tè dh'aindheoin 
m'ùrnaighean nach tìll gu acair

Ionndrainn mo leannainn ga mo riasladh
Mar fhraoch geamhraidh tha mi ciaradh
Speireid beatha dh'fhalbh e, chrion e
Dh'fhalbh an gaol 's an òig gu siorruidh

Cha dean sinne ghaolaich chiataich
Mànran ri chòile gu siorruidh
Gruagach na stuadh ghabh i miann ort
Shuain i cuailein ort na liaghain

Cluinnidh mi thar uchd na mara
Ard os cionn na gaoith ri gaillinn
Torman beag an cois a'chladaich
Mionaghallan na maighdinn Bharraich


Is caoineadh é do leannán, nach do pháistí. Ach an bhfuilimidn inár dáirire faoi teachtaireacht sna scribhinní soiscéalacha nó nach bhfuil? Más dáiríre atáimidne fá dtaobh de, tá orainn a ghlacadh nach mbeidh giniúnt i bParthas! Ní bheidh leanaí ann ach oiread; beimidne achan duine againn, inár nduine fásta - na leanaí as Tuam na Ghualann inár measc! Ní mbíonn sé ar chor ar bíth mar a canaítear san iomann victeoriacha as Béarla: 'Jesus wants me for a sunbeam'!....


 

 Is ina daoine fásta  iad fós na linbh a cuireadh i dabhach munlaigh na cnamha acu. Is measúila iad agus bionn orainn a ghlacadh leis na cearta daonna 's acu mar daoine fásta....

Cuirimid béim sa saol seo ar cearta leanaí; 's dualgas a mbíonn orainn dá dhéanamh, cinnte - bhí mé imo bhainisteoir ar foireann oibrithe sóisialtaí leanaí leis ocht mbliana. Mar sin féin a bunaítear cearta leanaí, ní ar leanbaíocht is ní go measaítear iad leochaileacha ach toisc go mbíonn siad ina daoine soghonta - mar a mbíonn na mna faoin córas paitriarcach, i mbaol éignithe a mbíonn siad......

Faoin córas seo leanaimid mna fós a chur faoi cois, is leanaí freisin. Bainimid mí-usáid as anghrá, as an dluthchaidreamh eadrainn - agus sin d'ainneoin an léargas géarchúiseach ag Sigmund Freud ar collaíocht san aois leanbaíochta.....

(.......'s idir lúibíní!........'s an gnéas é a munlaíonn ár mbeatha iomlán, amach is amach....dála an scéil, 's gnéasach a mbeidh an ghrá eadrainn i bParthas, sa saol eile.....dlúthchaidreamh eadrainn - ar mhodh comhshearcúil ina haon chaighdeán amháin mar gheall ar a dhéine.)

Is chun ár muscailt é an fionnachtain cnamha i dTuaim Dá Ghualann. Ná bímis ar tóir na mná rialta san am seo caite ach orainn féin san am faoi láthair......

go raibh siad, na 'leanaí' as an áit sin fadó, ar a shuaimhneas i bParthas!....go fóillín!

xxxxxxxxx

No comments:

Post a Comment