Saturday, 28 June 2014

.....go dtí a scoirfear muid ó chéile....

fís:


an teacs:

....mo leithscéal, a chara!.....Beidh mé ag caint fúm féin sa blág inniu!....

...is imo fhear pósta mise mar a mbíonn mo bhean cheile ina bean pósta í, - Máire is ainm dí...

Is san fhocal 'spondere' (as Laidin) a faightear 'posadh' a fhréamhaca, sin é: 'rud a ghealladh do dhuine'.....Do gheall an beirt acu a bheith i ndlúthcaidreamh le chéile go dtí go scoirfear ó chéile leis an bás....an-tabhachtach é , an gealltanas seo eatarthu.......ach an 'dlúthcaidreamh' seo, cad is chiall leis sin?.......

.....go dearfa, chiallaionn sé go mairfidh na daoine 'pósta' le chéile......Sa tsochaí atá againn, buanann siad teaglach le chéile, is páirtionn siad dlúthcaidreamh 'gnéasach' le chéile......Ar na mallaibh shocraigh mórán rialtais faoin tionchar cultúir Thiar, leis aithint oifigiúil a thabhairt pósadh ar dlúthchaidreamh homognéasach - mar is ceart.....Dá bhrí sin a mbíonn mheas air agus an stádas céanna aige a mbíonn ag pósadh idir bean is fear.

Teresa Millward (left) and her wife Helen Brearley  Two men kiss at a gay wedding

......is bláfar éabhlóide-réabhlóideach é seo fá dtaobh den dlúthchaidreamh daonna, cinnte!.....

......is diagaire mise, is céim taighdeach i ndiagacht bronnta orm ón Ollscoil Learpholl (2005).....

                                           

Dá bhrí sin is imo dhiagaire a scríobhaim an blág seo - an ceann seo as Gaeilge, an ceann eile as Béarla (féach ar http://thoughtsfromkirkby.blogspot.com )....

D'ainneoin go n-éirigh mé as seirbhis don Ard-deoise Learpholl (1979), d'fhan mé imo shagart. Do dhiultaigh mé go rinneadh tuata díom - agus bhí an Ardeaspag ar aon intinn liomsa faoi.  .'S fearr liom dushlán a thbhairt don maorlathas cléiriúil agus mise imo shagart fós!....Níor thug an Ardeaspag dom ach aon comhairle: go leanfadh mé a bheith ag freastal ar ceiliúradh na hEocairiste. Tá suil agam gurbh maith leis é an téis a scríobh me do chéim taighdeach agus - as Béarla - The Roman Catholic Eucharist - It's Erotic Heart, an teideal uirthi, fiche bliain níos déanaí!...

Ach arais linn ag an pósadh.......

....an posadh, níor an gealltanas eiseatach faoin dlúthchaidreamh ann ach i caitheamh an saoil seo. Sa saol eile is saor é an grá; agus is ceiliúradh fiú é - roimh ré - in achan ceiliúradh Eocairisteach sa saol seo. Níl sé go príomhúil ina  'aifreann'/offering/iobairt mar a duradh linne agus sinn inár páistí; is réamhgabháil í ar an dlúthchaidreamh a mbeidh inár slí bheatha i bParthas.......ina dlúthchaidreamh le cheile - leatsa-liomsa - dlúthchaidreamh fisiciúil, corportha, gnéasach,  anghráhach, is spiorodálta......

I rith dó dhéag mbliana (1967-1979) d'oibrigh mé imo churáideach i bparóiste, imo bhall den foireann 16 sagart sa ceantar anseo i Kirkby. Ach achan lá i rith na seachtaine d'oibrigh mé imo shéiplineach sa meánscoil 'St Gregs' imo bhall den foireann ann 100 muinteorí - an formhór acu ina gcónaí as baile. Ach ba tionchar na cailíní é an tionchar is doimhne orm agus mé.....Is faoin tionchar seo a scríobhaim fós.....

Do chaith mé achan lá scoile ina gcuideachta, i cuideachta na 2000 daltaí; ba cailliní sa ceantar a raibh siad; agus thug mé cuairt ar a teaglaigh, de réir eagair, tráthnóna, Dé Luain go Aoine - 400 teaglaigh i rith bliana scoile. Ba meánscoil caitliceach é St Gregs - ag an am sin, b'ina chaitlicheach é caoga faoin céad sa phobal i Kirkby. Ach nach raibh ach an triú acu ag freastal ar an Aifreann Dé Domhnaigh.....

B'aidhm na camchuairte ar na teaglaigh sin é, de réir cosúlachta, chun cuireadh a thabhairt dosna tuismitheoirí chun iarr orthu ag freastal ar cruinniithe sa scoil sular dtéim na daltaí faoi láimh easpaig. I dtaca liom féin de, áfach, bhí an aidhm chun an pobail a bhforbairt go shimplí ar dúshraith an meas dá cheile, an cairdis eadrainn, is an creidimh...B'an caidreamh teochroíoch eadrainn é a raibh - is a mbíonn fós - ina nasc a ceanglaionn sinn le cheile, na daltaí, a teaglaigh, tusa is mise. Is an cairdeas simplí seo é a mbíonn ina bhun is barr ag an éabhlóide réabhlóideach Abrahámach

Mar sin féin - is mar a duirt mé - b'é 'de réir eagair' an cairdeas seo, de réir céimeanna éabhlóide go dtí seo.... Mar a mbionn an saol seo faoin cumhacht éigneach paitriarcach fós. Is ina amharc éignithe é an amharc fireann sa saol seo go minic. Ní chun caidrimh a fhostú é an amharc paitriarcach, ach chun cumhachta mí-usáideach a bhaint ar mna is ar páistí. Bíonn orainn dushlán laethúil a thabhairt in aghaidh na cumhacta mi-usáideach seo, go direach mar a bhfuilimid ag damhsa le cheile - comh fada a mbíonn an fonn paitriarcach ionam féin!....

Mar sin féin is maith go bunusach é an amharc dlúthchaidrimh. 'S maith é an cíocras 'gnéasach' freisin......'s cotúil b'fhéidir mise agus mé ag amharc ortsa sa saol seo.....Is san amharc simplí seo a mbíonn sa saol seo tús damhsa Parthais!....ach níl ann ach réamhbhlas beag ar an saol eile.......


Is ann, rincfaimid craiceann in aice an craicinn, a stóirín mar a mbíonn de rún ag Dia!  .......Slán go fóillín!

; D xxxx........................................................xx.........................x.....................................XXX

2 comments:

  1. Replies
    1. Is mo h-amharc simplí, cotúil ortsa, a RnL, a chara!... ;-)

      Delete