Monday, 2 June 2014

Cén fáth a mbíonn aiféala ar na nGaeil?.....

an fís:


an teacs:

Bhí mé ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta níos luath an maidin seo mar is de gnáth liom i rith an bliain seo caite. 'S ina nasc suntasach dom é leis an saol Gaelach; mar 's'ionann is gurb imo h-aonair a mbímse anseo i Kirkby agus mé imo Ghaeilgeoir - fiú amháin nach bhfuilim líofa as ar chor ar bith!.....

Pé scéal é, bhí mé ag éisteacht le dhá chlár i ndiaidh a chéile, an céad cheann acu faoi comhráite taifeadta fadó is an ceann eile faoina mná rialta in Éirinn. Ba mianchumhaca an bheirt acu i dhiaidh na réanna imithe ina raibh fán dtuath a bhí an formhór na Éireannaigh ina gcónaí agus a raibh meas ag an pobal ar slí bheatha aontumhach na mná rialta.........

's mór an trua narbh fhéidir liom leagan Gaelach ar an amhrán seo a fháil......' s cinnte go mbionn macasamháil amhráin agat faoi do bhaile duchais féin....Tá measc  bróin is bróid ann, nach bhfuil?.....
Bhí mé i dteagmháil ar na mallaibh le clann a raibh a máthar ag fáil bháis. Tá sí ar slí na firinne anois - go cumhdaigh Dia í i mbos a laimhe. Roimh a bás, bhí an caint fuithi idir na gaolta fá dtaobh dá dóchas go mbeadh sí i comhluadar leis a fear chéile is leis a mac go luath i Parthas - an brón is an creideamh meascaithe le chéile......Ach tar éis an sochraid, ní raibh ach an brón is an uaigneas ina teachtaireachtaí......cumha searbh-binn atá ann nach ea?....

Mar a gcéanna - is chun na h-éisteoirí a mhealladh - a mbíonn an chaint ag na léiristheoirí ar an raidió áitiúil faoi an am fadó in ionad labhairt faoin todhchaí.....Cén fáth?......Mmmm.......toisc go mbíonn faisenéis faoin am sin thart.......agus ní faisnéis ann faoin todhchaí?.......Is scéal eile, is féidir linn ár cuimhní a pháirtiú le chéile. Níl sé ann fós, i an todhchaí, go follasach! De bhrí sin nach mbíonn suim ar bith ann inár comhrá laethúil....

.....ach níl sé sin mar is ceart inár traidisiún Gaelach......Is réadúil é an saol eile is gan dabht ar bíth faoi..........agus faisnéis faoi freisin sna scríobhinní soiscéalacha. Mar a duradh le Pól:

Mura bhfuil aiséirí na marbh ann níl Críost ach an oiread aiséirithe.
Agus mura bhfuil Críost aiséirithe tá ár bhfogairt gan bonn agus tá bhur 
creidmheasa gan bonn mar a gcéanna. Agus níl ionainne ach finéithe bréige ar Dhia
de bhrí gur dhearbhaíomar ar Dhia gur thog sé Críost ó mhairbh, rud nach ndearna sé
más fíor nach n-aiséiríonn na mairbh....(1Co.15:13-15)

Más creidmhigh sinn, áfach, tá orainn achan togra praiticiúil a bheartú - príobhaideach nó poiblí, pearsanta, polaitiúil, nó sóisialta, beag nó mór - faoi solas an creidimh seo.....mar a duradh as an Laidín fadó: sub specie aeternitatis. Ina áit sin, aineolas faoin todhchaí sin ligimid orainn féin, d'ainneoin go bhfuilimid ar bhóthar ár mbascatha dá bhrí sin....mar shampla leis an géarchéim san geilleagar trasna an domhain i '08.....

.....Níl sé ina h-ábhar faoi slí bheatha cráifeach nó cultúir 'ag mo mhuintir faoin dtuath' é an tuairim seo. Bíonn sé ina h-aon dhúshraith dhaingean amháin dár saol anseo is anois. Cinnte bionn solas ar an ród atá romhainn - achan a bhunadh ar ceartas is ar anghrá......

agus tá rud eile ann - mar go mbíonn ár aghaidheanna tiontaithe i dtreo na gréine, mar a chan an gealbhan beag: níl aiféala orainn ar chor ar bith!
Slán go fóillín!

; D xxx......................xxxx............................xxxxx...............................................................................X

No comments:

Post a Comment